ROZHODNUTÍ ROZHODČÍ KOMISE ANS o vyloučení třech bývalých místopředsedů

Vážení přátelé, množí se dotazy, které se týkají řízené dehonestace ANS. Publikujeme tedy následující zásadní sdělení:

Rozhodnutí Rozhodčí komise ANS o vyloučení tří bývalých místopředsedů:


ROZHODNUTÍ

Rozhodčí komise ANS zamítá žalobu osob:  JUDr. Karel Hais, Ing.Ivan Kratochvíl a Ing. Vladimír Prinke, zastoupených Mgr. Radkem Jilgem, advokátem, , domáhajících se údajného zjednání nápravy ve smyslu ustanovení § 16a zákona č. 424/1991 Sb.

Podle uvedeného ustanovení dotýká-li se rozhodnutí orgánu strany a hnutí skutečností vyznačovaných v rejstříku stran a hnutí (§ 9), může člen této strany a hnutí do 6 měsíců od přijetí takového rozhodnutí požádat okresní soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami.  Nejde-li o zrušení strany a hnutí, lze návrh podle odstavce 1 podat, jen pokud rozhodčí orgán strany a hnutí nevyhověl žádosti člena o zjednání nápravy anebo o ní nerozhodl do 30 dnů ode dne jejího podání.

Skutečností vyznačovanou v rejstříku stran a hnutí podle § 9 odst. 3 písm. b) cit. zákona jsou jméno, příjmení, datum narození a adresa místa pobytu osob, které jsou statutárním orgánem strany a hnutí nebo jeho členy, s uvedením způsobu, jakým jednají jménem strany a hnutí. Jiné skutečnosti uvedené v § 9 tohoto zákona namítány nejsou.

Uvedené osoby však se svým návrhem domáhají vyslovení neplatnosti všech rozhodnutí a jednání orgánů ANS po 23.6.2021, což je nepřípustným zasahováním do činnosti orgánů ANS a takový výrok by tedy byl v rozporu  Stanovami ANS. Dále pak se domáhají bez uvedení důvodů vyslovení, že JUDr. Karel Hais, Ing. Vladimír Prinke a Ing. Ivan Kratochvíl jsou členy ALIANCE NÁRODNÍCH SIL a prohlášení, že předsednictvo ANS tvoří: PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně, JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda, Ing. Vladimír Prinke, místopředseda a Ing. Ivan Kratochvíl, místopředseda, namísto toho, aby byla vyslovena neplatnost jejich vyloučení.

Jmenovaní přitom tím, že bez smlouvy mezi KSČM a ANS chtěli kandidovat ve volbách za jiný politický subjekt (KSČM), nespolupracují s předsedkyní ANS, poškodili hnutí jednáním, jež je v rozporu s programem a zájmy hnutí a dobrými mravy, svým chováním na veřejnosti a způsobem výkonu své funkce v hnutí opakovaně a závažně ohrozili a poškodili dobré jméno a pověst hnutí. Porušili tak Stanovy ANS natolik vážným způsobem, že jejich vyloučení bylo plně odůvodněno, jak bylo i konkretizováno v usneseních a vyjádřeních oprávněných orgánů ANS.

 

V Pardubicích dne 28.7.2021.

 

Ing. Andrea Ondrejová, členka Rozhodčí komise ANS

zvolena na 4. shromáždění členů ANS v roce 2019               

 

Dana Pátková, členka Rozhodčí komise ANS

zvolena na 5. shromáždění členů ANS v roce 2020


 

Žádost právního zástupce tří bývalých místopředsedů, aby Rozhodčí komise ANS projednala jejich stížnost ke stažení ZDE.

 

Sdělení právní zástupkyně ANS JUDr. Marie Nedvědové ke stažení ZDE.

 

Předžalobní výzva bývalému dvouměsíčnímu kandidátovi ANS A. Kejvalovi ke stažení ZDE.

 

Veškeré dokumenty, týkající se 6. shromáždění ANS i předcházejících shromáždění, které svědčí o naprostých blábolech stěžovatelů, jsou ZDE. Přečtěte si je!

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS

5 1 hlas
Ohodnoťte článek
4 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Jan Dekoj
Jan Dekoj
31. 7. 2021 18:56

Proboha, jaká „rozhodčí komise“??? Má-li být ANS reprezentantem přirozeného řádu, musí být řízena jedním vůdcem s absolutní pravomocí, a je nepřijatelné, aby vůdcovo rozhodnutí bylo kýmkoli přezkoumáváno, v tomto případě navíc zjevně s možností jeho rozhodnutí zvrátit. Vůdcovo slovo je zákon a je pro všechny závazné. Bohužel se zdá. že i ANS je nakažena židovským virem „demokracie“.

ANS
ANS
Odpovědět  Jan Dekoj
2. 8. 2021 10:42

Rozhodčí komise musí být ze zákona v každé straně – viz zákon o politických stranách – viz odkazy na paragrafy v textu výše.

Dvacet
Dvacet
30. 7. 2021 11:39

Velice dobře, že má ANS zřízenou roční čekací lhůtu – kandidáty na členství. Různé defektní osoby se za tu dobu dají alespoň částečně odfiltrovat.

Anna
29. 7. 2021 20:15

Každý by měl být potrestán který porušuje zákony . Ale v některých případech tak není. Hlavně když jde o  člověka který má vlivné postavení V tomto případě bylo rozhodnutí spravedlivé