ŘEV A KVÍLOT

Usnesení EP o přepisování historie ze září letošního roku je metodickým, politickým pokynem, jak se jednotlivé loutkové vlády a slouhové slouhů mají vyrovnat se svou opozicí a jak mají zvrácené myšlení zabudovat do svých právních systémů. Tedy: bruselská elita dává „pouze“ rámcové doporučení, ale tu špinavou práci v podobě konkrétních zákonů a činů si musí udělat sami vazalové.

Dalo by se to přirovnat k Norimberským zákonům, které také zakotvovaly, jak zatočit s opozicí. To vše zabalené do hezkých slov o demokracii a lidských právech s tím správným pohledem na historii a budoucnost.

Nad Evropou se ozývá řev a kvílení dravé šelmy o sedmi hlavách a deseti rozích (parafráze z Bible, Nový zákon, Zjevení Jana). Ano milí čtenáři, neofašistická a klerofašistická šelma prostřednictvím protagonistů ideologií, se již mnohokrát v historii pokoušela ovládnout svět a lidskou pospolitost Tito služebníci zla vždy dosáhli jediného. Utrpení, hrůz a nevýslovné beznaděje. V současné době je tato tendence o to více nebezpečná vzhledem k pokročilým technologiím, kterými jsou představitelé těchto politických proudů schopni vyhladit lidstvo a znič it svět .

Myslíte, že přeháním? Že šířím skeptické a malomyslné myšlenky?

Když se podíváme na nedávnou minulost naší země, tak zjistíme znaky, které nám ukáží, do jaké politické situace se zaplétáme. Znakem těchto ideologií je nabídka bohatství a moci. Bezbřehé smilstvo a rozvrat vztahu mezi mužem a ženou. Potlačení generační soudržnosti, povědomí a hrdosti na svůj rod a národ. Na svou zemi, ve které se člověk narodil. Zpřetrhání dějinných vazeb. Všechny tyto zásady se již ujaly i u nás. Nejprve to byly ojedinělé akce jedinců a malých skupin, o kterých si většinová společnost myslela, že jde jen o výstřelky mladých lidí a nikterak nereagovala. Dokonce je přehlížel a do té míry, že se tyto „pilíře rozvratu“ dostaly jako normy do školních osnov! A co víc – i do zákonů podle kterých je celá společnost povinna se chovat.

Zdánlivě nekoordinovaná tendence v rámci euroatlantické civilizace dostala jasný politický rámec v podobě Evropské unie. Kdy globalisté s podporou nadnárodních korporací a neziskových organizací se domnívají, že společnosti jednotlivých evropských států jsou natolik oslabeny a rozvráceny, že je možno přikročit ke „konečnému řešení“.

Toto konečné řešení bylo vyjádřeno v podobě Usnesení Evropského parlamentu, které bylo schváleno dne 18. 9. 2019. Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které lživě přepisuje dějiny. Dokument má číslo 2019/2819.

Dokument je k vidění – ZDE – Evropský parlament.

Nestačí jen analyzovat, hodnotit stávající stav a jen pokývat hlavou, jak autor článku skvěle vystihl současnou situaci. Je třeba, aby čtenáři přeposílali zjištěné skutečnosti svým známým, aby se zvětšoval okruh lidí, kteří budou informováni. Aby se uvedené skutečnosti staly předmětem veřejné diskuze a v rámci svého pudu sebezáchovy se široká veřejnost dokázala orientovat a rozhodnout. Aby dokázala rozlišit skutečnou opozici od nastrčených politických stran a seskupení jako je např. Několik chvilek pro demokracii a jim podobných.

 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda Aliance národních sil

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil