Řešení energetické krize nesnese prodlevu

Zakladatelka pracovní skupiny „Energie není luxusní zboží“ Alena Vitásková, členové Ivan Noveský, Vladimír Štěpán, Jiří Chvojka, Hynek Beran, Vladimír Vlk apelují na politiky, aby energetickou krizi řešili

Ing. Ivan Noveský, člen pracovní skupiny dne 29. 1. 2022 sdělil:

Členové expertní skupiny „Energie není luxusní zboží“ dlouhodobě upozorňují na rizika hrozící České republice a navrhují řešení energetické krize, zejména vládě, ústavním činitelům a také ve veřejném prostoru.

Evropská energetická krize vznikala postupně několik let, a to zejména likvidací fungující a bezpečné evropské energetiky pod hesly „Green Deal“, „Energiewende“, apod.  Česká vláda ani Energetický regulační úřad (ERÚ) na veškeré signály omezování zdrojů a nárůstu cen v Evropě vůbec nereagovaly. Přestože čeští občané a český průmysl jsou, i díky úplné privatizaci a liberalizaci energetiky, více ohroženi než zbytek V4, o státech západní Evropy ani nemluvě.

Jejím oficiálním spouštěčem pak byl krach jednoho z největších překupníků energií v říjnu 2021 s okamžitým zásahem domácností a postupně se promítá do všech oblastí ekonomiky. Nejen průmysl, doprava, služby, zemědělství, ale prakticky všechny oblasti života každého českého občana, českého živnostníka a každé české firmy jsou přímo závislé na cenově dostupné energii. Energetická krize se v ČR již projevila obrovskou inflací a po 3 měsících se ukazuje, že je smrtící i pro velké a silné firmy, které ruinuje nárůst cen energií o stovky %. Energetická krize v ČR již přerůstá do krize hospodářské, se kterou bude spojen nárůst nezaměstnanosti a další, pro občany i stát likvidačními dopady.

Vláda premiéra Babiše v demisi ztratila rozhodující měsíce, když se snažila zmírnit některé sociální dopady na nejchudší občany vytvořením „energetických žebračenek,“ odpuštěním DPH, ale vůbec neřešila podstatu problému. Navíc k tomu určený úřad, (ERÚ) nevyužil zákona a nevydal vyhlášku na bezpečný přechod milionu odběrných míst k dodavatelům poslední instance (DPI).

Nově vytvořená vláda premiéra Fialy zjevně kopíruje postup vlády předchozí a opět neřeší příčiny.

K tomuto nelze mlčet. Skutečně si vláda neuvědomuje šílená rizika, která z neřešení energetické krize plynou? Opravdu neslyší zoufalé volání českému průmyslu, dopravy, zemědělství, služeb? Zjevně ne, protože mj. i v prioritách předsednictví ČR zůstává „dokončování jednotného trhu s elektřinou a plynem“ a nikoliv řešení z podstaty chybné energetické politiky.

Vláda České republiky se musí zmobilizovat a začít aktivně řešit příčiny, nikoliv následky, než ji ekonomické, hospodářské a sociální důsledky této krize doslova smetou. Experti působící ve skupině „Energie není luxusní zboží“ proto znovu nabízí České vládě i ústavním činitelům aktivní pomoc při řešení energetické krize v ČR.

 

Ing. Ivan Noveský – člen pracovní skupiny „Energie není luxusní zboží“

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS