Rakousko přistoupilo ke smlouvě o zákazu jaderných zbraní

Rakousko přistoupilo ke smlouvě o zákazu jaderných zbraní a k uložení ratifikačních listin u generálního tajemníka OSN. Smlouva se týká dosažení úplného zákazu používání jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení a předcházení ozbrojeným konfliktům.


Blahopřání Rakouskému mírovému hnutí, k němuž se připojuje také ANS.

Vážení přátelé,

blahopřejeme Vám k dosaženému úspěchu – přistoupení Rakouska ke smlouvě o zákazu jaderných zbraní a uložení ratifikačních listin u generálního tajemníka OSN. Věříme, že budete podporovat úsilí dalších států o dosažení stejného úspěchu. Zejména u států svázaných koaličními dohodami. Naše činnost je totožná s vaší – t.j. dosažení úplného zákazu používaní jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení a předcházení ozbrojeným konfliktům.

Obraz současného světa není uspokojivý. Více a hlasitěji se ozývá válečný pokřik. Dnes a denně slyšíme a čteme, kde se zase bojuje a bombarduje. Častěji a důrazněji se dozvídáme o nových a stále ničivějších zbraňových systémech. Mezi nimi vynikají zejména balistické mezikontinentální rakety nikoliv s klasickou výbušninou, ale s jadernou náloží. V ničen jsme se zřejmě nepoučili z minulých válečných dobrodružství s desítkami milionů obětí.

6. a 9. srpen roku 1945 – již tři měsíce po ukončení 2 světové války v Evropě je svět ohromen šokující zprávou. Spojenými státy byla použita zcela nová ničivá zbraň. Pouhé dvě bomby na dvě města Japonského císařství – Hirošima a Nagasaki. Výsledek? Hirošima více jak 200 000 obětí, Nagasaki více jak 120.000 obětí, obě města totálně zničená. To byl rok 1945.

Po 63 letech mimo globální jaderné mocnosti (USA a RF) disponuje sice omezeným ale stejně nebezpečným jaderným potenciálem minimálně pět dalších států. To představuje několik tisíc jaderných náloží a několik tisíc balistických raket. Kolik set milionů mrtvých by bylo při jejich použití, si nedovede nikdo ani představit. Více jak 320 000 obětí v Hirošimě a Nagasaki nechtělo válku, ale mír! Úplně stejně jako nyní stovky milionů lidí na celém světě.

Hrůza z následků těchto dvou bomb zanikla v euforii vítězství nad fašismem. S odstupem času a v situaci hrozby nové války se však jeví poněkud jinak. Bylo vůbec nutné na civilní cíle a obyvatelstvo již prakticky poraženého státu použít tuto ničivou sílu? Stále častější a důraznější připomínání hrozby nové války za použití nejen jaderných, ale i dalších nových ničivějších zbraňových systému zaznívá k politování zejména ze strany západní části světa. Jsme přesvědčeni, že je nutno společným úsilím zabránit vzniku ozbrojeného konfliktu s nebezpečím použití jaderných zbraní. Zabránit šílencům ke zničení lidstva.

Praha 30. července 2018

Asociace Vojáci proti válce – předseda Plk. v.v. Jiří Bureš
České mírové fórum – předseda PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.
Českoslovenští vojáci v záloze za mír – předseda Pplk.v.z.Ing. Ivan Kratochvíl
Klub českého pohraničí – předseda JUDr.. Gustav Janáček


Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil