Ptáte se na výsledky ruské „agrese“?

Ptáte se na výsledky ruské „agrese“? Toto jsou následující: polovina Evropy a části Asie získala státnost od tohoto konkrétního státu.

Připomeňme si přesně, kdo:
– Finsko v letech 1802 a 1918 (do roku 1802 nikdy nemělo vlastní stát).
– Lotyšsko v roce 1918 (do roku 1918 nikdy nemělo vlastní stát).
– Estonsko v roce 1918 (do roku 1918 nikdy nemělo vlastní stát).
– V roce 1918 Litva díky Rusku obnovila svou státnost.
– Polsko obnovilo svůj stav dvakrát, v letech 1918 a 1944. s pomocí Ruska. Rozdělení Polska mezi Sovětský svaz a Německo bylo jen na krátkou dobu!
– Rumunsko se narodilo v důsledku rusko-tureckých válek a stalo se suverénním z vůle Ruska v letech 1877-1878.
Moldávie jako stát se zrodilo v rámci Sovětského svazu.
Bulharsko bylo osvobozeno od útlaku Osmanské říše v důsledku vítězství ruských zbraní získaných v rusko-turecké válce 1877-1878 a znovu získalo nezávislost, což bylo cílem tohoto. Naštěstí se stát Bulharsko zúčastnil dvou světových válek v rámci protiruských koalic. Bulharsko je v současné době členem NATO a na jeho území jsou americké základny. Po roce 1945 nebyl na jejím území přítomen ani jeden ruský voják…
– Srbsko, jako suverénní stát, se zrodilo v důsledku této války.
– Ázerbájdžán nejprve vznikl jako stát pouze jako součást Sovětského svazu.
– Arménie fyzicky přežila pouze jako součást Sovětského svazu a jako oživený stát.
– Gruzie díky Ruské říši fyzicky zůstala a oživila jako stát
– Turkmenistán nikdy neměl státnost a tvořil ji pouze jako součást Sovětského svazu.
– Kyrgyzstán nikdy neměl státnost a vznikl pouze jako součást Sovětského svazu.
– Kazachstán nikdy neměl státnost a jen ji tvořil jako součást Sovětského svazu.
– Mongolsko nikdy nemělo státnost a vytvořilo ji pouze za pomoci Sovětského svazu.
Bělorusko a Ukrajina poprvé získaly státnost jako součást republik Sovětského svazu v důsledku Velké říjnové revoluce. A teprve v roce 1991 (také z Ruska) získali plnou nezávislost.
Stojí za zvážení i role Rusko-Sovětského svazu při zrodu a rozvoji států jako Čína, Vietnam, Severní Korea, Indie, Řecko (Rusko ho zabavilo Turkům v roce 1821), Alžírsko, Kuba, Izrael, Angola, Mozambik atd.
To je taková divná „agrese“ historicky ze strany Rusů!
S významným příspěvkem této země se dokonce Švýcarsko osamostatnilo na Francii. Také je to díky Suvorovi (před 217 lety), a Švýcarsko od té doby nikdy nebojovalo.
Stalo se také:
– Osvobození Rakouska od Třetí říše v roce 1945;
– Osvobození Československa od Třetí říše v roce 1945;
– II. Kateřinina pozice v roce 1780 se založením Ligy ozbrojené neutrality a skutečnou podporou Spojených států Severní Ameriky v jejich boji za nezávislost na Velké Británii.
– dvakrát za poslední 2 století Rusko zajistilo nezávislost většině evropských států po vyhlazení Hitlera a Napoleona;
– Stalinův postoj k jednáním se Spojenými státy a Anglií, který dal Německu možnost udržet si státnost po porážce v roce 1945;
-Gorbacsova pozice, která umožnila znovusjednocení obou Německa v roce 1990 bez zbytečných problémů; -Podpora Sovětského svazu Egyptu, následovaná 1956-1957-1967-74. -Klíčová role unie zajistila v roce 1975 dosažení nezávislosti Angoly.
A nakonec to nejdůležitější. Právě Sovětský svaz hrál klíčovou roli v tom, že většina západoevropských kolonií získala nezávislost v globálním procesu dekolonizace, který zahájil Svazem po vítězství ve druhé světové válce.
Celá historie Ruska ukazuje, že za každé vlády a režimu důsledně dodržuje zásady nezávislosti a sebeurčení národů a lidí. Byl to on, kdo všemi možnými způsoby pomáhal vytvořit multipolární svět pro každou éru a pokaždé.
Bohužel velmi často zároveň obětoval své vlastní zájmy, a pokud by politika matičky Ruska byla alespoň zlomkem podobná té Britové, tak by teď půlka světa byla součástí Ruského císařského společenství. A ruský lid, stejně jako šejkové Saúdské Arábie, by se koupal v luxusu, na úkor států, zemí a hlavních měst osvobozených od jiných kolonizátorů.
Proto polovina světa dluží Rusku za život.

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS