Prý neexistují fakta, ale jen „sovětská verze“ osvobození!

Tak nám Mladá fronta Dnes opět naložila dávku nesmyslů (D. Rožánek, Koněvův pomník je poctou sovětské verzi osvobození, MF Názory, 6.9.2019, str.9). Pan redaktor se snaží vyvolávat dojem, že existuje nějaká „sovětská verze osvobození“. Existuje jen jediná positivistická, faktografická verze osvobození ČSR a Evropy. Nad článkem pana redaktora by klasik dějin ČSR ministr Krofta (autor Dějin Československa, 1947) ustrnul a zvolal by „Svatá prostoto“. Stejně tak byl učinil i autor knihy Šest dní, kdy národ věděl, pan Ing.dr.Kobliha, český emigrant. Ví vůbec pan redaktor, jak američtí generálové Knox a jiní děkovali Rudé armádě a SSSR za neuvěřitelnou oběť při osvobozování Evropy?

Takže podle pana redaktora existuje „sovětská verze osvobození“. Existuje i německá, anglosaská verze, francouzská verze, italská verze, americká verze? Ne, existují pouze verze jedinců zabývajících se historií. Žádné oficiální „národní či státní verze“ osvobození Evropy, a též ČSR dnes neexistují, pokud nevezmeme v potaz faktografickou verzi osvobození, jak ji uznali již po květnu 1945 všichni Spojenci, jak i prezentoval i president Beneš.

Komu posílal dr. Beneš děkovné telegramy za osvobození v r. 1945? (Jest si přečísti např. Svobodné Československo z r. 45…) V první řadě Nejvyššímu sovětu SSSR, pak presidentu Trumanovi a královským Veličenstvům Velké Británie a Severního Irska, za stejné osvobození. A v první řadě poslal tento telegram Sovětům s poděkováním za osvobození ČSR.

To jen pan redaktor tvrdí, že si kruh kolem paní Semelové, Foldyny, Ovčáčka vykoledoval jakousi „sovětskou verzi osvobození“, protože přece Praha se osvobodila sama s třístovkou renegátů vlasovců, hej? A podle pana redaktora Koněv přijel do Prahy „den po německé kapitulaci“. Kde to pan redaktor sebral?!!!

Byly kapitulace v Remeši bez sovětské generality a kapitulace v Berlíně v noci z 8. na 9.května. A velitelé SS v Praze kapitulovali? Oni nestříleli ještě 9. května, nevraždili Pražany? Vydal maršál Schörner velitel wehrmachtu protektorátu a obklíčené Prahy kapitulační rozkaz 7. nebo 8. května? Sebral se, opustil své vojsko a utekl před Sověty k Američanům…

Pan redaktor neví, že kdyby Koněv nedorazil svými tanky do Prahy, naplnili by Velkoněmci wehrmachtu a SS plán ARLZ, plán totálního zničení Prahy a že jej začali provádět a už hořela Staroměstská radnice?!!!

A ještě uvedu regionální příklad z Moravy. Zde katoličtí občané na vlastní náklad vyrobili děkovný kříž Rudé armádě v Podolí u Brna (dnes jej vandalové zhanobili též, ale stále stojí). Takže ti občané děkovali Rudé armádě za přivezení „komunistické poroby“? Ne, děkovali jí za záchranu vlastních životů před Velkogermány,kteří v záchvatu poraženeckého vzteku ničili, vraždili a pálili v celém Brně a širém okolí. Bez těchto zachránců by tady nikdo z nás nebyl – včetně podjatého pana redaktora. Dobře to vím, i na příkladu zavražděných z mé rodiny a příbuzenstva.

Pan redaktor se může se svými spekulacemi „jít bodnout“, jak se u nás říká. A neměl by plést do tématu hrušky s bramborami. Co má společného s osvobozením Prahy pakt Molotov-Ribbentropp? Totéž co pakt Poláků s Hitlerem o neútočení na deset let z r. 1934? Takže u nás podle pana redaktora zákeřní komunisté zavedli „satelitní stát s omezenou suverenitou“?

Kdy v letech 1945-1948 byla u nás omezena suverenita? Do „státu omezené suverenity“ přijel maršál Montgomery převzít řád Bílého lva od presidenta Beneše? Do státu omezené suverenity přijel maršál Tito? Do státu omezené suverenity přijeli francouzští generálové přebírat vysoká vyznamenání?

Pan redaktor by svými bláboly neměl „šperkovat historický pafolklór“. V jednom má ovšem nechtěnou pravdu – v připomenutí zásluh statisícové Rudé armády. A nesmíme zapomínat ani na rumunskou armádu a náš I. armádní sbor i na spojence, kteří osvobodili Plzeňsko a část Jižních Čech. Ale to opět jen dokazuje nepochopení kauzy Koněv.

Pomník maršála Koněva není žádný projev kultu osobnosti, jak by to rád prezentoval pan redaktor. Natož nějaké vymyšlené „sovětské verze dějin“. Pomník Koněva je především symbol, kenotaf osvobození těch, co padli za naši zem. A jako takový spadá pod ochranu mezistátní smlouvy o ochraně sovětských památek a příslušných pietních míst. Tu smlouvu (či dohodu) podepsal náš president Havel s ruskou stranou. A tu smlouvu nikdo nezrušil. A od roku 2004 u nás platí Zákon o válečných hrobech a pietních místech. Památník Koněva je prostě a bez debaty pietní místo, a jako takové má nárok na ochranu. Na ochranu před vandaly, hulváty a neandertálci všech typů.

 

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil