Protest proti propagandě

Vážení přátelé,

30.7. 2018 byl na ČT2 ve 20.oo vysílán film „1945: krvavý mír“. Popisoval utrpení Němců po ukončení II. světové války a při odsunu.

Samozřejmě, že určitě docházelo k případům nelidského zacházení s některými Němci, ale docházelo i k potrestání takovýchto excesů. Tento film, jako koncentrát, ať již skutečných, či „přifouknutých“ nelidskostí vůči Němcům, je 100% revanšistickou „sudeťáckou“ propagandou. Za povšimnutí stojí i mazanost revanšistů – natočení filmu bylo provedeno jakýmisi Angličany v režii Petera Holloye v r. 2015 – viz příloha. V r. 2016 byl získán a předabován pro ČT. Podle informace známého byl již alespoň jedenkrát v ČT uváděn.

Pokud se zaregistrujete na webu https://sledujufilmy.cz/film/1945-krvavy-mir/17459/ budete se moci na něj podívat.

Já jsem si jej z dokumentačních důvodů (z webu by mohl případně i zmizet) přesnímal z kabelové televize a mohu jej na DVD poslat. Malinkatou ukázku jeho začátku přikládám… Začátek filmu 1945: krvavý mír

Takto probíhá informační boj, před kterým nás varoval prezident Beneš. Dochází k předělávání veřejného mínění, zejména mladších generací – jak to plánuje mluvčí „sudetoněmeckého“ landsmanšaftu B. Posselt:

Posselt zdůraznil, že prohlášení o zásadách právní pozice sudetských Němců nebude opuštěno. Prosazování požadavků nelze provést silou, ale pouze přesvědčováním. Pokrok v restitucích bude. Posselt věří, že uplatnění požadavků bude dosaženo změnou vědomí Čechů, že vyhnání byla a je nespravedlnost. V případě, že si to většina Čechů uvědomí, může se změnit hodně.

Myslím, že by bylo zapotřebí, aby vlastenecké organizace proti takovéto zločinecké propagandě protestovaly. A to opakovaně, vždy při každém takovémto významném výpadu.

 

S pozdravem

Ing. Pavel Rejf, CSc.


Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil