Protest podaný Radě České televize

Dne  22.8.2018, jsem se zúčastnil jednání Rady České televize. Chtěl jsem tam přednést protest proti nedávnému uvádění filmu : „1945, Krvavý mír“, který je jasnou propagandou „sudetoněmeckého“ landsmanšaftu (SL). Před asi 2 lety n á s (jako veřejnosti) přišlo asi dvacet, nebo více. Žádali jsme o možnost přednesení svých stížností a bylo nám to umožňováno. Dnes jsme tam byli za zábranou, jako veřejnost, jen 2. Když jsem požadoval své vystoupení, bylo mi řečeno, že to není na programu, že jsem o to nepožádal předem. Jak je vidět Rada ČT se „demokratizuje“.

 

Podíval jsem se do jednacího řádu a našel jsem

     Článek 6 Jednacího řádu rady ČT, bod 15:

Rada může (a zřejmě nemusí) umožnit vystoupení na svém jednání i nečlenům rady. Pokud jde o zaměstnance ČT, vyzve generálního ředitele, aby zprostředkoval vystoupení jednotlivých zaměstnanců na dané téma. V případě ostatní veřejnosti může rada umožnit časově omezené vystoupení jednotlivců ke konkrétnímu tématu, pokud o to požádá některý člen rady.

 

Slovně jsem tedy řekl, že protestuji proti uvádění filmu : „1945, Krvavý mír“, protože je to vlastizrádná a sebevražedná propaganda SL proti našemu národu a našemu státu a připravený text protestu jsem předal řídícímu schůze.

Ing. Pavel Rejf, CSc.

 


Otevřený dopis Radě České televize

( Předaný při jednání Rady ČT dne 22.8. 2018. )

V Praze, 22.8. 2018

Protest proti urážkám a útokům vůči našemu národu a státu

Dámy a pánové,

30.7. ve 20.oo , 31.7. ve 2.oo a 3.8. ve 3.oo – byl na ČT2 vysílán film „1945: krvavý mír“. Popisoval utrpení Němců po ukončení II. světové války a při odsunu.

Samozřejmě, že určitě docházelo k případům nelidského zacházení s některými Němci, ale docházelo i k potrestání takovýchto excesů. Tento film, jako koncentrát, ať již skutečných, či „přifouknutých“ nelidskostí vůči Němcům, je 100% revanšistickou propagandou „sudetoněmeckého“ landsmanšaftu (SL).

1) Při velkém množství případů v různých společenských jevech lze v praxi téměř vždy nalézt dostatečné množství případů svědčících o opaku souhrnné charakteristiky společenského jevu. Samozřejmě existovala i velmi malá část protifašistických československých Němců, někteří dokonce působili ve vojenských jednotkách na obranu Československa. Velká většina však vlast – Československo – zradila. Svědčí o tom více než milion hitlerovských vyznamenání bývalým československých Němcům za rozbití Československa. Obdržela ho tedy více než polovina dospělé mužské části jejich populace. (Jen pro úplnost připomínám, že téměř 200.000 prokazatelně loajálním a protifašistickým Němcům, bylo umožněno zůstat.)

2) Ten, kdo není masmediální negramota, ví, že sdělení má vždy stránky – informační a emocionální. Také tato druhá stránka uvedeného filmu – emocionální – ze 100% naplňuje požadavky zločinecké propagandy.

Za povšimnutí stojí i mazanost revanšistů – natočení filmu bylo provedeno jakýmisi Angličany v režii Petera Holloye v r. 2015. V r. 2016 byl získán a předabován pro ČT. I kdyby byl natočen třeba Číňany, nebo Papuánci, na podstatě to nic nemění.

Odsunutí bývalí českoslovenští Němci, kteří si pro účely politického boje sami (v rozporu se skutečností) zkonstruovali takzvaný „sudetoněmecký“ národ, stále mají, jak ve svých stanovách, tak ve svém programu, body, které jsou zločinem vůči našemu národu a vůči našemu státu, jako jednomu z nástupnických států bývalého Československa. Přitom jedna ze tří základních složek tzv. „sudetoněmeckého“ landsmanšaftu, Witikobund, je vedena samotnou německou policií jako extrémistická organizace. SL má zakotvené takzvané „právo na vlast, na restituce či náhradu škod, které jim údajně při „vyhnání“ vznikly, nejen ve stanovách, ale také v programu Dvaceti bodů z roku 1961. (Tato práva – v rozporu s mezinárodním právem – si sami vynucují.)

Naopak – z válečných reparací, přisouzených naší republice Pařížskou mírovou konferencí v roce 1946, Spolková republika Německo nesplatila doposud ani 1%. (Jen poznamenávám, že to bylo zhruba 360 miliard předválečných Kč, což by dnes činilo 3.000 až 4.000 miliard Kč.) Takzvaný Den vlasti v Klosterneuburku, 13. září 2015, konal „sudetoněmecký“ landsmanšaft dokonce pod mottem: „Před 100 lety genocida Arménů – před 70 lety sudetských Němců“.

Doufám, že je snad opakováním vám známé skutečnosti, že obětí německých fašistů bylo za 2. světové války zhruba 360.000 Čechů a Slováků. Obětí z řad německého obyvatelstva, za války i po ní, bylo o mnoho řádů méně (jejich počet „sudetoněmecký“ landsmanšaft lživě a zločinně nafukuje) a hitlerovské vojáky a ss-many snad za oběti považovat nemůžeme ???!!! Ti byli obětí pouze své vlastní hlouposti a zločinnosti! Proto je zcela na místě názor prezidenta naší republiky, že odsun československých Němců byl pro ně humánním aktem.

Informačně-psychologický boj, před kterým nás varoval prezident-osvoboditel Edvard Beneš, probíhá:

„A konečně přijdou opět, aby od očisťování přešli k útoku. Bude to nová reakce ,která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naší svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte své záznamy, své vzpomínky pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná jako právě v politice.“

Dochází k předělávání veřejného mínění, zejména mladších generací, jak to plánuje mluvčí „sudetoněmeckého“ landsmanšaftu B. Posselt:

Posselt zdůraznil, že prohlášení o zásadách právní pozice sudetských Němců nebude opuštěno. Prosazování požadavků nelze provést silou, ale pouze přesvědčováním. Pokrok v restitucích bude. Posselt věří, že uplatnění požadavků bude dosaženo změnou vědomí Čechů, že vyhnání byla a je nespravedlnost. V případě, že si to většina Čechů uvědomí, může se změnit hodně.

Sudetenpost, 10.12.2015, str. 12 , pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf

Takovýto informačně-psychologický boj slouží k rozbíjení naší národní státnosti a je vlastizrádným jednáním. Protestuji proti takovýmto pořadům, které byly zařazeny snad z důvodu nepozornosti, historické negramotnosti, či korupce ve prospěch cizích zájmů, nepřátelských našemu národu, naší republice. Jsem aktivním členem několika vlasteneckých organizací, ve kterých budeme hledat právní možnosti postihu pracovníků ČT, odpovědných za takovéto pořady, aby se již takovéto urážky a útoky proti našemu národu a státu neopakovaly.

Ing. P. Rejf, CSc.

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil