Prolomení dekretů nedovolíme! Projev ANS – Vladimíra Vítová, Tábor 26.10.2019

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, aby Vás pozdravila jménem vlasteneckého politického hnutí Aliance národních sil, které má jako jeden ze svých 6 hlavních programových bodů – kromě vystoupení z EU a z NATO, což jsou naprosto nezbytné předpoklady jakýchkoliv úvah o zachování suverenity naší země – také tento zásadní bod: NE zrušení dekretů prezidenta Edvarda Beneše a NE snahám o likvidaci českého státu… které se zrušením dekretů přímo souvisí.

Toto shromáždění zcela jasně deklaruje, že se jeho účastníci staví proti záměrům o likvidaci českého státu – například formou jeho rozdělení do několika euroregionů spolu s částmi sousedních zemí, neboť jde o záměrný krok vedoucí k likvidaci států na území Evropské unie.

Jsme pro zachování samostatnosti a suverenity České republiky, jejího území a státních hranic v jejich poválečném umístění a rozsahu.

* * *

Vlajka prezidenta České republiky nese nápis: Pravda vítězí!

Tento nápis má prezidentská standarda od vzniku naší republiky v roce 1918 až po dnes.

Pouze v letech Protektorátu Čech a Moravy nenesla standarda prezidenta tento nápis – tehdy totiž nenesla žádný. Jak symbolické.

Inspirací pro nápis na standardě československých a českých prezidentů byla slavná a známá slova Mistra Jana Husa: „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti… Nejmilejší, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až navěky.“

Naše dnešní celostátní shromáždění k uctění odkazu československého prezidenta Edvarda Beneše a u příležitosti 101. výročí vzniku Československa se koná pod záštitou současného českého prezidenta pana Miloše Zemana a to znamená, že i pod záštitou české prezidentské standardy s nápisem „Pravda vítězí.“

Jednoznačně tedy odmítáme současné lživé překrucování historie – především ze strany prounijních, pronatovských a proněmeckých politických kruhů a sdělovacích prostředků – ať soukromých či veřejno – právních.

Z Ústavy České republiky, ze dne 16. prosince 1992, se zcela vytratil pojem český národ. Není obsažen ani v Preambuli. Ta začíná slovy: „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu…“. Ve slibech ústavních činitelů se tedy už mluví jen o lidu, nikoliv o českém národu.

Naším zájmem ale musí být obroda českého národa a jeho státnosti, zachování českého jazyka a kultury. Zachování a obnovení dědictví našich dědů a otců.

Nejdříve jsme museli strpět vytržení „českého národa“ z ústavy republiky, téměř současně pak rozbití česko-slovenské federace a dnes bojujeme proti destrukci naší státnosti, národa, kultury i jazyka.

Tyto kroky byly cíleně postupně připravovány a podnikány těmi, kteří nechtějí, aby český národ existoval. S tímto osudem, který nám připravují, se ale nehodláme smířit.

Sudetští Němci a mnozí současní čeští prounijní politici – především z řad KDU – ČSL, ČSSD, TOP 09 i některých dalších politických stran, počítají do budoucna se zrušením národních států a jejich degradací na provincie Evropské federální unie.

Pak by ale přestaly platit zákony národních států a soudní pravomoc by převzal Evropský soudní dvůr (Luxemburg), který by nemusel brát ohled na dřívější právní normy jednotlivých států a de facto by mohl obejít ustanovení Postupimi a Paříže o vyrovnání okupovaných států s III. říší.

Tudíž všichni politici, kteří podporují naši integraci v rámci EU, ohrožují právní jistoty občanů našeho státu.

Na návrh Ministerstva zahraničních věcí ČR byl v roce 2016 v OSN zaregistrován pro Českou republiku nový oficiální název CZECHIA. Na toto téma se však nikdy nevedla ani veřejná ani odborná diskuse. Když ale vešla tato skutečnost na veřejnosti ve známost, byla změna názvu naší země jednoznačně odmítnuta! Ministerstvo zahraničních věcí a potažmo i vedení našeho státu tímto opět podvedlo vlastní občany.

Pokud totiž v názvu státu schází slovo republika, stává se země provincií, ne-li protektorátem a jedná se o počátek ztráty suverenity! A to úplně stejně, jako během Druhé světové války, když jsme byli jen „Protektorátem Böhmen und Mähren“ a z prezidentské standardy tehdejšího tzv. státního prezidenta zmizela slova: Pravda vítězí!

Proti tomuto kroku důrazně protestujeme, neboť takováto změna názvu republiky v listinách OSN je počátkem zániku naší státní identity.

My se naopak hlásíme k vlastenectví. Národ není přežitek, ale přirozená sociální lidská jednotka. Stát a republika je systémem pro přežití národa.

 

Děkuji za pozornost.

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.
předsedkyně ANS

Tábor 26. 10. 2019

 

https://youtu.be/Ct-qWXrThnU

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Jirka
Jirka
28. 10. 2019 12:49

Přesně tak! Podepisuji každé slovo z tohoto projevu… 😁👍🇨🇿