Proč se nedaří zastavit africkou migraci?

Každému soudnému člověku je již dávno nad Slunce jasné, proč se nedaří zastavit africkou migraci. Je to jasné i části těch nesoudných, kteří migraci verbálně podporují z titulu své profese a svých finančních příjmů, i když ví, o co jde. Ten zbytek nesoudných opravdu věří, že jde o uprchlíky před válkou a je jim třeba ze soucitu pomoci, solidarizovat se s jejich prekérní životní situací a všemožně jim v jejich údělu pomoci. Tomuto zbytku nesoudných není pomoci, neboť nemají myšlenkovou kapacitu na reálné vidění stavu věci, páchají sebevraždu nejen svých bližních, ale i svojí vlastní.

Všichni víme, že těch důvodů proč se nedaří zastavit migraci je celá řada a působí ve svých jednotlivostech i ve své kombinaci. Není to jenom byznys, není to jenom plán Richarda Coudenhove-Kalergiho na likvidaci evropských národů, není to jenom účelové ekonomické oslabení Evropy, nejsou to jenom klimatické důvody, není to jenom rozšíření totálního nadřazení islámského náboženství všem ostatním na další území a rozšíření svého impéria, není to jenom odvoz bojovníků z prohraných mimoevropských bitev do Evropy, není to jenom……..Ten byznys nejsou jenom převaděči lidí, různí kšeftaři, pašeráci lidí, mafie, náhončí a organizátoři převozů lidí. Jsou to i ti, kteří se na usídlení těchto lidí v Evropě přímo podílejí a slušně se tím živí. Od výrobců převozních člunů, stanů, oděvů, stavebními firmami až po producenty a zásobovače jídlem, pitím a potravinami všeho druhu atd.

Nejhorší je, že toto vše se děje pod okny Evropské unie a hlavně za jejího přispění. Evropská unie se provinila již tím, že dovolila první lodi z Afriky připlout ke svým břehům, láskyplně vítat narušitele svých hranic a div je nenazvala novodobými hrdiny. Od té doby také náležitě přitvrdila politická korektnost a tlak na národní státy. Evropská unie v touze vytvořit evropský superstát postupně likviduje obranyschopnost zemí a i jednotlivé národní řídící prvky. To vše se postupně podřizuje jednomu vedení a jednomu velení. Pod pláštíkem volného pohybu obyvatel se zrušila obrana vnějších hranic. Od té doby přišly o život stovky nevinných Evropanů, od té doby narostlo množství no go zón, kam se obává vstoupit i policie, od té doby se vlastenci nazývají extremisty a xenofoby, od té doby se na mnoha místech západoevropských velkoměst praktikuje právo šaría, od té doby se Turecku platí výpalné za nevpuštění migrantů do Evropy, od té doby se….Co bude dále? Jaké budou další kroky z obou stran?

Otázka zní, jak dlouho ještě Evropané dovolí Evropské unii decimovat celý kontinent? Není celý projekt EU od samého počátku, navzdory původním záměrům, chybný? Nezbavili se jednotlivé státy svých nejneschopnějších, nejarogantnějších a nejambicioznějších politiků tím, že je vyslali do vedení EU? Rozpadne se EU sama od sebe, nebo se někteří optimisté budou pokoušet o reformu podobně jako Dubček v roce 1968? Mnoho času ale již nezbývá. Společenské pnutí sílí a s lidmi se nedá donekonečna nakládat jako s nesvéprávnými. Nadcházející komunální i senátní volby naznačí, kterým směrem se ubírá společenské mínění.

 

Ing. Jiří Oberreiter – hospodář ANS

 


Autor příspěvku: Ing. Jiří Oberreiter

Hospodář ANS