Proč Navalného probrali?

Proč Navalného probrali z kómatu právě nyní? Nordstream-2 a kritická závislost Německa…

 Na televizní stanici DenTV vedl v středu redaktor Dionyz Kaptar zajímavý rozhovor r populárním ruským novinářem a publicistou Anatolijem Vassermanem*): (pro stručnost uvádím jen jeho odpovědi – překl.)

Ocituji jen úvahu, která už obletěla pořádný kus internetu. Sotva ministr zahraničí Německa Heiko Maas řekl, že v souvislosti s případem Navalného může být zastavena stavba plynovodu Nordstream-2 , tak Navalného hned probudili z kómatu a donutili reagovat na okolí. Nevím, pravda, zda byl skutečně ještě v kómatu, protože přece jen dlouhé přebývání v umělém kómatu – mírně řečeno – ne vždy prospívá příliš zdraví. Ale v každém případě to nyní bylo oznámeno oficiálně.

Co se s Navalným stalo, není přesně známo. Je pochopitelné, že klinika Charité nemůže vydat reálnou diagnózu, a otázka tam je jen jedna: – zda se u něj rozjela cukrovka na půdě pankreatitidy, tedy zánět celé slinivky, nebo samostatně. Vše ostatní, je naprosto pochopitelné dokonce podle klinických příznaků. O čem jsem přesvědčen absolutně je, že v jeho organizmu nebyl objeven žádný jed, dokud se nacházel na území Ruské Federace (RF). Proč to přesvědčení? Protože hned po jeho hospitalizaci byly odebrány vzorky krve, moči, slin a naši lékaři v Omsku prohlásili, že jsou připraveni tyto vzorky poskytnout k jakýmkoli šetřením za podmínky, že jim budou výsledky šetření oznámeny. Jde o to, že zfalšovat takové vzorky je prakticky nemožné, zůstává v nich velmi mnoho genetického materiálu a dokázat, že tyto vzorky náleží někomu jinému, než právě Navalnému, je úplně jednoduché. Takže pokud jsou naši ochotni poskytnout tyto vzorky komukoli, znamená to, že v nich nic nebezpečného nalezeno nebylo.

V takových podmínkách, si prohlášení, že byla provedena obšírná toxikologická  expertýza, která nenalezla nic podobného jedům, zasluhuje naprostou důvěru. Naproti tomu naprostou nedůvěru zasluhuje prohlášení podřízených paní Kramp, po manželovi Karrenbauer, která nyní vede mimo jiné i německé ministerstvo obrany, a právě jí podřízení lékaři prohlásili, že v krvi Navalného našli stopy užití „novička“, což je formulace mazaná, protože neriziková. Různých orgasnofosfátů je uvnitř organizmu velmi mnoho a mnohé látky, vznikající při rozpadu onoho „novičku“, mohou vznikat i desítkami jiných cest. To znamená, že fakt, že tyto látky byly nalezeny v organizmu ještě nijak nedokazuje, že Navalného skutečně kdosi mohl otrávit. Nakolik se vyznám ve válečné biochemii, tak dokonce i podřízení paní Kramp jednají podle zásady, že čím víc papírů, tím lépe je chráněna vlastní zadnice.

Pokud jde o možnosti dalšího vývoje, myslím si, že výstavba druhé větve Nordstreamu bude přece jen dokončena, protože bez toho německé hospodářství prostě nepřežije. Je pochopitelné, že se Američané pokoušejí udělat výrobu v EU drahou – a tedy neschopnou konkurence na americkém trhu- protože bez toho nebude možné vzkřísit vnitroamerickou výrobu a je jasné, že budou tlačit na onen Nordstream s hroznou silou, ale němečtí průmyslníci to také velmi dobře chápou. U nich je situace s energetikou neutěšená.

Když došlo k havárii na americké jaderné elektrárně Fukušima (stojí sice v Japonsku, ale postavili ji Američané, aniž k tomu připustili japonské dělníky nebo projektanty, a právě Američané dokázali umístit objekt havarijních diesel-generátorů do zóny, která mohla být zaplavena vlnou tsunami stejně, jako celou elektrárnu. Japonci by se takové chyby nedopustili, protože vědí, co to tsunami je. Takže po havárii udělali Američané z nouze ctnost a rozpoutali kolem Fukušimy velkou hysterii, aniž samozřejmě připomenuli, že je to jejich špek, a dosáhli toho, že se Německo vzdalo jaderné energetiky. Následně další američtí lobbisté dosáhli v Německu masové výstavby větrných elektráren. Vítr je ale věc nestabilní, a proto na 1 watt tam vyrobené energie, se musí do energetické soustavy přivést o trochu víc než 1 watt z plynových elektráren. Plynových proto, že jen plynové a vodní elektrárny jsou schopny měnit výkon dostatečně rychle a kompenzovat výkyvy energie větrné. Ovšem pro hydroelektrárny už v Německu prakticky nezůstalo místo, takže je nutné zvyšovat výkon z plynových. Německo tedy čím dál, tím víc závisí na plynu, ale navíc doprava plynu potrubím vychází stejnou vzdálenost několikrát levněji, než dodávky téhož plynu zkapalněného. Proto dokonce i, řekněme, dodávky zkapalněného plynu z naší Sabetty (podnik na zkapalnění plynu za polárním kruhem), jsou na německém trhu značně dražší než náš plyn z plynovodů. No, a americký zkapalněný plyn by německé hospodářství úplně zdevastoval. Proto výstavba druhé větve plynovodu bude dokončena – pokud, samozřejmě německé průmyslníky neovládne příklon k sebevraždě. Ale rámusu bude ještě velmi mnoho.

I sankce ještě budou… tak Američané teď uvalili sankce dokonce i na naše ústavy vyvíjející vakcíny, pod záminkou jejich podílu na otravě Navalného. No, chválabohu, my žijeme pod sankcemi přinejmenším od dob Ivana Hrozného (16.století) a možná ještě méně, takže jsme si zvykli. Připomínám, že lví podíl sankcí je fakticky namířen proti oné EU. Jemu ztěžují spolupráci s námi, aby se její hospodářství cítilo hůře a americké lépe. Takže ať z těch sankcí bolí hlava Němce.

Pokud jde o očekávání v souvislosti s Navalného návratem do Ruska, tak kdyby byl člověkem chytrým a samostatným, tak by se neprodleně vrátil do RF. Jak se zachoval Jegor Timurovič Gajdar**), který poté, co ho čímsi otrávili v Londýně, se neprodleně vrátil do RF a díky tomu žil ještě o několik měsíců déle. Ale otrávili ho řádně, takže ho ani naši lékaři nedokázali zcela uzdravit. Pokud by zůstal v Londýně ještě pár dní, tak by tam našli způsob, jak ho dorazit. Ale protože Navalnyj  vůbec není člověk  samostatný, a dle všeho soudě, zdaleka ne chytrý, tak s vysokou pravděpodobností požádá o politický azyl v Německu nebo v Anglii. Koho je mi líto, to je jeho dcera, protože sotva dokáže dostudovat na Stanfordské univerzitě. Příliv Peněz k Navalnému, ať se vrátí nebo ne, v každém případě prudce zeslábne.

Obecně vzato, to, že Navalnyj dozrál do role „posvátné oběti“ experti předpověděli už před pár lety. Je docela možné, že Navalnému najdou nějakou zdravotní komplikaci po otravě. V každém případě zatím v Německu osoby, přijímající rozhodnutí, došly k závěru, že Nordstream-2 je přece jen pro Německo životně důležitý, a proto je třeba Navalného oživit – aspoň do dokončení stavby. A na to je, dle všeho soudě, potřeba ještě pár měsíců. No, a pokud Navalnyj během té doby přijde nejen k vědomí, ale i k rozumu, doufám, že se přece jen vrátí.

*) Anatolij Vasserman (1952) – ukrajinský a ruský (pochází z Oděsy – ruským občanem od r.2016) novinář, publicista, politický konzultant a mnohonásobný vítěz intelektuálních televizních her. Vzděláním je termofyzik, od skončení vysoké školy pracoval až do roku 1990 jako programátor.

**) Jegor Gajdar (1956-2009) – ruský liberární reformátor počátku 90.let, vnuk sovětského spisovatele Arkadije Gajdara, Jegor Gajdar byl v letech 1991-94 ministrem ruské vlády, krátce v r.1992 byl dočasně pověřen výkonem funkce premiéra. Podílel se na tzv. Bělověžských dohodách (o rozpadu SSSR), řídil počátek přechodu od plánovitého hospodářství k tržnímu, provedl liberalizaci cen a zahraničního obchodu, daňovou reformu a zahájil privatizaci, v letech 1993-2003 byl poslancem dolní komory ruského parlamentu. Vztah k němu i k jeho reformám je rozporuplný.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=711&v=mA7jKmvBXW4&feature=emb_logo

 

Překlad:        st.hroch                     20200910

 

 


 

 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.