Probíhá rušení přímé volby prezidenta?

Nebo snad dokonce rušení exekutivy České republiky, kdy se připravuje (nepříliš) skrytě zrušení beztak chabé Ústavy? Či snad fialové komando na svých legislativních pozicích dostalo od svých loutkovodičů pokyny ke zrušení zbytku Československa a definitivní vymazání nějaké té politické subjektivity ve prospěch úžasné šprechtící veleříše?

Máme se smát nebo plakat?

Komediální průběh registrace neregistrace prezidentských kandidátů sice vypadá na první pohled opravdu úsměvně, na ten druhý zaostřenější však docela děsivě. Ministr vnitra Rakušan se vlastně nějak rozhodl obohatit nudný průběh rutinní kontroly ověřování podpisů petičních archů jednotlivých kandidátů o takovou typicky českou oktrojírku.

Vůbec není známo, kdy, kde, jak a jakou metodou se provedla kontrola vzorku pravosti podpisů občanských kandidátů. Aspoň veřejnosti to známo není. Z bizarních výsledků, kdy u „vhodných“ favoritů s jakousi aspenskou minulostí se pohybuje zjištěná chybovost sebraných podpisů kolem 3%, kdežto  u těch „nedoporučených“ je desetinásobně vyšší, se nás mohou snadno zmocnit pochybnosti. Že jde o úmysl vyhnat nechtěné zájemce o prezidentský stolec ze soutěže z takové situace přímo čiší.

Budeme germánský nebo ukrajinský protektorát?

Také se někteří zúčastnění hodlají verdiktu vnitrácké volební laboratoře vzepřít a chystají se soudit. V takovém případě bude rozhodovat senát Nejvyššího správního soudu v Brně a rozhodne jak? Zneplatní snad prezidentskou volbu, pakliže zjistí nehorázná porušení správného postupu při ověřování podpisů nebo dokonce podvodná jednání ze strany jednotlivých vnitráckých rozhodčích? Skutečně? A jakpak se bude postupovat dále, když bude jasné, že k „chybám“ došlo nikoli u petentů, ale u úřednictva Rakušanova?

Nebude pak už jen krůček k tomu, aby jisté eurofilní „elity“ veřejně začaly hlásat něco ve stylu: „No vidíte, kam to vede, ta přímá volba! Jenom samý zmatek! Zrušme to, ať už se takovými prkotinami nemusíme zabývat!“  Dokonce se snad i rádi najdou tací (se solidními platy ve státním sektoru), co se mohou zabývat myšlenkami na zrušení funkce prezidenta či vlastně i na přejmenování současných trosek státní suverenity na oficiální Protektorát. Proč ne, když naše současná státní hymna je skutečně ta, která se povoleně hrála na Pražském hradě za Heydricha… To snad laskavý čtenář neví? A existuje snad dnes něco, co by si v režii současné „ukrajinské“ sestavy Petra Fialy člověk nedokázal představit? Navíc, když už se nám prohánějí po Libavé pravobřežní kozáci a Haličané, v bojích ostřílení a ostrého nasazení nedočkaví?

Ještě že máme ty soudce. Pevných charakterů a právního vědomí.

Ale nepředbíhejme událostem. Nejvyšší správní soud v Brně do situace jistě vnese jasný právní verdikt. Vždyť jeho předsedou je ctihodný JUDr. Josef Baxa. Ten se již v devadesátých letech přičinil o vznik právnické fakulty v Plzni. Právo se tam přednášelo tak intenzivní metodou, že potřebné sumy znalostí bylo možno získat již za několik měsíců absolutoria. Mnohé politické osobnosti si za účast na těchto raketových seminářích začaly před jménem psát doktoráty, magistráty(?) bakaláty(?)! Pan Baxa jistě rozhodne přísně spravedlivě.

Navíc – i další nejvyšší správní soudci jsou zárukou zdárného objasňovaní co to je vlastně to právo! Například takový Mgr. Et Mgr. Michal Bobek, MJur, Ph. D., Dr.h.c., snad jsou veškeré (zatím!) jeho tituly ze studií či praxe na univerzitách Karlově, Oxfordu, Cambridgi a najmě pak na Université libre de Bruxelles , jakož i na University of Queensland uvedeny správně! Takový muž sice v poměrně útlém právnickém věku (nar. 1977) že by nerozetnul gordický uzel malých českých petentů správně? Ale kdež….

Koneckonců se vždy mohou všichni poradit a rozhodnout i za pomoci jiného předsedy senátu. Třeba s JUDr. Jakubem Camrdou Ph.D., LL.M. ten byl již v sedmadvaceti letech ředitelem odboru evropské integrace na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Ve třiceti byl náměstkem ministra spravedlnosti a od r. 2004 v pouhých jedenatřiceti letech se stal členem legislativní rady vlády.

Nebylo by snad rovnou občanskou svatokrádeží myslet si, že by stížnost například kapku pobloudile působícího vizionáře p. Janečka neměla uspět?  Nebuďme tak hnidopišsky nevěřící. Vždyť i autor těchto řádek by pak mohl vyčíst Miloši Vystrčilovi, že vyhlásil termín prvního kola prezidentských voleb tak, jak jej vyhlásil. Hned první den na narozeniny! To bude asi schválnost navzdory tomu, že vzhledem k předpokládaným výsledkům v režii Aspenu si s tím Tchajvanec ani nemusel dát tu práci.

 

Svatopluk Otava

Komentátor ANS

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS