Při členství v EU západní Evropu nikdy nedohoníme

Uznávaný francouzský ekonom Piketty po prostudování podkladů to vyčíslil jasně. Za posledních 7 let (bráno do r. 2016) je ČR v porovnání peněz, které k nám z EU přicházejí a od nás do EU odcházejí, v minusu 1.689 mld. Kč (tedy více než 1,6 bilionu Kč). Ročně to v průměru činí minus 241 mld. Kč. A upozorňuji, že ta minusová částka stále roste, aniž bychom proti tomu něco dělali. Je to průměr za jednotlivé roky, který neustále stoupá, protože roste každoročně částka, která od nás nevratně odchází, čímž se tento průměr zvyšuje. A pokud tato částka činila v r. 2017 8,3 HDP (ofic. údaj), pak to znamená již cca 419 mld. Kč jen za uvedený rok. V průměru se započítáním dřívějších „slabších“ roků je to samozřejmě méně než 419 mld. Kč, avšak v průměru již více než oněch 241 mld. Kč.


Autor: Ing. Jaroslav Tichý, Publikováno: 14.8.2018.


Nedivte se pak, že máte nízké mzdy a platy, že není dost na důchody. Za peníze vydělané našimi pracovníky užívají totiž jiní a jinde. Jak chcete při takové praxi dohánět výdělky v západní Evropě, když jim sami přidáváme, a to na náš úkor?  Zvětšujeme tak fakticky náš odstup od západní Evropy. A to se najdou u nás ještě lidé, kteří mají starosti, co bychom si bez EU počali.

Já osobně mám jinou starost a sice jak bychom vystoupením z EU mohli takto „ušetřené“ peníze užitečně využít. A co Vy, vážení spoluobčané?.

Aliance národních sil nepovažuje přitom vystoupení ČR z EU za cíl, nýbrž za nutný prostředek k tomu, abychom se mohli znovu postavit ekonomicky i politicky na nohy. Aby bylo možné vůbec zahájit program obnovy našeho státu a jeho ekonomiky. Abychom mohli začít prosazovat naše národní zájmy. To je naším cílem. Ale při našem setrvání v pozici kolonie to opravdu nepůjde. Do této pozice jsme se dostali (spolu s dalšími tzv. východoevropskými zeměmi) naším vstupem do Evropské unie.

Naši kolonizátoři mají přitom zájem na zachování tohoto stavu, protože je pro ně obrovsky výhodný. Nemají tedy absolutně zájem na zlepšení situace u nás. Mají totiž své zájmy, které prosazují na úkor těch našich, a to ve spolupráci s jejich pomahači z řad našich občanů. A to je třeba si konečně uvědomit.

Ing.Jaroslav Tichý


Autor příspěvku: Ing. Jaroslav Tichý