Premiér Babiš bohapustě lže! Covid-vakcíny jsou experimentální!

Na včerejší tiskové konferenci kvůli snaze vlády zavést povinné covid-očkování, vyzýval  A. Babiš neočkované, aby nevěřili dezinformacím, že dostanou experimentální vakcínu.  Jaká jsou však fakta?

EMA uvádí: Dopad očkování dosud není znám. Lidé očkovaní v klinickém hodnocení budou po dobu 2 let sledováni, aby se získaly další informace.

Podívejme se na otázky, které byly položeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, a na šílené a zcela nelogické odpovědi tzv. odborníků.

Otázka: Je každému občanovi podstupujícímu covid-očkování poskytnuta před samotným úkonem informace o neexistenci znalosti genotoxicity a karcinogenity vakcín a je po takto poučeném občanovi vyžadován informovaný souhlas?

Odpověď: Jelikož tyto testy nejsou pro vakcíny povinné, není důvod informovat veřejnost, že tyto testy nebyly provedeny. Je to stejné jako u ostatních očkovacích látek, kde tyto studie nebylo nutné provést.

Otázka: Jak je zajištěno, aby očkovací látky nebyly podávány pacientům se s níženou imunitou a křehkým pacientům s komorbiditami?

Odpověď: Existují omezená data ohledně podávání této vakcíny pacientům se sníženou imunitou, křehkým pacientům a pacientům s komorbiditami. Tito pacienti mohou mít horší imunitní odpověď na tuto vakcínu, avšak nejsou identifikována bezpečnostní rizika. Tito pacienti by měli být vakcinování přednostně.

O očkování na celém světě nerozhodují vlády, ale nadnárodní farmaceutické firmy! Obsah smluv mezi vládami a těmito koncerny má být pro veřejnost uvolněn až v roce 2076!!!!

Zde několik bodů, které z tajných smluv unikly: pokud nastanou s vakcínami problémy (zdravotní následky, úmrtí atd.), budou za to platit vlády, ne farmaceutické firmy. Pokud dojde ke sporům, budou je rozhodovat soukromí rozhodci, ne veřejné soudy. Pokud si farmaceutické firmy budou chtít zajistit kompenzaci za nedodržení smluv, budou vyžadovat převzetí státního majetku a dokonce i vojenských základen. Farmaceutické firmy mají hlavní slovo při všech klíčových rozhodnutích vlád. Dokonce samy firmy určují harmonogram dodávek a více. Takovéto obchodní praktiky nelze popsat jinak, než vakcinační terorismus, který je realizován skrze vládní rozhodnutí.

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

 

ZDROJE ZDE:

https://www.sukl.cz/sukl/zadost-o-poskytnuti-informaci-ze-dne-8-3-2021?highlightWords=Experiment%C3%A1ln%C3%AD%20vakcina&fbclid=IwAR1oBkwfw9obL3yj5I9nLoICNlmadQuo20G31nUVEF7bD175bgvjRJ0hsco

 
 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS