Představujeme vám naše krajské lídry – Jihomoravský kraj

Tento článek je 3. díl série Představujeme lídry. Dosud vyšlo dílů 14

Prim. MUDr. Vladimír Kotek Ph.D., MBA / Národní demokracie – lídr na kandidátce ANS s podporou ND v Jihomoravském kraji

odborný lékař a soudní znalec pro urologii a klinickou onkologii

 

 

V z d ě l á n í :  Lékařská  fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně  (nyní Masarykova univerzita) – obor všeobecné lékařství;  ukončeno v r. 1984 státní  rigorózní zkouškou;  poté zaměstnán jako lékař na urologické klinice FNsP Pekařská 53 v Brně (nyní Fakultní nemocnice u sv. Anny) až do roku 2001, v tomto období získány specializační atestace v oboru urologie I. i II. stupně a posléze i nadstavbová atestace z klinické onkologie,  v posledních 7 letech na pozici zástupce přednosty urologického oddělení.

V období 2001 – 2005 jsem byl nejprve pověřen vedením oddělení urologické onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně a později po úspěšném konkurzním řízení jsem se stal primářem urologického oddělení Nemocnice Třebíč. Po nedobrovolném odchodu do zahraničí (z důvodu nesouhlasu s koncepcí organizace zdravotnictví v regionu Vysočina po tehdejší  transformaci systému, kdy politické vedení kraje rozpoutalo vlnu drastických personálních čistek vůči primářům, kteří nebyli loajální tehdejší garnituře)  jsem působil v Německu na prestižních pracovištích a od roku 2010 dosud zastávám pozici vrchního lékaře (Oberarzt) na urologickém pracovišti Zemské nemocnice oblasti Waldviertel (Dolní Rakousy). V roce 2007 jsem ukončil doktorské studium na lékařské fakultě Masarykovy univerzíty Brno v oboru chirurgie a byl mi přiznán titul Ph.D., v roce 2012 jsem ukončil profesní studium na Ústavu práva a právní vědy a po obhajobě disertační práce jsem získal titul MBA. V České republice jsem od roku 1994 nepřetržitě činný jako soudní znalec pro obor zdravotnictví.

O s o b n í    m o t t o:    „Doufat  ve  spravedlnost,  ale  být  připraven  i  na  bezpráví“  (L. A. Seneca ml.)

 

 

 

Kompletní kandidátní listina ZDE

 

Grafiky ke stažení ZDE

 

 

 

 

 


 

Procházení sérií<< Představujeme vám naše krajské lídry – Olomoucký krajPředstavujeme vám naše krajské lídry – Královehradecký kraj >>

Autor příspěvku: ANS