Pravda o tom údajném rozdělení si Polska mezi Hitlerem a Stalinem

A o tom údajném společném (Německo+SSSR) začátku druhé světové války

(Zcela jednoduše, aby to lidé pochopili… – i ti jednodušší, nebo-li hloupější, a manipulovatelní).

Neustále na sociálních sítích, fejsbuku a ve všech sdělovacích prostředcích (ČT nevyjímaje) kolují lži a totální mystifikace, polopravdy a polopravdičky záměrně překroucené a pokroucené, podsouvané, vnucované nám a stále úmyslně přiživované západní, protiruskou a proamerickou propagandou, hystericky nenávistnou ke všemu ruskému, o tom, jak prý Hitler a Stalin oba dva kamarádi se domluvili a zahájili společně druhou světovou válku přepadením Polska, a jak si to ubohé Polsko oba dva rozdělili mezi sebe.

Tuto obrovskou lež nám podsouvá proamerická, prozápadní propaganda vlastně de facto již od toho slavného, navždy nezapomenutelného a drtivého vítězství sovětské Rudé armády nad fašistickým Německem, ale ve skutečnosti nejen nad Německem, nýbrž i nad celým tím vždy falešným a pokryteckým Západem a jeho „civilizací“! Tyto vnucované nám lži, nepravdy a mystifikace jsou jejich dílem, neboť se nikdy nesmíří s oním obrovským ponížením, s onou potupnou pro ně prohrou, kdy tak přesvědčivě je rozdrtil a předčil právě jimi stále tolik haněný a tolik nenáviděný Sovětský svaz v čele tehdy se Stalinem, který jim tak překazil veškeré jejich plány. Je nutné také chápat a pochopit, že tímto přesvědčivým vítězstvím socialismus dokázal svoji životaschopnost a převahu nad kapitalismem.

Tak nyní k tomu hodnému a nevinnému Polsku. Polsko bylo v té době FAŠISTICKÝM státem a věrným přítelem a spojencem Německa! Polsko s Německem společně připravovaly napadení Sovětského svazu! V lednu 1939 jednal polský ministr zahraničí Józef Beck v Berlíně s Hitlerem o plánech na společný útok Německa a Polska na Sovětský svaz (že se věci nakonec udály jinak, je něco jiného). Německo-polský pakt o neútočení, známý též jako Pakt Piłsudski-Hitler plným názvem Prohlášení mezi Německem a Polskem o nepoužití násilí, byla smlouva o neútočení uzavřená mezi nacistickým Německem a fašistickým Polskem. Podepsána 15. června 1934!! (tedy dávno před tím, než obdobnou smlouvu podepsal s nacistickým Německem, ale jako poslední, Sovětský svaz – Pakt Ribbentrop-Molotov, 23. srpna 1939, kterému je to ale neustále záměrně vyčítáno a předhazováno!!)

Takže nyní k tomu údajnému rozdělení si Polska mezi Hitlerem a Stalinem (které nám podsouvá stále Západ a USA).

Dne 17. září 1939 Sovětský svaz svými vojsky vstoupil NE na polské, ale na své vlastní území, které ale bylo právě až dosud (tzn. do dne 17. září 1939) obsazené a OKUPOVANÉ fašistickým Polskem, které si toto území, území carského Ruska/později Sovětského svazu (jedná se o území západního Běloruska a západní Ukrajiny), násilně připojilo v polsko-sovětské (nebo též polsko-ruské) válce (únor 1919 – březen 1921) a okupovalo ho právě až do 17. září 1939. Navíc Sovětský svaz vojensky vstoupil na toto své původní území Poláky okupované až v době, kdy vlastní polský stát byl zničen, přestal existovat v důsledku okupace nacistickým Německem (zač. německé okupace Polska – 1. září 1939; toto datum se považuje za začátek druhé světové války), a kdy již byla celá polská vláda na útěku z Polska do emigrace v Rumunsku.

Když Hitler napadl Polsko (1.9.1939), Sovětům tak stačilo počkat 16 dní, než se stáhli polští vojáci z jimi okupovaného území carského Ruska/poté SSSR – tedy ze západní části Běloruska a západní části Ukrajiny, aby šli bránit vlastní území Polska proti německým hitlerovcům. Teprve poté si sověti mohli (17.9.1939), vcelku bez boje a bez většího polského odporu navrátit své území, do té doby Poláky okupované! (a právě a jedině tato událost je nám západem a USA podsouvána a vnucována jako „dělení si Polska mezi Hitlerem a Stalinem“!)

Byl to od Stalina naprosto správný a nezbytný, celkovou situací i vynucený, strategický krok. Jednak si SSSR vrátil své historické území, osvobodil na něm žijící ruskojazyčné, pravoslavné běloruské a ukrajinské obyvatelstvo od genocidy prováděné na něm okupanty – Poláky. Z

ABRÁNIL tak na dva roky další, tentokráte německé nacistické okupaci (až do napadení SSSR Německem dne 22. června 1941). Zároveň navrácením si tohoto strategického území POSUNUL hranice dále na západ a oddálil tak, posunul výchozí linii (startovací čáru) pro předpokládaný útok Německa na SSSR dále na západ, dále od Moskvy, a pravděpodobně i tímto geniálním vojenským strategickým tahem zabezpečil a uchránil Moskvu před německým nacistickým dobytím „Blitzkriegem Drang nach Osten“. (i proto Stalina západ tak nenávidí, nesnáší – ne

nechal tímto geniálním tahem – navrácením si vlastního území do té doby Poláky okupovaném ─ padnout Moskvu, zachránil ji tak před jistým obsazením, a i proto nám Západ bude donekonečna podsouvat mýtus o sovětském napadení Polska a dělení jeho území mezi Hitlera a Stalina!)

Potvrzující moje slova (a tedy to, že mám pravdu) a zajímavé k těmto událostem, tedy k datům 1.9.1939 (začátek německé okupace Polska) a k 17.9.1939 (vstup sovětských vojsk na údajně prý polské území – ale ve skutečnosti své vlastní území do té doby Poláky okupované) je to, že po vtržení německých nacistických vojsk do Polska (1.9.1939, tedy po začátku skutečné okupace polského území) vyhlásily Francie a Velká Británie dne 3.9.1939 Německu válku, přičemž ale po vstupu sovětských vojsk dne 17.9.1939 na východě na západem nám podsouvané území Polska (ale ve skutečnosti již víme, že to bylo původně území carského Ruska/poté SSSR – území západní Ukrajiny a území západního Běloruska v té době OKUPOVANÉ POLSKEM) Francie a Velká Británie žádnou válku Sovětskému svazu nevyhlásily. Což svědčí jen o tom, že jak Francie, tak Velká Británie si byly velice dobře vědomy, že SSSR si tímto krokem jen navrací své vlastní původní území okupované Polskem od polsko – ruské války (únor 1919 – březen 1921) do právě dne 17.9.1939!

Polská armáda zahájila tažení na východ v dubnu 1919 vpádem do Litvy a Běloruska a koncem téhož měsíce napadla také Ukrajinu. Po ZABRÁNÍ (OKUPACI) východních etnicky nepolských území navíc Poláci tvořili v Polsku pouze cca 69 % obyvatelstva.  Polská katolická církev byla upřednostňována a Bělorusové a Ukrajinci byli diskriminováni a jejich pravoslaví potlačováno, na východě Polska (toho Polska rozšířeného okupací na východ) proto propukala ozbrojená povstání. 

Poláci na okupovaném ruském (běloruském a ukrajinském) území v letech 1921-1939 zřídili koncentrační tábory, ve kterých brutálně mučili zajaté ruské vojáky, zabíjeli obyvatelstvo běloruské, ukrajinské, židovské a Cikány. Tímto způsobem Poláci povraždili více než 200.000 lidí. Vstup sovětských vojsk dne 17. září 1939 na tato území a vyhnání polských okupantů proto obyvatelstvo vítalo a sovětské vojáky právem považovalo za své osvoboditele.

Poláci totiž vždycky byli takoví, že tu ukradli a okupovali kus Litvy, tu kus Běloruska, kus Ruska, kus Ukrajiny, též okupovali i československé území ihned po Mnichovu 1938! Již v roce 1612 Poláci okupovali Rusko až po Moskvu, dokonce včetně té Moskvy!! A přesně 4. listopadu 1612 Rusové – tzv. opolčenci, dobrovolníci konečně nad okupanty Poláky zvítězili a tu Moskvu osvobodili!! Ten den se také v Rusku každoročně slaví jako státní svátek – jako Den národní jednoty!

─ Dále k Polsku ─

Polsko po Mnichovském diktátu vojensky (tedy silou, násilím) OKUPOVALO i část československého území – Těšínsko! Samozřejmě ale se souhlasem svého věrného spojence a přítele Hitlera!

V Mnichově tu noc (z 29. na 30. září 1938) při podpisu hanebné dohody, kterou nás Británie a Francie zradily a předhodily do chřtánu Hitlerovi, zastupoval teritoriální zájmy fašistického POLSKA na úkor Československa dokonce samotný Hitler!! Polsko a Německo totiž v té doby byly nejvěrnějšími spojenci a přáteli, jak již jsem se výše zmiňoval.(Německo-polský pakt o neútočení, známý též jako Pakt Piłsudski-Hitler plným názvem Prohlášení mezi Německem a Polskem o nepoužití násilí, byla smlouva o neútočení uzavřená mezi nacistickým Německem a fašistickým Polskem. Podepsáno 15. června 1934)

Polské územní nároky byly součástí Hitlerova godesberského memoranda. 30. září 1938 polská vláda zaslala československé vládě ultimátum o okamžitém vydání požadovaných oblastí a 2. října 1938 započalo obsazování východní části československého Těšínska polskou armádou, které trvalo až do 11. října 1938. Polsko anektovalo východní část československé části Těšínska o rozsahu 869 km²; jednalo se o celé území okresu Fryštát, téměř celý okres Český Těšín a několik obcí či jejich částí z okresu Frýdek. Nadpoloviční většina obyvatelstva Polskem anektovaného území (56 % podle výsledků sčítání lidu z roku 1930) se hlásila k české národnosti. Místní Češi a Němci byli hospodářsky diskriminováni, vyvlastňováni, propouštěni ze zaměstnání a nuceni k vysídlení, veškeré jejich národnostní projevy včetně školství, kultury či veřejného užívání mateřské řeči byly zakázány. Polština se stala jediným úředním jazykem. Přibližně 30 000 Čechů a 5000 Němců bylo v době polského záboru donuceno odejít do zbytku Československa. Nastala tvrdá polonizace obyvatelstva a nucené stěhování čs. občanů z důvodu polského násilí a teroru.

Také je potřeba ještě připomenout a vzít v úvahu další polskou hanebnost a projevené nepřátelství k našemu národu ─ i díky Polsku jsme byli definitivně německými nacisty přepadení, protože na přímou žádost Sovětského svazu adresované polské vládě o povolení přeletu sovětských vojenských letadel přes území Polska na pomoc naší země před německým napadením, odpověděli Poláci, že budou sovětská letadla sestřelovat. Hitler dokonce vyslal Himmlera za generálem Beckem pro potvrzení a ujištěná toho, že opravdu budou Poláci sestřelovat sovětská letadla, která by přes území Polska letěla Československu na pomoc.

Ani za socialismu jsme se o těchto událostech ve škole neučili, neboť Poláci byli přece naši socialističtí bratři a vojenští spojenci ve Varšavské smlouvě.

Pozn. – aby vše nebylo tak jednoduché, musím se poctivě zmínit i o dalším… Víte, že útoku na Polsko spolu s nacistickým Německem hned toho 1.9.1939 se dobrovolně, bez vyzvání Německa, dokonce zúčastnil i Slovenský štát?!

Jenom krátce malá zmínka ke Katyni, ke Katyňskému zločinu (postřílení více než 22.000 polských důstojníků, vojáků a polské inteligence), toto téma si pochopitelně zaslouží obsáhlý rozbor a pojednání. Ale jen krátce něco ─ katyňský zločin mají na svědomí Němci. Na to existují nezvratné důkazy a potvrdily to i mezinárodní soudy (Norimberský soud nevyjímaje). Já se chci ale jen tak zeptat… nikdy si nikdo nepoložil otázku – asi je to současnému režimu nevhodné, nepatřičné, nesouladné s nyní tou jedinou správnou – prozápadní, probruselskou propagovanou ideologií a „pravdou“.

Kolik z těch Němci (západ stále, i přes důkazy, tvrdí, že Rusy) zastřelených „nebohých a jistě také nevinných“ Poláků v Katyňském lese, polských důstojníků, vojáků se podílelo na vraždách a genocidě páchané na běloruském, ukrajinském a židovském obyvatelstvu na Poláky okupovaném běloruském a ukrajinském území v letech 1919-1939?!! (Poláci, a tedy i tito důstojníci a vojáci mají na svědomí více než 200.000 obětí, zavražděných lidí žijících na Poláky okupovaných území bývalého carského Ruska/později SSSR)?!

Pozn. Našeho Restartu ke kauze KATYŇ10. dubna 2010 havarovalo letadlo u Smolensku. Bylo to vládní polské letadlo s celou vládou i s prezidentem Lechem Kaczynskim s manželkou. Tehdy na palubě toho letadla, těsně před přistáním, vypukla veliká hádka. Pilot odmítl přistát, protože tam byla děsivá mlha. A polský prezident řval na toho pilota a vyhrožoval mu okamžitým vyhazovem z práce, pokud neuposlechne. No, tak ho uposlechl, aby posléze netrefil na přistávací dráhu, protože v té mlze nepostřehl, že to navalil do vedlejšího březového lesa, který křídly posekal jako sekačka na trávu. Posléze havaroval, aby ze všech zůstala jen krvavá řezanka.

Ruské zdroje tehdy dost psaly, že to odňal rozum těm Polákům Duch zesnulého Josefa Stalina, protože Poláci tehdy tam letěli s jediným cílem ─ odhalit památník obětem Katyňské tragédie, kterou podle nich zosnoval Stalin, nikoliv ministr propagandy fašist. Německa Josef Goebbels, jak tomu bylo doopravdy. Jinak řečeno, pilot měl rozum, ale vládní sebranka s prezidentem se chovali jako bohové. A tak to dopadlo tak, že všichni se rozsekali na šrot. Byli drzí v souvislosti s kauzou Katyň, až to bolelo.

Tak to vyřešil Druhý Břeh. A od té doby je klid. Frajerství, nadutost, nerozum, ani špetka rozumu či skromnosti v chování papalášů, ačkoli piloti v obou případech se zachovali s pokorou a správně. Jak je vidět, scházející skromnost a pokora u všech tzv. moderních politiků a podnikatelů nás všechny jako stádo vede do pekla. Ve jménu zisku po nás potopa.

http://novysmer.cz/index.php/2008/04/05/goebbelsova-asovana-nalo-katy-1/

https://kuryrnet.webnode.cz/news/goebbelsova-casovana-naloz-katyne-proc-se-ztratily-dukazy-o-katyni/

Další otázka k zamyšlení a jen tak pro pořádek. Kolik těch v Katyňském lese Němci (západ stále, i přes důkazy, tvrdí, že Rusy) zastřelených „nebohých a jistě také nevinných Poláků“ se účastnilo jako hyeny rozervání Československa a polské okupace Těšínska a dalších částí československého území?!

O Polsku jsem se rozepsal poněkud více (a přesto ještě tak málo, zajímavá témata např. – nepomoc sovětů Varšavskému povstání, předtím ale zrada a nepomoc polských plně vyzbrojených divizí na území SSSR před Stalingradem a jejich zbabělý politicky motivovaný odchod do Íránu…), jelikož o tomto se neučí, „nechce se o tom vědět“, protože se to nesmí vědět a znát a připomínat, není to na pořadu dne, není to ideologicky vhodné. Polsko stále vyje a kňučí, jak štěně, a stále se ukřivděně a ublíženě vydává jenom za ubohou oběť druhé světové války, oběť okupace svým spojencem Německem a oběť prý okupace Sovětským svazem. Přitom je Polsko zcela určitě jedním z hlavních viníků druhé světové války.

Tolik tedy k tomu vašemu „hodnému a nevinnému“ Polsku, kterého se mnozí stále tolik zastáváte. Většinou ale jen z naprosté a tupé hlouposti, neznalosti událostí, vztahů a souvislostí, většinou jen, abyste hlavně mohli z hysterické nenávisti (a závisti) ke všemu ruskému plivat a prskat co nejvíce jedovatých slin na Sovětský svaz. Ale ono se to vždy obrátí proti vám, neboť pravda vždy vypluje a vyplouvá na povrch.

Všimněte si, že lidé (bohužel již většina a zejména mladí, ale vlastně nejen oni), absolutně vůbec nic neznají, nemají žádné vědomosti, znalosti, nic, jenom umí vždy reagovat, „argumentovat“ takovým (já tomu říkám výprskem) vyprsknutím – například takový výprsk je to o tom dělení a prý okupaci, napadení Polska Sovětským svazem a Německem. Dalším jejich velice používaným a oblíbeným a zase jen a jen výprskem je výprsk – okupace v srpnu 1968 (a to je vždy všechno, co vám k dané věci, tématu jako odpověď, či protiargument okamžitě vyprsknou jako podrážděné vosy či sršni).

ZÁVĚR:  Sovětský svaz, Stalin si nevzali ani píď polského území, ani píď Polska. Vrátili si pouze území, které jim předtím samo Polsko okupací ukradlo a páchalo na něm teror a genocidu ukrajinského, ruského a židovského obyvatelstva!

 

Mgr. Petr Michalů

 

 

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS