Přání ANS k novému roku 2019

Stalo se tradicí, že nový rok začíná projevy ústavních činitelů, kteří bilancují a nastiňují budoucnost země v dalších dvanácti měsících. Nebylo tomu jinak ani letos. Nejprve se vyjádřil prezident České republiky ing. Miloš Zeman. Následoval předseda Senátu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera a sérii projevů uzavřel předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Radek Vondráček.

Všem třem činitelům se musí nechat, že své projevy mysleli vážně a vyjádřili jimi svoje charaktery a osobní postoje k výkonu ústavních funkcí. I my jsme se rozhodli říci při příležitosti Nového roku 2019 pár slov.

Děkujeme všem spolupracovníkům, členům a příznivcům za konstruktivní spolupráci a úsilí (které vyvíjí dle svých možností a schopností) o vybudování politického hnutí, které si vzalo za cíl vytvořit skutečný opoziční subjekt, který do celého českého politického spektra vnáší pozitivní a realistické názory. Jsme si plně vědomi toho, že naše konání není jednoduché. V mnoha případech je dokonce velice obtížné. Za tuto podporu patří vřelé díky Vám všem!

Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: „Je to dobré pro naši zemi?“ Řídíme se heslem patrona České země knížete Václava: „Cizí nechceme, svoje nedáme!“

Přejeme všem lidem dobré vůle mnoho zdraví a štěstí do nového roku 2019.

 

V Praze dne 1. 1. 2019.

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil