POUTĚ S ANS 2020

Kázání pod „širým nebem“  byla v našich dějinách osvědčená metoda šíření myšlenek v době, kdy bylo protagonistům zabráněno hovořit v oficiálních prostorách, ve kterých se odehrávaly projevy vládnoucí vrstvy společnosti.

Dnes jsme takovým místům střetávání mluvčích opozičních názorů s obyvatelstvem zvyklí říkat památeční místa, ale v době setkávání to byla místa mnohdy zapomenutá, odlehlá a nijak významná.

Vzpomeňme si třeba na kázání mistra Jana Husa a jeho následovníků, našich obrozenců na přelomu dvacátého století, odbojářů v letech naší nesvobody v letech třicátých a čtyřicátých, kdy jsme čelili hrozbě úplného vyhlazení českého národa.

Vzpomeňme si na naše „písmáky“ a šiřitele jejich tiskovin. Ilegální tiskárny a rozmnožovny plakátů, oběžníků a informačních bulletinů v nedávné minulosti, kdy se jejich obsah mnohdy předčítal v lesích, odlehlých samotách či jiných nenápadných prostorách. V dnešní době rozvoje digitálních technologií zejména internetu je tento prostor tím „ širým nebem „ o které v naší úvaze také jde. Svodný vysílač a sociální sítě šířené po internetu jsou významným prostorem šíření alternativních a opozičních názorů.

Nesmíme však zapomínat na osobní styk mezi lidmi. Na rozhovory mezi jednotlivci. Na podání ruky a obejmutí se navzájem, nebo společné jídlo s přáteli stejného smýšlení. Se srdcaři, kteří bez ohledu na nebezpečí perzekuce, vyčlenění ze společnosti nebo jiné negativní jevy se zajímají o věci veřejné a obecný prospěch.

Všechny tyto úvahy hrály zásadní roli při rozhodování v Alianci národních sil, jak zajistit informovanost široké veřejnosti, kdy je naším mluvčím zabráněn přístup do médií a na oficiální místa.

Proto jsme se rozhodli pro „kázání pod širým nebem“ jako nedílnou součást našeho mediálního projevu.

 

PLÁN POUTÍ ANS 2020

 

  1. března  2020 (neděle) – vrch Tábor (678 m n. m.)

2 km jižně od města Lomnice nad Popelkou. Vrch se původně jmenoval Chlum. V dobách husitských se zde scházely tábory lidu, jak to dokládá i zde umístěná pamětní deska, a proto byl přejmenován na Tábor.

 Garant: M. Starý, Liberecko

 

  1. dubna  2020 (sobota) – Bitva u Hořic 1423 – Korouhev zrádců, 597. výročí

Druhý ročník rekonstrukce jedné z největších bitev husitských válek- bitvy u Hořic nebo také bitvy na Gothardu, která se odehrála léta páně 1423.

Garant: K. Hais, Hradec Králové

 

  1. května  2020  (sobota) – Lipanská hora (367 m n. m.), 586. výročí

Výročí bitvy u Lipan   30. 5. 1434  Bratrovražedná bitva mezi radikálním křídlem husitů, které vedl Prokop Holý, Jan Čapek ze Sán a Jan Roháč ze Dubé a  Zemskou hotovostí, kterou vedl umírněný husita Diviš Bořek z Miletína a Oldřich II z Rožmberka a na této straně se pravděpodobně vyskytoval i mladičký Jiří z Poděbrad.

 Garant: V. Vítová, Praha

 

  1. června  2020 (sobota) – Bitva o Tábor (437 m n. m.), 600. výročí

Bitva o Tábor se odehrála v brzkých ranních hodinách dne 30. června 1420 v lokalitě mezi Tismenickým potokem a Lužnicí u hradeb nově vznikající husitské obce poblíž Sezimova Ústí současníky nazývané Hradiště na hoře Tábor. Oddíly Oldřicha z Rožmberka a jeho spojenců zde byly zaskočeny a rozprášeny nečekaným útokem 350 jezdců Mikuláše z Husi, které podpořil výpad táborské posádky, jež byla výrazně oslabena odchodem většiny ozbrojených obyvatel města na pomoc Praze. Vítězství jihočeské kališníky vymanilo z téměř týden trvajícího obležení, naproti tomu Oldřich z Rožmberka promarnil možnost eliminovat základnu radikálních husitů v bezprostřední blízkosti svých statků.

 Garant: M. Ondrej, Táborsko

 

  1. července  2020 (pondělí) – Husinec rodný dům Jana Husa 605. výročí

Mistr Jan Hus byl upálen 6. července 1415 v Kostnici. Jan Hus byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, byl jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své následníky – reformátory LutheraKalvína.

 Garant: M. Ondrej, Táborsko

 

  1. srpna  2020 (sobota) – Dolní Věstonice 401. výročí

Území obce bylo osídleno již od pravěku, jak dokládají četné archeologické nálezy zejména z doby lovců mamutů (stáří asi 25–30 tisíc let), které jsou zpřístupněny veřejnosti v zdejším archeologickém muzeu. Nejvýznamnějším zdejším archeologickým nálezem je plastika věstonická Venuše objevená roku 1925. V šestnáctém století se zde usadili novokřtěnci – habáni. Vzbouření moravští stavové tu 5. srpna 1619 zvítězili v bitvě u Dolních Věstonic

Garant: V. Vítová, Praha

 

  1. září  2020 (sobota) – Kralický sněžník (1425 m n. m.), 81. výročí

K výročí Mnichovské dohody 1939. V okolí obce Králíky jsou přístupná vojenská opevnění z let 1933 – 1938. Po podepsání Mnichovské dohody připadla velkoněmecké říši.

 Garant: J. Drobný, S. Čechy

 

  1. října  2020 (sobota) – hrad Sión (390 m n. m.), 583. výročí

Obléhání hradu Sion, jenž je situován zhruba 8 km jihozápadně od Kutné Hory, probíhalo v roce 1437. Úspěšné akce se na rozkaz císaře Zikmunda Lucemburského účastnily oddíly české šlechty a českých měst pod velením nejvyššího hofmistra Hynce Ptáčka z Pirkštejna, kterého v posledních dnech před pádem pevnosti posílil uherský kontingent velmože Michala Országha. Poražení obránci patřili k řadě táborských husitů z protizikmundovské opozice, kterým velel majitel fortifikace Jan Roháč z Dubé.

 Garant: J. Drobný, S. Čechy

 

  1. listopadu 2020 (sobota) – Martínkov 600. výročí

V roce 1420  se husité na jihozápadní Moravě pokusili založit „moravský Tábor“ v Martínkově (tehdy s přídomkem Červený), později byla oblast součástí táborského svazu. K Martínkovu se váže velmi zajímavé proroctví. Dle pověsti totiž Sibyla předpověděla u Červeného Martínkova konec poslední největší krvavé bitvy – války na světě. Po této válce by mělo zůstat tolik lidí, kolik se jich vejde pod formanskou plachtu.

Garant: V. Vítová, Praha

Vážení přátelé, 

program Poutí ANS 2020 je v plném proudu, ale přinášíme několik aktuálních změn.

 

Původní plán poutí byl zveřejněn zde: https://aliancenarodnichsil.cz/poute-s-ans-2020/ Dochází však ke dvě aktuálním změnám.

Srpnová pouť do Dolních Věstonic, která byla plánována na 15.8. 2020, je zrušena a bude nahrazena Poutí na vrch Tábor dne 8. 8. 2020 – pozvánka je ZDE: https://aliancenarodnichsil.cz/pout-ans-na-vrch-tabor-dne-8-8-2020/

8 8 2020

Původně plánovaná zářijová pouť na Kralický Sněžník dne 26. 9. 2020 se sice odehraje ten samý den, ale jinde a to na vrcholu Ještěd. 

 

 

Zde přinášíme aktualizovaný program Poutí ANS 2020.

Plán Poutí ANS 2020 je ke stažení ZDE: POUTĚ ANS 2020 _final

Setkání budou vždy v 10:00 na místě a plánovaný konec akce bude v 16:00.   Místo setkání bude vždy upřesněno, obvykle na nejbližším parkovišti pod uvedenou horou, či místem.

 

Ke stažení: Plán poutí ANS 2020

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil