Porušování norem mezinárodního práva „sudetsko“- německými činiteli

Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí ČR

 
Pan
Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 101/5
118 00 Praha

Praha 2. 1. 2021

 
Věc: Porušování norem nejen mezinárodního práva některými činiteli „sudetsko“-německými.

 

Pane ministře,

v nedávných dnech se v českých médiích objevil „vánoční“ projev B. Posselta, v němž mluví o poválečném vyhnání „sudetských“ Němců z ČSR. Tvrdí, že to nebyla žádná spontánní pomsta, ale „chladnokrevně plánovaná etnická čistka“.

Autor toho výroku na jednom ze sjezdů tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) mluvil o vyhnání sudetů jako o válečném zločinu, kterého jsme se měli dopustit. Vše ale bylo jinak! K přesídlení německého obyvatelstva – a to nejen v ČSR, ale také v Polsku a Maďarsku – došlo na základě rozhodnutí velmocí na Postupimské konferenci v srpnu 1945. Praktického řízení přesídlování se ujala Spojenecká kontrolní rada, která nás za provedení odsunu německého obyvatelstva hodnotila mimořádně příznivě a s velkou pochvalou!

V těchto souvislostech nelze pominout ani vyjádření H. Seehofera, tehdejšího předsedy bavorské vlády. Citujeme: „V květnu 1945 začala v Čechách jedna z největších a nejbrutálnějších etnických čistek 20. století. Sudetští Němci byli zbaveni práv, cti, stali se psanci. Vyhnáni z jejich vlasti, země předků, která byla kolonizována Němci již 800 let. Zasáhlo to ženy, děti, starší osoby. Násilí v Ústí a Brně se staly symboly nelidskosti, utrpení, mučení a smrti. Dovolte mi, abych se vyjádřil velmi jasně: vyhnání sudetských Němců bylo a zůstává pro historii zločinem proti lidskosti, velkou a obrovskou nespravedlností.“

Od tohoto obvinění se dostáváme k dalším. SL na jednom ze svých sjezdů dokonce zasedal pod mottem „Vyhnání je genocida“. Pod podobným sloganem jednali i členové a funkcionáři rakouského landsmanšaftu.

Pokud někdo z Vašich podřízených sleduje „sudetoněmecký tisk“, zejména Sudetendeutsche Zeitung, Sudetenpost nebo Witikobrief, může se s takovými i dalšími obviněními na naši adresu hojně setkávat.

Ti, kdo sledují „sudetoněmecký tisk“, se tam mohou setkat i s mnoha dalšími zvlášť závažnými představami předních činitelů SL. Jen heslovitě. Sen, který předestřel na sjezdu SL B. Posselt, o novém silném srdci Evropy, které má být vybudováno z Bavorska a bývalých zemí Rakouska-Uherska, tedy i z tzv. Českých zemí, je vlastně plánem na transformaci našeho státu na pouhou zemi nového složeného státu.

Jinde se mluví o tom, že Češi, kteří spolupracují na tomto velkém politickém díle, mají se těšit ochraně SRN. O tuto požadoval B. Posselt na sjezdu SL přímo H. Seehofera, současného spolkového ministra vnitra.

Jsou zde i případy, kdy do našich vnitřních záležitostí zjevně zasahovali někteří přední němečtí politici, včetně A. Merkelové. Nesmíme zapomenout na dlouhodobé tažení proti tzv. Benešovým dekretům, které údajně neodpovídají evropským hodnotám, a proto musí být zrušeny. O tom opět mluví pan H. Seehofer a další.

Uvedené skutečnosti, mimo obviňování nás z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidiích zločinů, nyní jsou mimo naši pozornost, K nim se vrátíme později.

Co těmito obviněními „naši sudetoněmečtí přátelé“ a někteří němečtí politici a ústavní činitelé říkají? Že poválečné Československo bylo dějištěm velké a mimořádně brutální čistky německého obyvatelstva. Že naši dědové a otcové jsou zločinci, dokonce i genocidní. A k tomu se Ministerstvo zahraničních věcí ČR dosud, pokud víme, veřejně nevyjádřilo. Tuto skutečnost považujeme za hrubé neplnění povinnosti, za niž odpovídá ministr zahraničních věcí, a to nejen Vy, ale i někteří dřívější Vaši rezortní kolegové. Hrubé protičeské útoky spojené s porušováním mezinárodního práva i česko-německých smluv jsou dlouhodobě a daleko za červenou čarou.

Proto požadujeme, abyste:

  1. Poslal ministru zahraničních věcí SRN protestní nótu proti porušování norem nejen mezinárodního práva v uvedených konkrétních případech.
  2. V nótě též zdůraznil přání, aby k podobným hrubým nepravdivým protičeským útokům v budoucnosti již nedocházelo.
  3. Ve svém podání požádal o poučení tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, vedeného B. Posseltem, že SL je vnitroněmeckým spolkem, který nemá mezinárodní subjektivitu, a proto nemůže zasahovat do mezinárodní politiky, a to samozřejmě ani do vztahů česko-německých.
  4. Vyslovil v nótě přání, aby se B. Posselt České republice a všem jejím občanům za jejich nepravdivé obviňování ze spáchání zločinů válečných, proti lidskosti, a genocidních omluvil.

 
V závěru si dovolujeme požádat Vás, pane ministře, aby naši diplomaté se napříště neúčastnili sjezdů či dalších aktivit SL.

Pane ministře, prosíme Vás, abyste uvedené problematice věnoval intenzivní pozornost.

Předem děkujeme, že nám na otevřený dopis věcně a v plném rozsahu našich návrhů v bodech 1 – 4 v brzké době odpovíte.

 
S pozdravem

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., České mírové fórum, Legerova 22, 120 00 Praha 2
JUDr. Ogňan Tuleškov, v.r.
JUDr. Karel Hais, v.r.

 

Originál otevřeného dopisu – ZDE

 


 
 
 

Autor příspěvku: ans

5 2 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Svatoslav Butora
Svatoslav Butora
3. 1. 2021 23:41

Jste odvážní a stateční.