Polovica sveta je nadosmrti zaviazaná Rusku

Veikko Korhonen, podľa iných údajov Ari-Veikko Peltosen – bloger z fínskeho mesta Oulu, mal veľmi múdru babičku. Preto on odmalička mal veľmi dobré znalosti zo spoločnej rusko-fínskej histórie. A tak raz, unavený zo stálych sporov s antirusky naladenými spoluobčanmi napísal na svojej stránke na Facebooku malý článok. A vždy, keď stretol ďalšieho rusofóba, jednoducho dal mu na svoj článok odkaz. Sám píše, že ako väčšina súčasných Fínov sa periodicky dostával pod zhubný vplyv prozápadných učebníc histórie.

Všetko v nich, čo sa vzťahovalo k Rusku, sa spravidla polievalo totálnou špinou. Spoločná rusko – fínska história sa vykresľovala ako úplný des, а zhubný vplyv súčasnosti sa podporoval a udržoval informáciami o agresívnosti a vojenskom nepriateľstve najbližšieho suseda.

Vy sa pýtate na výsledky „agresie“ Ruska? Tu sú: polovica Európy a časť Ázie získali svoju štátnosť z rúk menovite Ruska.

Nuž spomeňme si na to konkrétne a menovite:

 • Fínsko v roku 1802 a 1918 (Do roku 1802 Fínsko nikdy nemalo svoj vlastný štát).
 • Lotyšsko v roku 1918 (do roku 1918 Lotyšsko nikdy nemalo svoj vlastný štát).
 • Estónsko v roku 1918 (do roku 1918 Estónsko nikdy nemalo svoj vlastný štát).
 • Litva obnovila svoju štátnosť v roku 1918 tiež vďaka Rusku.
 • Poľsko obnovilo svoju štátnosť s pomocou Ruska dvakrát, v roku 1918 a v roku 1944. Rozdelenie Poľska medzi ZSSR a Nemeckom bolo len krátkym obdobím!
 • Rumunsko sa zrodilo ako dôsledok rusko-tureckých vojen. Suverénnym sa stalo z vôle Ruska v rokoch 1877–1878.
 • Moldavsko, ako štát sa zrodilo vo vnútri ZSSR.
 • Bulharsko bolo oslobodené z pod jarma Osmanskej ríše a obnovilo svoju nezávislosť v dôsledku víťazstva ruských zbraní v rusko-tureckej vojne v rokoch 1877–1878, ktorá i mala tento cieľ – oslobodenie Balkánu (Bulharska, Rumunska a Veľkého Srbska). Bulharsko sa odvďačilo tým, že v dvoch svetových vojnách bojovalo na strane antiruských koalícií. I v súčasnosti je Bulharsko
 • členom NATO, a na jeho teritóriu sú rozmiestnené základne USA. Po roku 1945 na jeho území nebol ani jeden ruský vojak…
 • Srbsko ako suverénny štát, sa zrodilo tiež v dôsledku spomínanej vojny v rokoch 1877–1878.
 • Azerbajdžan ako štát sa sformoval po prvý krát až v rámci ZSSR.
 • Arménsko prežilo fyzicky a obnovilo sa ako štát len pod ochranou Ruska v zostave ZSSR.
 • Gruzínsko prežilo fyzicky a obnovilo sa ako štát vďaka Ruskému impériu.
 • Turkménsko nikdy nemalo svoj štát a sformovalo sa len v zostave ZSSR.
 • Kirgizsko nikdy nemalo svoj štát a sformovalo sa len v zostave ZSSR.
 • Kazachstan nikdy nemal svoj štát a a sformovalo sa len v zostave ZSSR.
 • Mongolsko nikdy nemalo svoj štát a a sformovalo sa len s pomocou ZSSR.
 • Bielorusko a Ukrajina tiež po prvý krát nadobudli svoju štátnosť v dôsledku Veľkej Októbrovej socialistickej revolúcie v zostave republík ZSSR. A až v roku 1991 (tiež od Ruska) získali svoju plnú nezávislosť.

 

Pripomínam úlohu Ruska – ZSSR pri zrode takých štátov ako Čína, Vietnam, KĽDR (Severná Kórea), India, Grécko (bolo vybojované Ruskom od Turkov v ďalekom 1821 roku), Alžírsko, Kuba, Izrael, Angoly, Mozambiku atď.

Vidíte, taká zvláštna „agresia“ sa objavila v histórii zo strany Rusov !

Dokonca Švajčiarsko, vďaka významnému úsiliu Ruska, získalo nezávislosť od Francúzska. A presnejšie Švajčiarsko za svoju nezávislosť vďačí ruskému generalissimusovi kniežaťu grófovi Alexandrovi Vasilievičovi Suvorovovi (pred 217 rokmi). A od tej doby, Švajčiarsko nikdy nebojovalo (!).

 

Rusko sa ďalej významne podieľalo na:

 • Oslobodení Rakúska od Tretej Ríše rok 1945;
 • Oslobodení Československa od Tretej Ríše rok 1945;
 • Pozícia cárovny Ruska Kataríny II. v roku 1780 pri vytváraní Ligy ozbrojenej neutrality znamenala faktickú podporu Severo – amerických spojených štátov v boji za nezávislosť od Veľkej Británie.
 • Rusko dva krát v posledných dvoch storočiach darovalo nezávislosť väčšine európskych štátov po ich zničení Napoleonom a Hitlerom;
 • Pozícia Stalina v jednaniach s USA a Anglickom dala Nemecku možnosť zachrániť si štátnosť po porážke v roku 1945;
 • Pozícia Gorbačova dovolila bez zbytočných problémov opakovane zjednotiť obe Nemecká v roku 1990;
 • Pomoc ZSSR pomohla udržať a upevniť Egyptu svoju nezávislosť vo vojne s Izraelom, Veľkou Britániou a Francúzskom v rokoch 1956-57;
 • Zásah ZSSR do dvoch vojen Izraela a Egypta v rokoch 1967 a 1974 znamenajúci ukončenie vojny fakticky dva krát zachránil Arabov od porážky;
 • Rozhodujúca úloha Sovietskeho Ruska zabezpečila Angole vybojovanie si svojej nezávislosti v roku 1975;

 

A nakoniec hlavné. Menovite ZSSR po víťazstve v Druhej svetovej vojne zohral kľúčovú úlohu v tom, že väčšina kolónií Západnej Európy získala svoju nezávislosť v priebehu procesu dekolonizácie odštartovanom menovite Zväzom sovietskych socialistických republík (ZSSR = Sovietskym Ruskom).

Celá história Ruska hovorí o tom, že za akéhokoľvek zriadenia a vlády Rusko dôsledne hájilo princípy nezávislosti a sebaurčenia národností a národov. Menovite Rusko všemožne pomáhalo vytvárať a budovať mnohopolárny svet v ktorejkoľvek epoche po všetky časy.

Žiaľ, veľmi často obetovalo pri tom vlastné záujmy. Keby politika Ruska-Matky hoci len malou čiastočkou bola analogická s politikou Veľkej Británie, tak v súčasnosti by sa polovica sveta nachádzala v zostave Ruského Imperátorského Spoločenstva národov. A ruský národ by sa kúpal v rozkoši, ako šejkovia Saudskej Arábie, na účet národov, ktoré Rusko oslobodilo spod jarma iných kolonizátorov, ich štátov a kapitálov.

Vidíte, prečo je pol sveta zaviazaný Rusku až po hrob, vidíte, prečo vy všetci ste vinní voči tomuto veľkému štátu.

 

Veikko Korhonen (Ari-Veikko Peltosen),  14. 2. 2019

 

ZDROJ ZDE: http://www.novarepublika.cz/2019/02/polovica-sveta-je-nadosmrti-zaviazana.html#more

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.