Pohroma moderního liberalismu

Ekonomický liberalismus a sociální liberalismus mají společný základ: ničení ve jménu svobody. Ekonomický liberalismus fyzicky ničí pracovníky a planetu. Sociální liberalismus ničí samotnou duši jednotlivců tím, že vyhlazuje vše, co ji živí: lásku, pravdu, smysl a krásu, které byly přenášeny prostřednictvím tradičních systémů, jako je rodina, národ, náboženství, umění. Historicky to byla pravice, jež vynucovala hospodářský liberalismus, zatímco levice vynucovala sociální liberalismus. Dnes se tato dvě hnutí spojila a politici jako Macron nám přinášejí to nejhorší z pravice: dravý kapitalismus, a to nejhorší z levice: nihilismus postmodernity.

V USA je liberalismus sociální ideologie podporující svobodu, tj. zničení jakékoliv autority: národ, rodinu, náboženství. V Evropě je liberalismus ekonomickou ideologií, která také podporuje svobodu: volný trh a následné zničení států, zákonů a regulací.

Ekonomický liberalismus a sociální liberalismus jsou dvě strany téže mince. Spolupracují synergicky, sociální produkuje osoby které jsou vykořeněné, bezcenné a bez identity, které mohou být ekonomicky zneužívány, zatímco ekonomický z nich produkuje hloupé osoby, které pohltí nesmyslný postmodernismus.

 

Další podrobnosti ZDE:

https://naseveru.org/2018/11/19/pohroma-moderniho-liberalismu-ve-francii/?fbclid=IwAR2AX-rNxVKTimZVd4_ykitVvwe1VfInGipUUg2Pz8yXvXa8ltunoS2XIc0


Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.