Podnikatelé – boháči nebo žebrota?

ANEB  Propagandistický podvod století.

 

Ihned po tzv. hadráku, parafrázováno nedávno slovy přítele, který si nemohl vzpomenout na druh látky použité při státním převratu, nám západní lákavá propaganda prostřednictvím pana Václava Klause a jemu podobných zavedla nový ekonomický pojem – termín PODNIKATEL.

Záměrně uvádím pojmenování „ekonomický“, neboť systém zavedený po svržení socialismu nemá s hospodářstvím a hospodařením vůbec absolutně nic společného – zatímco hospodáři jde o rozkvět jeho statků a blaho všeho lidu, ekonomovi záleží pouze a jenom na zisku, logicky jeho osobním. Ať už je tento tzv. ekonom sluhou majitele výrobních prostředků nebo vládní garnitury, jde stále jen o přivlastnění si zisku, čili části práce těch, kdo nadhodnotu vytvořili.

Možná se nyní podivujete, proč jsem použil termín od pana Marxe. Možná máte pravdu, že se pletu, neboť současný liberální, čili svobodomyslný kapitalismus dosáhl již takového stupně svobody v míře vykořisťování pracujících, že už nejde ani tak o nadhodnotu z práce jako spíš o těžké podhodnocení platů. Ale zpět k té politické ekonomii, Marxovi a současné propagandě:

Největší zrůdnost a nebezpečí po hadráku vnuceného nám pojmu PODNIKATEL spočívá v tom, že je to ze západu léta osvědčené vymývání mozků záměrným smotáním dvou neslučitelných druhů lidí. Obě skupiny sice, jak říkal Marx, vlastní tzv. výrobní prostředky, ale jednak je tady dříve správně česky nazývaný ŽIVNOSTNÍK, a na opačném břehu stojí RENTIÉR, který zpravidla práci jen předstírá nebo se povaluje na Bahamách atp. a žije ze zisku své firmy nebo z akcií.

V dobách dřevního kapitalismu sice existovali blázniví nadšenci, jako pan Baťa u nás nebo pan Ford v USA, kteří skutečně řídili svou firmu a měli sen o blahu pro všechen lid, ale tyto dobráky dávno smetl systém a dnes v systému pazoury trhu se uplatní jen ti nejbrutálnější zloději.

A právě v této situaci, metodou ROZDĚL A PANUJ, pravdoláskařská vymývárna mozků zahájila propagandu, že existují jen pracující, včetně pracujících již dříve (penzisti) či v budoucnu (žáci), a majitele výrobních prostředků hází společně do škatulky PODNIKATELÉ. Záměrně zakrývá skutečnost, že je zde ŽIVNOSTNÍK, který sice něco vlastní – např. vrtačku, sbíječku, lopatu, šicí stroj, autogen nebo dokonce i starý vyřazený soustruh, ale jenom on sám, případně se svou rodinou či dalšími najatými přáteli, maká pomocí tohoto ubohého vybavení jako blázen od rána do noci a pak odevzdá většinu vydělaných peněz v daních a splácení půjček na toto vybavení. Pak je zde starý známý kapitalista (podle Marxe BURŽOAZIE), který vlastní výrobní prostředky, případně akcie výrobních prostředků, zpravidla nezměrného rozsahu a žije bezpracně z renty.

A ZDE JE ZAKOPÁN PES – JDE O ROZEŠTVÁNÍ A VYTVOŘENÍ VZÁJEMNÉ NENÁVISTI LIDÍ TÉTO ZEMĚ NAVZÁJEM PROTI SOBĚ = živnostník nenávidí bankéře, který jej okrádá, dělník nenávidí kapitalistu, a to včetně živnostníka, protože ten je přeci také „podnikatel“, takže útočí všichni proti všem a nikdo si neuvědomuje, že zde jsou jen pracující a paraziti. Tím je dokonale rozbita pravá podstata třídního antagonismu a úplně zablokována možnost osvobození pracujících!

Navíc, v současné době díky určitému pokroku v produktivitě práce automatizací výroby a díky masivnímu obchodu s otroky ze zahraničí (= gastarbajtři) se zde vytvořila situace, kdy k udržení většiny lidí v dobrovolně přijaté bídě na hranici života a smrti (přežívají jen díky nesplatitelným půjčkám) se vytvořila situace, kdy to zdánlivě vypadá tak, že stačí, aby skupina lidí, kteří svou námezdní prací vytvářejí skutečné hodnoty, byla menšinou obyvatel země.

Žel, nadpoloviční většinu obyvatel v „moderní“ době potom zdánlivě tvoří kapitalisté, čili rentiéři, a jejich služebnictvo = politici, úřednictvo, ozbrojené složky proti lidem a jiní paraziti všeho druhu, zastíracím manévrem zvaní tzv. neziskovkáři a jim podobná pakáž, neboť jsou mezi tuto verbež záměrně započítáni i chudáci víceméně poctiví živnostníci.

A záměrně je tímto rozbita třída pracujících, protože pomocí mistrné propagandy si už nikdo neuvědomuje, že ke třídě skutečně a produktivně pracujících patří jak ti příště nebo již dříve pracující, včetně učitelů = vychovávajících nové pracující, tak i ti živnostníci, jimž se (aby vůbec mohl stát nějak daňově odlišit jejich pozici od vykořisťovatelů) vypečeně říká OSVČ. Pokud by se národ konečně probudil z amerického snu, zjistil by záhy, že těchto, kteří jsou poštváni proti sobě a vykořisťováni hrstkou banksterů a jiných kapitalistů, je nadpoloviční většina!!!

MÁME ZDE TEDY POUZE VRSTVU PRACUJÍCÍCH, které prokapitalistická hantýrka zove socky, OSVČ-podnikatele = taky socky, ale vlastnící krumpáč atp., a „úspěšné“ manažery = vyžírky a rektální alpinisty, a v neposlední řadě vládnoucí mafii = politiky, bankéře a oligarchy.

A VO-VOTO DE!!! Dokud si lid neuvědomí, že Marx měl pravdu, a dokud se pracující nespojí v jeden šik proti parazitům, nebude možné nikdy znárodnění klíčových výrobních prostředků státu. Nebude totiž tzv. politická vůle!

PROTO NESKÁKEJTE NA ŠPEK STÁTNÍ PROPAGANDĚ O TZV. PODNIKATELÍCH, ALE DEJTE SE DOHROMADY A SVRHNĚTE TENTO SYSTÉM ZALOŽENÝ NA MASIVNÍM VYKOŘISŤOVÁNÍ NOSITELŮ SKUTEČNÉ PRÁCE, OD DĚLNÍKŮ A ROLNÍKŮ A VŮBEC VŠECH SKUTEČNĚ POTŘEBNÝCH ZAMĚSTNANCŮ PRO ŘÁDNÝ CHOD STÁTU, AŽ PO CELÉ ZEMĚ, DRANCOVANÉ MEZINÁRODNÍMI BANKSTERY A NADNÁRODNÍMI KORPORÁTY.

LIDE! PRYČ OD ZÁPADNÍ TELEVIZNÍ VYMÝVAČKY MOZKŮ, A ZPĚT K SELSKÉMU ROZUMU!!!

Západ vždy prorážel silou fyzickou, Východ silou své mysli. Vraťme se k našim tradicím.

Slované války nikdy nezahajují, pouze je ukončují. Nyní bojujeme o přežití, proto MOR HO!

PROTO ŘÍKÁM ANO VŠEM, KDO USILUJÍ O ZNÁRODNĚNÍ VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ, ALE JEN KAPITALISTŮM, NIKOLIV ŽIVNOSTNÍKŮM! STŘEDNÍ TŘÍDA JE KREV NÁRODA A SŮL ZEMĚ!

A VLÁDU DO RUKOU LIDU, BEZ PODPLACENÝCH SEKRETARIÁTŮ, BEZ MOŽNOSTI ZISKŮ.

BEZÚROČNÉ STÁTNÍ BANKOVNICTVÍ S REÁLNOU HOTOVOSTÍ A BEZ SPEKULACÍ.

TOTO JE NOVÝ MYŠLENKOVÝ PROUD „NOVÝ SOCIALISMUS“!

 
S důvěrnou pomocí sil Kosmu sepsal:

Ing. Julius Schuster, Tachov

 
 


 
 

Autor příspěvku: ans

0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Svatoslav Butora
Svatoslav Butora
22. 2. 2021 10:46

Přeji hezký den. Podstatným krokem k udržení životaschopného prostředí a naší existence jako svobodymyslných lidských bytostí je odstranění podřízenosti na darebácké nadřízené instituci tzv.EU. Potom můžeme řešit obnovu naší společnosti, která se postupně plíživě po r.1989 dostala pod vliv vládnoucích darebáckých světovládních entit Světa Kapitálu a jejich slizkých hadích vládních politických mluvčích. Při pronášení idiotských projevů ze Sněmovny a  ze Senátu a z Hradu není vidět ani jednoho člověka. Je vidět jenom hadí kůže mluvící rádoby lidskou řečí. Ale není to lidská řeč. Je to hadí syčení po vzoru věčně nenažraných Západních Elit. A ten náš pan president na nás všechny posílá z jednání V4 z Polska „signály“ bez roušky pod dohledem EU-vrchního hadího parchanta. Pan president je v bezpečí. Před koronavirem a hadím syčením z hnízda tzv.EU ho chrání jarmulka. To dívadlo snad již stačilo, aby se myslící lidé probrali a ze všech sil odmítali podřízenost hadům z tzv.EU a jejich služebně podřízeným místním vládním šiřitelům pandemie strachu a otroctví.