Podnět na podezření z lichvy u premiéra P. Fialy a předsedy ČEZu D. Beneše

Přátelé, v příloze máte k dispozici kopii dokumentu adresovanému ombudsmanovi s podnětem pro trestní stíhání osob podle § 218 trestního zákoníku za spáchání lichvy při neoprávněném extrémním navýšení ceny elektrické energie.

Protože poškození jsou všichni občané ČR, tak žádáme ombudsmana, aby jménem nás, občanů ČR, konal.

Občané, pokud to vidíte stejně jako my, připojte se k tomuto podnětu a pošlete tuto výzvu (s podpisem nebo anonymně) na adresu ombudsmana, která je na konci dokumentu.

 

Text v přiloženém PDF.

 

Odpověď ombudsmana

Opětná reakce na ombudsmana

 


 

Supervysoké ceny elektrické energie – trestný čin lichvy! 

Napsali jsme, podpis ověřili a dne 16.9.2022 jsme odeslali na policii České republiky žádost o prověření, zda nebyl spáchán trestný čin lichvy podle § 218 trestního zákoníku, aby občané žijící v České republice nebyli obtěžováni lichvou, lichváři a byla sjednána náprava.

Pokud i někomu z Vás se zdají vysoké ceny elektrické energie ovlivněné lichvou, může se kdokoli přidat nebo si to jen přečíst a udělat si vlastní názor. V souboru přikládáme stejný text, který jsme odeslali. Tento text je ve formátu word a autorských práv k tomuto textu se vzdáváme. Můžete tento text použít, tak jak je, jen dopsat své jméno, adresu, podepsat a odeslat. Nebo svobodně text upravit. Přidat větu nebo celý odstavec, taky můžete cokoli vymazat pokud se Vám něco nelíbí nebo vidíte problém odlišně.

Celá tato iniciativa je jakási forma odporu. Pokud zůstaneme sami, nic se nestane, pokud nás bude víc, možná se taky nic nestane. Moc patří pouze lidu, proto tahle iniciativa nemá žádnou hlavičku. Jsme to my lidé, kterým se nelíbí chování lichvářů v této zemi.

Myslíme si, že lichva se páchá na celém území České republiky, podání na policii je proto příslušné kdekoli. 

Pokud se někdo rozhodne tuto žádost o prověření poslat, tak ať učiní v místě jeho obvodu. Kdyby taková žádost přicházela na stejnou adresu, jednoduše bude zamítnutá. V ideálním případě se rovnoměrně rozprostře a každý podnět bude muset být posuzován samostatně.

Problém s elektřinou jde řešit a v České republice může být dostupná v přijatelné ceně pro všechny. Musíme jim dát najevo, že jejich řešení není v zájmu nás občanů České republiky.

 

Adresy:  

KRAJSKÁ ŘEDITELSTVÍ POLICIE

https://www.policie.cz/clanek/utvary-s-uzemne-vymezenou-pusobnosti-794179.aspx

Obdrželi jsme od policie vyjádření k našemu návrhu s názvem “Žádost o prověření, zda nebyl spáchán trestný čin”. 

Odpověď má dvě strany, přičemž na straně druhé je pouze podpis policisty. (Příloha první)

Níže v druhé příloze je naše reakce a dne 4.11.2022 byl tento dokument odeslán na státní zastupitelství.

Záleží na Vás jestli to chcete zveřejnit nebo ne.

V každém případě dokumenty jsou Vám k dispozici.

Naše odpověď je opět ve formátu word, takže kdyby přišla někomu stejná odpověď, nebo podobná, může si dokument vzít jako vzor. Může mazat, doplňovat atd… 

S přátelským pozdravem

Rosťa Čuba

Maroš Chury

 

Žádost o prověření zda nebyl spáchán trestný čin

Žádost o přezkum II.

Vyrozumění o uložení věci

 

 


 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS