Podívejte se, kdo se u nás snaží o návrat Rakouska ‑ Uherska!

Koruna pro Karla Habsburka k šedesátým narozeninám

 

Zkusili jste navštívit opravené Národní muzeum, a to za prostředky všech českých daňových poplatníků? Byli jste v poslední době v Národním divadle? Všimli jste si? Všude samý rakouský mecenáš, busty rakousko-uherských císařů. Je to záměrná propagace „starých dobrých rakousko-uherských časů“.

Že nejde o aktivitu pár blouznivců, dokládají i další nedávné události. Uvedu jen příklady: vztyčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, budování pomníků panovníkům habsburské dynastie, nové oslavné filmové počiny na stejné téma (Marie Terezie), zesilující snaha o prolomení Benešových dekretů = drzé Lichtenštejnské restituční nároky, soudní pře se přesunula od českých soudů k evropským. Zde už nejde pouze o symboliku. Je to past! Přímý útok na naši státnost. Pokus o převzetí jejího řízení.

Připustíme korporátní fašismus nebo nové Rakousko-Uhersko? Nevím jak Vy, já jsem zásadně proti! Proti novému „žaláři“ našeho národa! Proti nesmyslnému tvrzení, že Češi si neumí sami vládnout! Proti podřadnému postavení pro Čechy, které nám chystají! Proti naší germanizaci! Proti rekvírování našich národních zdrojů cizáky! Proti rozbíjení naší státnosti!

Přátelé, podívejte, co na nás chystají. Vnuk posledního českého krále a korunní princ zemí Koruny české Karel Habsburk oslavil 11. ledna 2021 své šedesáté narozeniny. Spolek pro obnovu Českého království zřídil pro financování daru k jeho narozeninám speciální transparentní účet, jehož výnos je určen výhradně na zhotovení kopie svatováclavské koruny u renomovaného českého šperkaře. Celý projekt nazvaný „Koruna pro Karla“ bude touto korunou korunován.

 
Zdroj, včetně obrázku:Spolek pro obnovu Českého království

 

Zajímavé je i toto:

Karel Habsbursko-Lotrinský, nebo též Karel Habsburský. Ve své vlasti nemá uznaný žádný platný šlechtický či panovnický titul, neboť ty byly v Rakousku zrušeny tzv. Habsburským zákonem, a tak zde smí užívat pouze své občanské jméno Karl Habsburg nebo Karl Habsburg-Lothringen. V roce 2011 jej přesto papež Benedikt XVI. ve veřejných prohlášeních opakovaně oslovil jako (Jeho císařskou Výsost) arcivévodu Karla Rakouského. Rovněž vídeňským arcibiskupem kardinálem Christophem Schönbornem a papežským nunciem v zemi je též zmiňován jako arcivévoda, stejně tak ze strany monarchistů je považován za následníka trůnu, označován jako Karl II. Rakouský, Károly V. Maďarský (Uherský) nebo Karel IV. Český.

 
Odkaz na wikipedii:Karel Habsbursko-Lotrinský

 
A zde informace o Svatováclavské koruně:Čeští panovníci – estranky.cz

 

Zdroj: z e-mailové pošty

 


 
 

Autor příspěvku: ans

0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře