Poděkování Alianci národních sil

Díky vám za dvě úvodní věty v textu „74. výročí květnového povstání“ – cituji: „Čest a sláva všem kteří se proti nacismu postavili. Bez vzpomínek nejsou dějiny.“ A dík i za to, že jste neopomenuli přizvat „Český svaz bojovníků za svobodu“, jako to dnes dělají někteří „demokratičtí“ politici, i za vaše české vlastenectví.

Teď je květen a já jsem před měsícem dovršil 85 let věku a vzpomínám jak jsem před 74 lety jako jedenáctiletý pražský skautík spolu s dalšími členy našeho oddílku (vytvořeného v utajení v roce 1940, a už od r. 1942 zakázaného) toho pátého května v Košířích nosil vytrhané dlažební kostky na vznikající barikádu na Plzeňské.

A 10. května se mi vrátil z a Terezína můj táta. který po obsazení naší země nacisty byl aktivním příslušníke odboje v „Obraně národa“, a který v únoru 1940 (na základě udání jednoho kolaboranta – což vyšlo najevo až po válce) byl gestapem zatčen, vězněn a vyslýchán na Pankráci a následně na IV. dvoře v Malé pevnosti v Terezíně. Tátu nám přivezl domů 10. května 1945 hrůzně zmučeného švýcarský Červený kříž. Ale doma pobyl jenom 5 dní a byl převezen na Bulovku se skvrnitým tyfem, kde po týdnu zemřel. Prožil tak pouhých pět dnů té svobody za kterou v „ON“ bojoval ! A nám po něm zůstal jen „Čs. válečný kříž 1939 in memoriam“ a smutné vzpomínky.

Bohužel o těch, kteří v rámci domácího odboje i v zahraničí bojovali za svobodu své vlasti (a kdy mnohé to stálo i život) v dnešní době oficiální osobnosti a politické strany i veřejná média nerady vzpomínají. A pro nové mladé generace jsou válečná protektorátní léta na historické mapě „bílou skvrnou“ bez obsahu. Tak se nelze divit tomu co nám z nich dneska vyrůstá…

Můžete-li zburcujte nějaké „skutečné pamětníky“ a stvořte s nimi nějaký materiál, který by nemlžil a psal pravdu takovou jaká byla, dokud je ještě čas. Těch solidních pamětníků již asi mnoho nebude, ale snad se ještě najdou také poctiví historici, kteří dokáží z archivů vyhrabat připomínky reality té válečné doby. Pro ty kteří přijdou po nás .
A ještě jednou vám děkuji za vše co pro naši vlast děláte !

 

Ing. Jaromír Thuma, Praha 5.5.2019

 


 

 
 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil