Pochybuji že mladí „lidé“ jako je Kolář (TOP 09) a Novotný (ODS) jsou Češi

Odstranění sochy maršála Koněva je projevem neúcty k milionům vojáků (především hodně mladým klukům) Rudé armády, kteří položili svůj mladý život v boji i za naši svobodu.

My jsme v roce 1938 a pak v roce 1939 složili zbraně a stali  se kolonií Německa, které pak (zvláště po roce 1942) pracovalo na  likvidaci našeho národa. O tom, jestli jsme měli bojovat či nikoliv, se vedou dodnes diskuze a tímto tématem se nyní nechci zaobírat. Je to velmi problematické, protože jsme byli multinárodnostní stát a to nevěští nikdy nic dobrého. V pohraniční 3 miliony Němců, kteří z velké části fanaticky obdivovali hitlera a též Slováci, Maďaři, Poláci chtěli svůj stát či připojení k mateřskému státu. Prostě jsme nebojovali a nechali se zotročit. Světlou vyjímkou je pár stovek mladých mužů, kteří utekli do Polska a dále pak do Francie a Británie či na východ do Sovětského svazu a tam zachraňovali naši čest.

Miliony lidí ve strachu nedělali nic a čekali v Protektorátu Čechy a Morava, jak celá válka dopadne. Na území tehdejšího Československa padlo  130 000 mladých vojáků Rudé armády a několik stovek amerických vojáků. Socha maršála Koněva je symbolem a památníkem těm mladým lidem ze Sovětského svazu, kteří padli v boji za NAŠI svobodu.

Další problematickou záležitostí je výstavba pomníku Vlasovcům v Řeporyjích. Vlasovci byli původně vojáci Rudé armády, kteří však byli zajati či přeběhli k Němcům a pod vedním ruského generála Vlasova byla vytvořena jednotka ROA (Ruská osvobozenecká armáda ), která bojovala na straně nacistů.     

Tito vojáci napáchali řadu škod a mají na svědomí smrt mnoha lidí, zvláště na Moravě, kde na jaře 1945 tvrdili místním lidem, že utekli ze zajetí a hledají partyzány, ke kterým se chtějí přidat. Tak odhalovali Němcům  naše lidi, kteří pomáhali partyzánům a i jejich pobyt a skrýše. Řada našich lidí byla takto popravena.

V květnu 1945 zjistili, že jim „teče do bot“ a tak zradili podruhé, tentokrát své chlebodárce Němce a přidali se na stranu Pražského povstání a jelikož měli i těžké zbraně a vojenský výcvik, tak zvláště v oblasti Smíchova, Dejvic, Ruzyně, Radotína bojovníkům v Pražském povstání sice pomohli, avšak to, že se pár dnů před koncem války dva dny zúčastnili bojů na straně Čechů, nemohlo smazat jejich předchozí zločiny.

Pochybuji že mladí “ lidé“ jako je Kolář ( TOP 09 ) a Novotný ( ODS ) jsou Češi.

 

Petr Kania, místopředseda ANS

 


 

 

 
 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil