VIDEO: Pochod za svobodu 8.1.2021 – projev Vladimíry Vítové za ANS

Vážení přátelé,

naše vláda není hloupá ani neschopná. Naopak – naše vláda je všehoschopná a skrze členství v EU plní poslušně příkazy globálních elit, které plánují masově měnit genetiku celé planety!

V roce 2007 Tom Knight, profesor Laboratoře umělé inteligence na MIT, řekl:

„Genetický kód je starý 3,6 miliard let. Je načase ho přepsat.”

Massachusettský technologický institut je soukromá výzkumná univerzita v Cambridge amerického státu Massachusetts s důrazem na teoretický, aplikovaný, mezidisciplinární vědecký a technologický výzkum. MIT je podporovaný státem. Miliardové granty dostává z amerických grantových programů, spjatých s výzkumem moře a s výzkumem vesmíru.

Nyní společnost tohoto profesora Toma Knighta – společnost syntetické biologie s názvem Ginkgo Bioworks – využívá technologii syntetické biologie na vývoj vakcín na COVID. Do syntetické biologie nalil miliony dolarů i Bill Gates na program vytvoření „živých mikrotováren”.

V roce 2010 oslavovala média úspěch ve vytvoření „prvních nových druhů na naší planetě, jejichž rodičem je počítač.” Oficiálním cílem tohoto genetického syntetického inženýrství jsou biopočítače a rekonstrukce lidstva v éře transhumanismu. Syntetické inženýrství rostlinného a živočišného života umožní korporacím patentovat si genetický kód života planety země a mít z něj zisk, protože syntetická DNA není „produktem přírody”. Ani lidé se syntetickou DNA nebudou produktem přírody a bude tedy možné je „patentovat”.

Noviny The New York Times v roce 2015 oznámily vývoj vakcinační technologie zvané „imunoprofylaxe přenosem genů”. Uvedly, že vakcínami se syntetickou DNA na zvířatech „v podstatě zvířata rekonstruují tak, aby odolávala nemoci”.

Dále se v novinách psalo: „Vyhlídka na geneticky upravené lidi, kteří by vzdorovali infekčním chorobám, může mezi pacienty vzbuzovat obavy”. Plánem je lidstvo rekonstruované novými vakcínami.

V důsledku pandemie COVID jsou nyní lidské bytosti připraveny ke genetickému pozměnění prostřednictvím očkovací technologie mRNA, která vychází ze syntetické biologie. Jak uvedl Bill Gates, který financoval syntetickou biologii, je přesvědčen, že „samoshlukující se nanočástice”, které budou vpíchnuty do vašeho těla, si umí počínat „lépe než příroda”. S použitím počítačů navrhují tyto nové samoshlukující se bílkovinné nanočástice, které jsou prokládané virovými proteiny, zvanými antigeny, a tyto ježaté částice mají být jádrem vakcíny.

Hlavní starostí globálních elit totiž není ochrana přirozené biodiverzity, ale ochrana farmaceutického průmyslu a vznikající průmysl biotechnologií. Regulace druhů prostřednictvím genetického inženýrství má přepsat přírodu a zároveň umožnit dát si patentovat samotný život, včetně lidí.

A naše vláda pod taktovkou EU, OSN, Agendy 21, WHO a nadnárodních farmaceutických korporací plní jejich plány, které jsou ale nepřátelské všem obyvatelům naší země!

 
ANS má cíl vybudovat suverénní, soběstačný a především bezpečný Český stát.

Tento základní požadavek je ale nyní ohrožen. Z hlediska odborné analýzy vnějších a vnitřních bezpečnostních hrozeb je tou největší hrozbou pro celý náš národ členství v EU a NATO. Ohrožení ČR souvisí s opakovaným porušováním mezinárodního práva, narušováním národní bezpečnosti a s eskalací napětí na vnitrostátní i mezinárodní scéně. Je naprosto nezbytné okamžité vystoupení z EU (dle čl. 50 Lisabonské smlouvy) a z NATO (dle č. 13 Washingtonské smlouvy).

Činnost NATO a EU je zásadním pohonem pro existenci ostatních hrozeb, jakými jsou např. vojenské soupeření mezi světovými mocnostmi, mezinárodní terorismus a strategicky řízená migrace, lockdown a decimace národní ekonomiky, ničení vzdělanosti mládeže, povinné očkování proti tzv. pandemii, smrtelně vysoké limity neionizujícího záření, sítě 5G ohrožující genetiku člověka atd.

ANS absolutně odmítá povinné testování, očkování i plánované čipování, které je protiústavní, protiprávní a hlavně protilidské! Žel tento názor nemá ani jedna z parlamentních stran!

Evropská unie je podle smluv z Maastrichtu, Amsterodamu a Lisabonu koncipovaná jako nadnárodní instituce. Členské státy jsou zavázány – bez ohledu na podobu a složení jednotlivých národních vlád – k praktikování jen jednoho ekonomického modelu. Tento model – s možností sankcí v případech prohřešků proti němu – se nazývá neoliberální.

EU je od svého vzniku centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy a nad jejich demokratickými institucemi!

To vše znamená, že o „národní” politice je VŽDY rozhodnuto, a to zcela bez ohledu na jakýkoliv výsledek voleb! Institucionální rámce euro-smluv totiž platí pro státy, nikoliv pro politické strany, a jsou tedy obecně závazné.

Vedle této hospodářské totality „neomezeného trhu” obsahuje Lisabonská smlouva pasáže, které znamenají militarizaci EU, potvrzují imperiální nároky ve světě a zároveň umožňují vojenské propojení s NATO. Evropská unie je s NATO smluvně, personálně, organizačně a ekonomicky propojena! Proto je nezbytné vystoupit z obou těchto paktů.

Musíme také okamžitě odstoupit od plnění agend OSN: Agenda 21 a Agenda 2030, dále od dohody s OSN z roku 2008 o naší účasti na přesídlovacích programech a od programu OSN pod názvem „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace”, v němž se uvádí, že Evropa bude v roce 2025 „potřebovat” až 159 miliónů imigrantů.

Vzhledem k tomu, že minimálně 10ti milionový stát je systémem, který umožňuje přežití a rozvoj národa – včetně vlastního zajištění státních kompetencí – tak máme jako ČR šanci, ale musíme si o ni veřejně říci a musíme mít vůli ji naplnit!

Je nutné provést zásadní sociální a hospodářské reformy, jako je zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, protože jinak český národ nebude moci na svém vlastním území přežít jako svébytný stát. Stát musí převzít kontrolu nad energetikou, vodou atd., jinak totiž nebude zajištěna zdrojová základna a stabilita pro suverenitu naší země. Je nutné mít národní zdroje, národní výrobu a národní spotřebu.

Je nezbytné stanovit cíle národního rozvoje. Jedná se o dva hlavní směry rozvoje: sociální programy a rozvoj ekonomiky. Hlavním cílem je zvyšování životní úrovně lidí a formování komfortního prostředí pro rozvoj.

Pokud ČR přijde o zahraniční investice – nic se neděje! Budeme mít státní plán a státní investice! Nepotřebujeme už nikoho, kromě přátelství na základě bilaterálních smluv – na principu rovný s rovným!

Pro tento nový systém budeme potřebovat spoustu vlastních obyvatel – spoustu pracovních příležitostí pro matematiky, kybernetiky, ekonomy, učitele, sociology, restauratéry, kuchaře, stavebníky, techniky, lékaře, biology, řemeslníky, zemědělce a další a další odborníky. Budeme opět pány ve vlastní zemi.

Nebudeme závislí na příkazech z EU v oblasti hospodářské – nebudeme kolonií. V oblasti zemědělské – budeme potravinově soběstační. Ve školství, ve zdravotnictví – nebudeme nuceni být násilně testováni a očkováni vakcínou s neznámými účinky, kterou centrálně koupí EU – ovšem za naše peníze. Nebudeme muset být v područí nadnárodních farmaceutických firem. Ale pokud jsme členy EU, tak všechny požadavky nadnárodních korporací přijímat musíme, protože jsme se k tomu svým členstvím v EU zavázali!

Požadujeme podíl na řízení naší společnosti. Voleb do PS PČR se totiž v roce 2017 zúčastnilo pouze 61% obyvatelstva. To znamená, že volilo cca 5 milionů lidí (z celkového počtu 8,5 milionů voličů), o jejichž hlasy se podělily parlamentní strany. Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že nejsilnější stranou byli nevoliči – lidé, kteří jsou reálnou politikou otrávení natolik, že vůbec nešli k volbám, neboť neměli koho volit.

Média jim totiž neumožnila seznámit se s programy jiných než mainstreamových politických stran – a to z důvodů tzv. „odstupňované rovnosti” (viz výrok Nejvyššího správního soudu). To ale zcela odporuje Ústavě ČR a také volebnímu zákonu. Tato teze vychází údajně z tzv. přiměřenosti politických subjektů jejich významu a postavení ve společenském životě. Tento přístup vyvolávají především sdělovací prostředky a politici, kteří se staví k naší suverenitě a národní identitě odmítavě.

Naše významné společenskopolitické postavení se opírá o vůli občanů, kteří jsou poškozeni tímto režimem a touží po spravedlnosti a především po naději na život v jistotě a bezpečí.

V zájmu uklidnění situace tímto vyzýváme vládu, aby využila naší nabídky a dohodla se s námi na termínu prvního kola jednání o našich požadavcích.

 
Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS

V Praze 8. 1. 2021

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6n3bG15a9uA

 
 


 
 
 

Autor příspěvku: ans

5 3 hlasů
Ohodnoťte článek
3 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Marcela
Marcela
15. 1. 2021 1:23

ano, plně s Vámi souhlasím a věřím, že se to vše povede

červená růže.jpg
Gabriela
Gabriela
10. 1. 2021 9:04

Naprosto souzním. Děkuji

Svatoslav Butora
Svatoslav Butora
9. 1. 2021 20:53

Srdečně Vás zdravím. Vaše stanovisko a teze jsou pravdivé a státotvorní. S úctou Svatoslav Butora.