Platforma nespravedlivě stíhaných a perzekuovaných občanů – PNSPO

Aliance národních sil zakládá PNSPO jako společenství k ochraně nespravedlivě stíhaných a perzekuovaných občanů po roce 1989. Její činnost bude zaměřena na registraci obětí, dokumentaci případů, politickou podporu a v přiměřené míře na právní pomoc, poradenství a pomoc rodinám postižených.

Archiv případů bude v budoucnu použit jako podkladový materiál pro rehabilitace a obnovu soudních řízení.

Platforma je nestranické seskupení občanů, kteří jsou ochotni si navzájem pomáhat v těžkých životních situacích.

 

Kontakt:aliancens@centrum.cz

 

ARVE Error: need id and provider

Dne 26. 3. 2021

Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS
Karel Hais, první místopředseda ANS
Vladimír Prinke, místopředseda ANS
Ivan Kratochvíl, místopředseda ANS

 


 
 

Autor příspěvku: ans