Písně válečných let

Praha 28. 1. 2020… z emailové pošty ANS…

Vážení přátelé,

posílám vám ruské vojenské písně. Poslechněte si prosím tyto písně, zejména tu první – jak se všichni postaví a vzdávají úctu – to je hymna válečných vojáků.

Ve všech písních je tak obrovská národní hrdost, úcta k tomu, co Rusové dokázali, úcta k padlým, lásku k vlasti, skromnost. Oni vědí, že válka přinesla obrovské škody na životech, na zdraví, újmy psychické i ohromující újmy na majetku i na zničené zemi – ale vyhráli a budují svoji zem.

Podívejte se tam na tu generalitu, metály, už staroušky, sedící v prvních řadách…. podívejte se na tu poctu jim. I oni jsou hrdi na své vítezství. Bojovali za vlast, za mír, za národ – i za naše národy. Toto by se mělo učit ve školách. Prosím, pusťte někdy na nějakém shromáždění tuto první píseň, pusťte ji těm, kteří se nechávají obelhat.

Nesmíme zapomínat, musíme připomínat!

Oni jsou hrdým a celistvým národem a TOTO jim svět závidí a chce jim to opět zničit.

Naši „politici“, jako je Novotný, patří zavřít za vlastizradu a za narušování vztahů s RF, potřebují dostat i pořádnou pokutu. Stejně tak ten starosta Prahy 6, stydím se za ně.

Já jsem poválečné dítě, s rodiči a rovněž se školou jsme chodili na sovětské filmy – a všude bylo to odhodlání porazit nepřítele. Viděla jsem i mnohé filmy z I. Světové války – přesněji z té jejich: bělogvardějci proti rudoarmějcům. To se dnes ale už nevidí. Jistě to však lze najít někde v archivech. Už tehdy to byly barevné filmy a zanechaly ve mně dojetí dodnes.

Mám ráda tento národ, ale obehnání hranic Ruské federace vojsky NATO je výzvou k další válce. I my se podílíme nyní na tom, že chceme Rusko zničit a okrást – protože Západ se ho bojí. Amerika opět jde bez důvodu zničit jinou, pokojnou a prosperující zemi, protože chce majetek a vlastnictví lidu této země, chce je pokořit. A my se na této zradě podílíme, my do nich půjdeme střílet – my???????????!!!!!!

Mám takový dojem, že dokud nezničí celou planetu, nebude tu nikdy klid.

Prosím, poslechněte si ty písně a poslechněte si – nejlépe s textem v ruce – i současnou hymnu RF. Hudba je původní za SSSR, text je nový – naprosto všeříkající. A já jsem člověk, který při jejich písních pláče, protože to prostě rve srdce – toto je třeba pouštět těm lidem, kteří poslouchají zrádce, těm, kteří chtějí přepisovat dějiny.

VP

 
 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil