Petice proti ukrajinizaci českého školství

Zabraňme ukrajinizaci českého školství! Jsme národem Komenského, nikoli Zelenského!!!

Stanovisko k experimentu ministra školství ČR pod názvem „Sladění českého školství s Ukrajinou!“Jednoznačně se ohrazujeme proti snaze českého ministra školství zavést tzv. sladění postupu ve výchově a výuce s Ukrajinou.

Problém utečenectví z Ukrajiny není možné spojovat s „radikálním zásahem“ do výuky a výchovy českých dětí! Ukrajinské školství je dlouhodobě v tristní situaci a je kritizováno i ze strany Světové banky, která ve svých zprávách opakovaně uvádí, že ukrajinské školství je neefektivní. Rozdíl mezi výsledky vzdělávání ukrajinských a českých dětí je dle mezinárodních porovnání propastný. Například největší propast zeje v matematice, přírodních vědách atd.

Vývoj školství na Ukrajině mapuje také Atlantická rada ve Washingtonu. To je významné americké vzdělávací a myšlenkové centrum. Ve své poslední zprávě o Ukrajině říká, že ukrajinským reformám školství v době vlády prezidenta Zelenského a jeho ministrů hrozí výrazná ideologická politizace.

Je snaha Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vedena a motivována tzv. záměrnou ukrajinizací naší společnosti? Jaký úkol vlastně plní české ministerstvo v rámci EU?

Ve školství by měla vždy platit zásada: Uč se a inspiruj JEN od těch lepších! Tak proč bychom měli nadále snižovat „laťku úrovně škol“ na nebezpečný ukrajinský „standard“? Vždyť už dnes zaznamenává české školství permanentně klesající tendenci úrovně vzdělávání. Chce snad naše vláda vychovat z našich dětí bezduché stádo nevzdělaných, zfašizovaných a tudíž snáze manipulovatelných a ovladatelných duchovně prázdných bytostí, pro které bude místo jen v montovnách anebo na Evropskou unií nově plánovaných bojištích?

ZÁSADNĚ ODMÍTÁME likvidaci posledních zbytků kvality a úrovně českého školství, jež je od roku 1989 trvale vystaveno chaotickým tzv. reformám, jejichž  (patrně plánovaným) výsledkem je fakt, že úroveň vzdělání jde dlouhodobě od deseti k pěti.  Zabráníme v každém případě tomu, aby nebezpečné pokusy periodicky se střídajících ministrů (jak dlouhá je vlastně „životnost“ jednoho ministra školství v ČR?) vzaly našim dětem jejich budoucnost! Musíme zabránit Evropskou unií plánovanému propadu úrovně vzdělávání na českých školách, jeho ideologizaci, politizaci a fašizaci. Nepřipustíme další devastaci českého vzdělávacího systému!

Vyjádření MŠMT ČR:
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cr-a-ukrajina-chystaji-dohodu-o-vzdelavani-umozni-koordinovat-vyuku/2247400

Zpráva Světové banky:

https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2018/09/12/why-ukraines-education-system-is-not-sustainable

Zpráva Atlantické rady (USA):

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraines-education-reforms-are-at-risk-of-politicization/

Fašizující výchova na ukrajinských školách – video:

https://odysee.com/@alinacenarodnichsil:b/nezadouciinfo-ans-22.9.9.:5

 

 

V Praze 8. 9. 2022

 

Petiční výbor ve složení:

  • Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně Aliance národních sil
  • Adam Benjamin Bartoš, předseda, Národní demokracie
  • Antonín Baudyš, spojenectví Říp
  • David Tesař, předseda, Manifest.cz
  • Jan Michael Kubín, předseda, Cesta odpovědné společnosti
  • Jiří Janeček, 1. místopředseda Hnutí PES
  • Václav Hrabák, autor Deklarace lékařů
  • Dana Schejbalová, předsedkyně spolku Země lípy / ROD

 

Za petiční výbor je oprávněna jednat:  

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

 


 

Elektronická petice

 

 


 

Petice i s podpisovým archem ke stažení ZDE.

 


 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS

4.9 13 hlasů
Ohodnoťte článek
7 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Oldřich Brabec
Oldřich Brabec
21. 9. 2022 19:21

Souhlasím s peticí. Jenom mě zaráží, že žádným způsobem nereagují naši učitelé!

CZK
CZK
Odpovědět  Oldřich Brabec
22. 9. 2022 11:44

Chvilku jsem se ve školství pohyboval taky. A byť to je již velmi dlouho, tak již tenkrát měl systém dost „pák“ aby učitele vedl k poslušnosti. A taky se říká „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.“. Jinak řečeno, zcela určitě i mezi učiteli jsou tací, kteří mají jiný, nežli vládou určený názor, avšak netouží po restrikcích ze strany nadřízených, nebo dokonce ztráty zaměstnání kvůli vybočení z osnov. Byť by měli 100x pravdu! Osnovy pro učitele je totéž co „lege artis“ pro lékaře. Co by asi tak mohl dělat potom za práci, když nic jiného neumí? A učitelský plat také není zrovna okrajový. Prostě ti lidé by ztratili příliš mnoho.

Josef
Josef
21. 9. 2022 9:08

Zatím jsem váhal, zda tzv. Velký reset je reálně proveditelný. Teď už nepochybuji. Škoda že ten průběh realizace už asi nestihnu, ale zoufalou snahu tomu zabránit snad ano.

Vladimír
Vladimír
19. 9. 2022 9:55

Souhlasím s petici

Milena Poláková
Milena Poláková
15. 9. 2022 15:19

Tuto petici vědomě podepisuji, protože naopak, naše školství nesmí i nadále upadat!
Stačily pokusy minulých ministrů školství v tzv. inkluzi, dále ničení zdraví kladením překážky na dýchací cesty tak, aby děti nemohly plnohodnotně a zdravě dýchat a šťouráním dětí do nosu kvůli tzv. testování na tzv. pandemickou chorobu, což naše děti v posledních třech letech už tak dost poškodilo také i na psychice. 
Zákaz zpěvu ve školách, nezákonné uzurpování dokonce některými učiteli, zvláště kupodivu ženami učitelkami…Je nešťastné, jak školství hluboko kleslo i na inteligenci a morálce některých „poslušných“ vyučujících…
Hrozba na další devastaci školství, kvůli které vznikla tato petice je dle mého názoru záměrná a proto již nesmíme nadále trpět zhůvěřilosti, kdy je v ohrožení zdraví, psychika a svoboda celé populace, zvláště bezbranných našich dětí a také těch skutečně dobrých kantorů, kteří děti společně s rodiči ochraňují před záměrným zlem ♡

CZK
CZK
15. 9. 2022 13:22

Dobrý den, vážím si Vaši práce a snahy, ale jak v závěru petice píšete „nepřipustíme“, tak se obávám, že peticí sice vyjádříme nesouhlas, ale to je asi tak všechno. Domnívám se, že ti ministři, bez ohledu na vládu, ve které zrovna pracují, dlouhodobě plní závěry WEF. A tlak, který dokáží vyvinout ti lidé na naše politické poskoky/ministry je tak velký a účinný, že nějaké domácí protesty je nechávají naprosto lhostejnými. Domnívám se proto, že jedině systémová změna může přinést zvrat v tomto trendu vytvářené „obslužného personálu“. A taky se domnívám, že by bylo smysluplné, aby všechny strany a hnutí, které se shodují alespoň částí programu s vaším programem, vytvořili podobnou koalici a došlo k „totálnímu převálcování“ starých „tradičních“ stran, které nemají v úmyslu ani v plánu měnit systém. Připomínám pruty knížete Svatopluka. A víme, jak dopadly minulé volby.

Lubomír
Lubomír
13. 9. 2022 22:42

to bude poslední kapka našemu slavnému školství… prostě tragédie…