Petice adresovaná Svazu zápasu České republiky

Petice proti diskriminaci sportovců, kteří nejsou očkováni nebo testováni anebo odmítají roušky

Nesouhlas s praktikami SZČR omezujícími sportovce při jejich výkonu

odesilatel: 

Aliance národních sil, 

Chudenická 1059/30

Praha 15 – Hostivař

102 00

zastoupena: dále viz Petiční výbor

 

adresát: 

Svaz zápasu České republiky

Zátopkova 100

169 00 Praha 6 – Strahov

 

 

 V Praze dne 22. 9. 2021 

Věc: Petice proti diskriminaci sportovců, kteří nejsou očkováni nebo testováni anebo odmítají roušky – Nesouhlas s praktikami SZČR omezujícími sportovce při jejich výkonu 

Rezoluce Rady Evropy č. 2361/2021 jasně říká, že k vakcinování nesmí být nikdo nucen – 7.3.1 je nutné zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování není povinné, a aby na nikoho nebyl vyvíjen politický, společenský ani jiný nátlak na to, aby se nechal očkovat, pokud si to sám nepřeje; 7.3.2 je nutné zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že není očkovaný kvůli možným zdravotním rizikům nebo proto, že nechtěl být očkován.

Touto peticí důrazně protestujeme proti nařízení SZČR, aby účastníci sportovních závodů byli nuceni podstupovat: protizákonnou vakcinaci, protizákonné testování a protizákonné nošení roušek během sportovních akcí organizovaných SZČR.   

Nejvyšší správní soud zjistil 38x závažné porušení práva ze strany ministerstva zdravotnictví, které de facto nezákonně vynucuje testování, nošení roušek a očkování. 

Využíváme svého petičního práva, a tedy žádáme zjednání nápravy v této věci, a v neposlední řadě žádáme důsledné dodržování platných zákonů! 

 

Petiční výbor ve složení:

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

Mgr. Marek Adam, 1. místopředseda ANS 

Zdeněk Kocman, předseda krajského klubu ANS Vysočina

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS