Pakt o migraci a role neziskovek

Daně už stejně skoro neplatí, tak proč potřebují pakt o migraci? Je třeba vytunelovat národní stát, kde pořád ještě platí normální zákony a kde se platí ten poslední drobek korporátních daní. Pak se z celé zeměkoule udělá jeden neoliberální krmelec, kde budou suroviny zadarmo a kde bude cirkulovat bez omezení nejen kapitál jako dnes, ale také otroci – bez omezení a bez hranic.
 
Takže se vraťme k paktu o migraci. Je právně závazný, nebo ne? Globalisté tvrdí, že je nezávazný a že jde jen o humanitní gesto. Nacionalisté a obránci národního státu tvrdí, že jde o trojského koně, jak obejít suverenitu státu. Rozhodování o klíčových záležitostech se postupně přenese na nadnárodní organizace, které manipuluje jedno procento vyvolených globalistů. Fakta hovoří o tom, že obránci národního státu mají ptavdu. Akumulace kapitálu jednoho procenta běží globálně a brzdou je národní stát.
 
Neplacení daní a další zlodějny typu hypotéční krize a proxy-válek ukazují, že spravedlnost má v neoliberalismu třídní charakter pro jedno procento. Tito vyvolení stojící mimo zákon žádný stát nepotřebují, jen zdroje surovin zadarmo a globální masu otroků. Proto korporátní fašismus postupně ničí klasický liberálně demokratický stát. Nyní se našel nový způsob barevných revolucí prováděných přes mezinárodní organizace.
 
Barevná revoluce neoliberálních globalistů potřebuje obejít státy a nechat vládnout v „humanitárních otázkách“ prodejné a koupené ziskovky. Ty tlačí agendu jednoho procenta. Tuto agendu provozují legislativní formu barevné revoluce, která má vytvořit v demokratických zemích stav právního nihilismu. A prostě a jednoduše se má udělat v normálních státech něco na způsob právního Majdanu.
 
Aby se zničil zbytek demokratického systému, je třeba postupně vytunelovat legislativu. A k tomu se hodí prodejné ziskovky, které místo přímé pomoci chudákům dělají prodejnou politiku pro jedno procento. Ziskovky mají v krizi za úkol zavést globální světový pořádek v „humanitárních otázkách“. Všimněte se rozdílu v agendě. Ziskovky dělají jako hlavní řemeslo humanitární lobbing. To jim nikdo z nás platit nechce, protože není vůl. Proto se ziskovky nechají platit od státu, který si politicky koupilo jedno procento.
 
Humanitární majdan vedou placení aktivisté, což jsou ziskovky v neoliberálním žoldu. Jejich úkolem je postupně zavést paralelní legislativu, která nakonec vytěsní zákony platné v jednotlivých státech. Jak se taková věc dělá? Přes ideologizaci normálních tragických událostí, jako jsou uprchlíci a násilí na nevinných a slabých.
 
Na celém světě jedno procento elit se ziskovkami ovládá globální agendu, což je „kulturní hegemonie“…. ničí se legálně opozice jménem tzv. „fake news“ a „nepřátelských webů“…. chtějí vytunelovat legislativu daných zemí ve prospěch nadnárodních společností.
 
Majdan jede skrze vytvoření umělého problému, který dostane ideologickou funkci v třídním boji vedeném skrze princip kulturní hegemonie…. a proto je zřejmé, že žluté vesty nejsou organizovaným majdanem!!!….
 

Nebezpečným trendem je zároveň i ideologizace sexuality. Gender jako ideologická zbraň slouží fašistickým zájmům globálního jednoho procenta nebo jednoho promile tím, že pomocí koupených nebo zblblých ideologických kastrátů vytváří novou podobu mentálního útisku….

 

Podrobnosti zde:


Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.