Otevřený dopis školským odborům ohledně roušek

Otevřený dopis předsedovi ČMOS PŠ, Mgr. Františku Dobšíkovi

Vážený pane předsedo,

Sleduji dění kolem kovidu-19 a opatření zaváděných ve školách a rozhodla jsem se Vám sdělit k těmto opatřením svůj názor.

Na jaře, když vypukla pandemie, nikdo neměl dostatek informací o nakažlivosti a škodlivosti kovidu-19. Proto jsem považovala opatření zavedená ve školách za správná.

Nyní existuje již více informací a pro nově zaváděná opatření ve školách není podle mého názoru žádný důvod.

1) Celkový počet dosud zemřelých a nemocných lidí nesplňuje parametry pandemie, ani epidemie. Existuje jen množství pozitivně testovaných lidí bez příznaků.

2) Děti a mládež do 25 let nejsou rizikovou skupinou, onemocnění jim nehrozí, a ani nebylo prokázáno, že by děti a mladí lidé byli přenašeči kovidu-19.

3) Ani učitelé nejsou ohroženou skupinou. Jsou to lidé v produktivním věku, vystavení neustále imunizaci díky dlouhodobému kontaktu s dětmi, a proto velmi imunní proti běžným chřipkovým chorobám, k nimž patří i kovid-19.

4) Ohroženou skupinou jsou pouze senioři nad 65 let se smrtelnými nemocemi, u kterých chřipkové onemocnění pouze zhorší jejich stav a popřípadě vede k úmrtí. Spíše, než nošení roušek ve školách, by bylo na místě, aby děti nosily roušky, když jdou navštívit své prarodiče.

Žádám Vás proto o přezkoumání celé situace, kontaktování všech škol v naší zemi, a vedení společného postupu v odmítnutí všech opatření ve školách počínaje nošením roušek a konče karanténami a uzavíráním škol.

 

S pozdravem.

Mgr. Milena Míčová

učitelka anglického jazyka

 

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.