Otevřený dopis řediteli Národního musea

Pane řediteli Lukeši, v sobotu jsem se účastnil demonstrace proti zhůvěřilosti naší vlády, která bezostyšně likviduje naši zemi. Této akce se zúčastnili samí vlastenci, jimž jde o budoucnost České republiky,

kterou se vláda P. Fialy definitivně snaží připravit o poslední zbytky svébytnosti. Svou neschopnost

a aroganci přitom svádí na Rusko, a přitom se neštítí dál přiživovat válku, která nemusela ani začít, kdyby NATO a Ukrajina respektovaly své mezinárodní závazky: NATO nerozšiřování aliance na Východ, respekt k zákazu výroby biologických zbraní atd, Ukrajina pak především závazky obsažené v Minských dohodách.

Všichni na tuto Západem (a Českou republikou velmi horlivě) živenou válku doplácíme, a nejvíc Ukrajinci sami, kteří už dávno mají dost arogance pana Zelenského, jenž žene vlastní obyvatele na smrt jen pro americké zájmy a vyhrožuje nám Evropanům tím, že nám utne plyn, pokud ho zbraněmi nepodpoříme. 

To jsou fakta, i když pokud je neznáte, názor na ně můžete mít na základě desinformací šířených Českou televizí jiný. Ta válka mohla dávno skončit, a jediný způsob, jak toho dosáhnout, je jednat o míru. Vyvěšování ukrajinských vlajek je jen trapné divadlo, které nikomu neprospěje. Na Národním museu, které máte tu nesmírnou čest už dlouhá léta řídit, visí obří ukrajinská vlajka už celé měsíce, a dokonce – v rozporu se zákonem o vyvěšování státních vlajek – v jejím sousedství nevisí ani vlajka česká, čímž by se tato bizarnost zmírnila. 

Jakou souvislost má Ukrajina s českou vlasteneckou kulturní institucí? 

Na Václavském náměstí se sešlo na 100 tisíc demonstrantů, kteří už mají po krk vlády, která se stará víc o Ukrajinu než o vlastní občany, a nejvíc jí jde o další přiživování války, která nás v budoucnu může dokonce i přímo ohrozit – je to vůbec poprvé v českých dějinách, kdy takto aktivně čeští politici rozdmychávají cizí konflikt. Ve jménu této pomoci pak vláda ruinuje české hospodářství, firmy, podnikatele, i obyčejné lidi. Monstrózní ukrajinská vlajka na Národním museu je symbolem tohoto ponížení českého národa.    

Že Fialova vláda není naší vládou, ale jen servilním americko-euro-ukrajinským lokajem, je skutečnost, která už – jak čím dál větší část obyvatel ČR doufá – dlouho trvat nebude, protože národ začal masově vycházet do ulic stejně jako v roce 1989 – v roce, kdy jsme byli stejně připravování o základní práva jako svoboda projevu, myšlení, a tehdejší média i politici nám stejně lhali.

Všech 100 tisíc lidí, kteří se na Václaváku sešli (nebylo jich jen 70 tisíc, jak tvrdí média), nahlas pískali, když padla zmínka o tom, že na českém Národním museu nevisí naše, nýbrž cizí vlajka, jako by šlo o vlajku okupantů. Mimochodem doporučuji zhlédnout skvělý rozhovor s p. děkanem Ševčíkem (https://www.youtube.com/watch?v=yYTIoLH_rkM

),

který dobře vystihuje, že díry po výstřelech na budově této instituce připomínaly nejen rok 1968, ale také tu kuriosní skutečnost, že právě Ukrajinci stáli v čele rozhodnutí o vpádu tehdejších vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR, a také v prvních řadách vojáků, kteří sem přitáhli. V tomto světle je vyvěšování ukrajinské vlajky na této nám vlastencům drahé budově možno považovat doslova za hanebnost.Pane Lukeši, člověk, který vede Národní museum, by se měl po půl roce vzpamatovat natolik, aby nařídil odstranění této vlajky, a nejlépe její nahrazení vlajkou českou, která jediná tam patří. Jinak nejste hoden vést tuto ctihodnou národní instituci, a měl byste se raději odstěhovat do Kyjeva – kde visí mimochodem ukrajinských vlajek v tuto chvíli méně než v Praze, jak jsem nedávno při své cestě s rodinou do tohoto krásného města zjistil.

Smutné, že? Ukrajinci mají na rozdíl od našich politiků války, do níž je Západ vehnal, dost. Hezký den a trochu zájmu o politiku, abyste příště věděl, co vůbec činíte, Vám přeje

Petr Komers, PhD., překladatel

 

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS