2. otevřený dopis předsedovi vlády ČR Ing. Andreji Babišovi

Vážený pane premiére,

 

obracíme se na Vás již druhým otevřeným dopisem v časovém úseku od vypuknutí epidemiologické krize způsobené infekcí viru Covid-19. Stejně jako poprvé Vám opět vyjadřujeme plnou podporu a s velkým uznáním kvitujeme úsilí i osobní nasazení Vás i Vašich spolupracovníků ke zdárnému překonání krize.

Jsme rovněž rádi, že v duchu našich doporučení nakonec i vláda dospěla k přehodnocení původních limitů majících zamezit šíření infekce ze zahraničí a i když zcela nezakázala pohyb pendlerů mimo území republiky, tak alespoň omezila jejich pohyb  na vybrané profese. Škoda, že jste si nevyšetřil chvíli na kratičkou odpověď na náš první otevřený dopis, ale chápeme, že máte každý den před sebou plno jiných, prioritnějších úloh.

Pane premiére, nyní Vám píšeme proto, že ačkoli jako Česká republika jsme dosud nedosáhli vrcholu šíření nákazy, již se ozývají experti z řad naší justice, kteří prakticky otevřeně připouštějí (lépe řečeno inicijují) postepidemické metody, jimiž se hodlají velké soukromé společnosti dožadovat náhrady škod způsobených vyhlášením nouzového stavu, prý v dikci Zákona 240/2000 Sb., potažmo jeho opravy v podobě Zákona 430/2010 Sb.

Víme  dobře, že vláda zcela správně pokračuje v zákonných omezeních prostřednictvím Zákona 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví. To je správně, poněvadž celá pandemická situace je dle našeho názoru jen v kompetenci ministerstva zdravotnictví. I když oba zmiňované zákony jsou nesmyslně oktrojovány opravami z roku 2010 z důvodu návaznosti na právo EU, přesto se i ve stávajícím znění Zákona 258 praví v §68 o zavlečení infekce  ze zahraničí nebo §69 o mimořádných opatřeních při epidemii, že kompetence všech druhů náleží ministrovi zdravotnictví. V uvedeném zákoně je rovněž distribuce veškerého zdravotnického materiálu přiznána rezortu zdravotnictví a celé pseudokompetenční přetahování o šéfa Ústředního krizového štábu bylo zbytečné. Původní zadání bylo pochopitelné a zůstávají otázky s pachutí, co vlastně vedlo vašeho koaličního partnera (či dohlížitele?) Jana Hamáčka k hrozbám opuštění koalice.

To my nevíme, ale poslední události dostupné z veřejných zdrojů, leccos pomáhají objasnit. Je Vám pane premiére známo, že dle slov jednoho z vašich nejmenovaných ministrů dorazil na vybrané rezorty mail úředníka Jana Bittnera (MPSV) s žádostí o „nominaci do skupiny Dopady ÚKŠ“? Skupina podřízená ministru Hamáčkovi se bude mimo jiné zabývat i „přípravou návrhů na zlepšení ekonomické situace občanů i firem…“, nu – tam už se dají zapracovat pseudonároky velkých firem a bank na odškodnění i za „ušlý zisk“.

A proč vlastně v emailu, který byl odeslán na příkaz náměstka Robina Povšíka (MPSV), nebyl jako adresát osloven třeba rezort zdravotnictví, spravedlnosti či Úřad vlády ČR? Váš úřad? Neděje se Vám snad něco za Vašimi zády? Nevypadá to vše jako úsilí Jana Hamáčka zcela strhnout řízení krize výlučně na sebe za ovací mainstreamu? Posbírat politikářské body a připravit půdu – pro co, vlastně…? Že by i pro „odškodňování“ v rovině „náhrady škod za ušlý zisk“?

 

Jistě Vám pane premiére nemusíme zdůrazňovat, že podobné řešení by znamenalo bankrot státu a ve finančním vakuu i zánik České republiky de facto.

Vy jste však stále ministerským předsedou České republiky – Vaší i naší vlasti – a  reprezentantem všech Čechů, jejichž jméno už bohužel není zmiňováno ani v dnešní Ústavě. Je Vašim výsostným právem a nejčestnější povinností bojovat nejen proti epidemii, ale hlavně za svobodu a suverenitu naší i Vaší země. Bez ohledu na různost vzájemných politických postojů, nehledě k nejrůznějšímu společenskému postavení, snad i vzájemně odmítajíc filozofické náhledy na uspořádání společnosti kohokoli z nás v boji za suverénní Českou republiku máte a vždy budete mít náš hlas i podporu.

Nedejte se proto rozdrtit vnějším ani vnitřním politickým tlakem na Vaši osobu. Napněte síly a případně hledejte podporu i jinde než v současné (policajtské) koalici. Dostane se Vám jí jistě nejen od nás, kteří jsme dosud neparlamentní stranou, ale i od těch parlamentních subjektů, které na zdravé češství a národní solidaritu dosud nerezignovaly. A dostane se Vám podpory od drtivé většiny našich neúspěšně ohlupovaných občanů.

 

Přejeme Vám i nám všem, abyste jednou byl v našich dějinách zmiňován jako velký premiér a nikoliv jako malý politikář.

 

 

Praha 2. 4. 2020

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně Aliance národních sil
JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda Aliance národních sil

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
pítrová
pítrová
13. 4. 2020 15:57

Dobrý den,
jsem Slovenka žijící v Čechách skoro celý život, narodily se mi tady děti a mrzí mne, že nemohu v ČR volit. A myslím, že bych byla aktivní a informovaná volička. A takových Slováků je tady hodně. Je pro mne nelogické volit na Slovensku, když tam nežiji, proč bych jim měla do toho mluvit!? Ale docela mne štve, že nemohu zasahovat do voleb tady, v ČR, když jsem tady pracovala, žila a žiji. Nebylo by možné pro Slováky mající trvalý pobyt v Čechách udělit výjimku, aby mohli právoplatně v ČR volit? Anebo bezplatně udělit české občanství bez ztráty slovenského? Děkuji. S pozdravem pítrová.