OTEVŘENÁ VÝZVA PRO ÚSTAVNÍ ČINITELE ČESKÉ REPUBLIKY

Ústavní činitelé České republiky!   Voláme vás k odpovědnosti a požadujeme nápravu situace ohledně nežádoucí migrace do naší země. Tuto situaci jste sami způsobili svým nezodpovědným konáním a to navzdory přání a mínění naprosté většiny obyvatel naší země.  My, obyvatelé České republiky, jsme vás zvolili v dobré víře, že budete hájit naše zájmy a chránit naší zemi. … Pokračování textu OTEVŘENÁ VÝZVA PRO ÚSTAVNÍ ČINITELE ČESKÉ REPUBLIKY