Osud Československa – smutné výročí!!

Letos dne 22. července uplyne 30 let kdy v Bratislavě zástupci české ODS a slovenské HZDS se dohodli na zániku československé federace. Hned v úvodu mě napadá otázka: kdo je pověřil takovým nehorázným úkolem? Měli mandát od lidu české a slovenské republiky? Rozbít Československo byla přece zásadní revize či zrada všech zásad, na nichž vznikla Československá republika.

Od dětství mně bylo známo, že vznik samostatného československého státu v roce 1918 byl jedním z nejvýznamnějších předělů v moderních českých dějinách. Byl přínosem pro rozvoj obou území Čech a Slovenska. Řízení státu a života obyvatel přešlo do rukou českého a slovenského lidu.   

Organizátoři rozbití státu oslabili historický význam 28. října 1918. Zapomněli, že náš československý stát vznikl kvalitou vzdělání morální odpovědností a vynalézavostí. Osobně stále uznávám dobové pravdy, které umožnily Čechům a Slovákům rozvoj dle tradic, zkušeností a potřeb vlastního lidu. Rozbití státu proto považuji jako oběť národních zájmů ve prospěch fašismu.

Podle mého názoru šlo o navázání na vznik samostatného slovenského státu tak, jak jsme ho znali z dob fašismu. Byl obnoven kult fašismu! Krok zmíněných stran byl otevřenou demontáží československých dějin.   

Zánik Československa se zopakoval stejně jako v roce 1939. Československo tehdy bylo smazáno z mapy Evropy! Slovní manévrování představitelů zmíněných stran vedlo jen k ohlupování lidu obou zemí. Přičinili se ale, aby nám bylo jasno, o co vlastně šlo v listopadu 1989. Návrat k porobě jako v roce 1939. Co se stalo?  Pomohli k demoličnímu působení globalizace. Lépe se přece rozkládá a rozbijí humanitní demokratická společnost v rozdělném státě než ve státě jednotném. Zapomněli na slova prvního presidenta československé republiky, že státy se udržují těmi ideemi, z nichž vznikly.  Vyhnuli se Martinské deklaraci! Zásadám, které se hlásily k jednotnému státu. Zapomněli, že Masaryk byl podporovatelem vědy a vzdělanosti a všestranného rozvoje Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.

Strůjci rozvratu československého státu zapomněli i na slova Slováka Milana Rastislava Štefánika, který prohlásil: Zvíťazíme, ak budeme my, Češi a Slováci, vždycky po boku! Keď sa podarí niekomu nás rozdvojit, potom bude s nami zle. V jednotě je síla. Prvou zásadou nášho boja je jednota a svornost. To si braťia, pamätajte!

 Čeho si dnes všímám, byť nejsem žádným vysokým vzdělancem současných bruselských a českých zájmů presentovaných takzvanými elitami? Všímám si, že do popředí, místo demokratického socialismu, je vyzdvihován neoliberalismus jako dominantní kapitalistická ideologie. Mílovými kroky pokračuje oslabování státu a jeho institucí. Plíživými kroky přichází rozklad veřejných a sociálních služeb. Ztrácíme vizi českého státu a našeho evropského angažmá. Odnárodňováním ubývá spojenců s národními zájmy. Obdobně jako za protektorátu se podřizujeme nařízením z Bruselu.

Nevěřícně koukáme, jak se prolínají do našich životů fašistické prvky. Snižuji důstojnost člověka a tradiční hodnoty obyvatel, morálku, humanitu.  Postupně vzrůstá globalizace chudoby. To vše, mimo dalších aspektů, přineslo i nesmyslné a zrádné rozdělení Československého státu

Ještě tři citáty k vyjasnění mnohého. M.R. Štefánik konstatoval: Užívá-li se o Češích a Slovácích výrazu – politicky jednotný národ – neznamená to národ jednotný etnicky. Báti se počeštění Slováků je tak pošetilé, jako se strachovat o poslovenštění Čechů.

Dr. E. Beneš pravil: Věřím v ducha a ideály svého lidu, jemuž jsou základem velcí i neznámí synové mého národa. S tímto dědictvím, zůstaneme-li mu věrni, a bude-li nám toho dopřáno, se nám nemůže nepodařit dosáhnout blaha, ovšem v čase našem a vlastní naší cestou, a tím přispět ke konsolidaci poměrů ve světě.

Klement Gottwald na IX. sjezdu KSČ řekl: Základním úkolem bylo postavit poměr Čechů a Slováků na novou základnu. Slovenský lid se ve svém národním povstání roku 1944 postavil jednoznačně pro obnovení republiky jako společného státu Čechů a Slováků. A to s vědomím, že Slováci jsou osobitým, svébytným státem dvou rovnoprávných národů Čechů a Slováků.

 

Osobní poznámku napsal Rudolf Hegenbart, červenec 2022

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS

0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Kral
Kral
21. 7. 2022 18:40

vse je vina komunistu,zaprodali i svoji dusi mamonu.