Operace není v plné síle. Proč Rusko ještě nic vážně nezačalo

Před zahájením operace prezident Ruska poměrně podrobně vysvětlil její cíle a záměry. Ale myslím, že velké opomenutí je, že lidem nebylo přesně vysvětleno, jak bude těchto cílů dosaženo. 

To vyvolává spoustu otázek – proč nezasáhneme rozhodovací centra a infrastrukturu? Proč bojujeme s omezenými silami? Proč je tam ještě elektřina a internet?

Nejde o to, že by byl nedostatek informací – jde jen o to, že Putin ze zřejmých důvodů nemohl přímo říci, co a jak přesně uděláme, abychom dosáhli svých cílů. 

V tomto článku bych rád vyjádřil svůj osobní názor, proč se operace provádí jakoby s jednou rukou svázanou za zády a proč nám právě tato metoda umožní dosáhnout stanovených cílů.

 

Kdyby chtěli, už by dávno vyhráli

Pokud by útoky byly prováděny od prvních dnů operace, železniční komunikace by se zastavila, nebylo by možné přesunout jednotky, obyvatelstvo bez elektřiny by nemohlo sledovat místní propagandu a bylo by v depresi ve tmě. Pokud by ve stejnou dobu Rusko přivedlo více vojáků a předtím zničilo kritickou infrastrukturu a rozhodovací centra nepřítele, operace by rychle skončila.

Samozřejmě ne za pár dní, jak tvrdili někteří hurá-patrioti, ale za měsíc se to docela dalo zvládnout.  Lidé, kteří rozumí vojenským záležitostem a dávali takové předpovědi, je předkládali v očekávání, že Rusko bude jednat v plné síle. Nikoho nenapadlo, že budeme bojovat s jednou rukou svázanou za zády. A proto mnozí neodhadli načasování.

Představme si ale, že bychom tuto operaci provedli v souladu se všemi našimi možnostmi. A za měsíc by vyhráli. Není to však zdaleka první konflikt s účastí Ruska. Předtím bylo Čečensko, Gruzie, byly pokusy o převrat v Bělorusku, převrat v Arménii a pokusy vyhnat odtud naší armádu, pak válka v Karabachu, pak problémy s tranzitem kvůli pobaltským státům. Proběhla také operace v Sýrii a vstup kontingentu CSTO do Kazachstánu.

Když zabrousíme do historie, tak tam byl i Napoleon a Hitler a nekonečné války s Evropou. Evropská unie je jedním z hlavních sponzorů všech nedávných konfliktů na hranicích s Ruskem, stejně jako převratů a rusofobie. Plus samozřejmě Spojené státy a Británie. Není pochyb o tom, že po našem vítězství by zažehly nějaký jiný konflikt.

A nepochybně by nadále podporovaly a financovaly nacionalistické nálady na osvobozených územích, pašovaly tam zbraně, cvičily sabotéry a vzbuzovaly naději o možnosti pomsty v těch, kteří jsou na těchto územích proti ruskému světu.

Skutečná denacifikace a demilitarizace, kterou náš prezident prohlásil za cíle speciální operace, je nemožná bez oslabení Západu. Pouze pokud Západ ztratí schopnost financovat nacisty a rusofoby, můžeme skutečně dosáhnout cílů stanovených prezidentem.

Proto je zvolená strategie vedení speciální vojenská operace (SVO) neoddělitelně spjata s oslabením Západu a takto je třeba vnímat tento proces.

 

Jak naše SVO přispívá k oslabení Západu

Představme si, že by operace skončila za měsíc, ještě na jaře. Během léta by všechny vášně opadly. A už na podzim by Evropa v plné síle dostala náš plyn, znovu vzkvétala a pokračovala ve vyzbrojování a sponzorování rusofobů. Britové v čele s rusofobkou Liz Trussovou by udělali totéž. Inu, v rámci možností i Spojené státy, i když prioritou je pro ně Čína, která je další na řadě.

Nemůžeme jednoduše zastavit dodávky plynu, abychom oslabili Evropu a možnosti její rusofobie.  Nikdo na světě jen tak neporušuje mezinárodní smlouvy a závazky.  Zejména v energetickém sektoru se jedná o kriticky důležité odvětví ekonomiky.

Bezdůvodné odstavení plynu je nejen ztrátou obchodní reputace, ale také řízení u mezinárodních soudů – bez šance Ruska v těchto soudních sporech vyhrát. Mávnout rukou nad soudními spory také nejde, nesmíme zapomínat, že máme závazky i jinde – kromě Západu s jeho „zlatou miliardou“ je na světě ještě mnoho zemí se šesti miliardami lidí.

Ty také nakupují nebo plánují nákup našich zdrojů, uzavírají s námi dlouhodobé smlouvy, a proto je pro nás důležité udržovat si pověst spolehlivého dodavatele, dodržovat smluvní závazky a mezinárodní právo a plnit podepsané smlouvy.

Jak bude například Čína nakupovat náš plyn, nebo Indie uzavírat smlouvy na dodávky našich zbraní, když si o nás budou myslet, že jsme nespolehlivý dodavatel a můžeme je zklamat v tu nejnevhodnější chvíli?

Evropa potřebuje plyn. A Rusko nemůže jednoduše zastavit jeho dodávky, protože v očích celého světového společenství to bude vypadat jako použití plynu jako energetické zbraně, z čehož Evropa už i tak obviňuje Rusko. Ale lze, jak se říká, na to jít z druhé strany.

Kvůli SVO vznikly problémy s údržbou turbín na Nord Stream 1. Polsko kvůli SVO a sankcím přerušilo plynárenské vztahy s Ruskem a zastavilo plynovod Jamal-Evropa procházející jeho územím. Také kvůli sankcím byla zastavena certifikace Nord Stream-2 a kvůli bojům přestala fungovat jedna větev GTS „Sochranovka“. Celkově se tranzit ruského plynu do Evropy výrazně snížil.

Z právního a reputačního hlediska nás nic nepoškozuje. Rusko chrání občany s ruskými pasy před bezprávím a genocidou a v důsledku uvalených za to nezákonných sankcí Scholz chodí kolem nečinné turbíny a tajemně si ji prohlíží.

Pokud SVO skončí budeme muset plyn znovu prodávat, jinak nás budou obviňovat, že když ho neprodáváme, používáme plyn jako energetickou zbraň. Navíc existují dlouhodobé smlouvy, které je potřeba plnit. Dokud ale SVO trvá, do Evropy plyn z nepřekonatelných důvodů neproudí.

Plyn neteče – západní ekonomika se hroutí jako domeček z karet. Průmysl krachuje a kvůli rekordnímu nárůstu cen je potřeba stále více peněz na podporu vlastního obyvatelstva. Na podněcování konfliktů a rusofobie na ruských hranicích je stále méně finančních prostředků. Hovoříme již o existenci samotné Evropské unie.

 

Žádná EU – žádné války a rusofobie

Jak už asi tušíte, přikláním se k tomu, že je třeba bojovat nikoli jenom s následkem, ale s příčinou.  Odstranit problém i s kořenem. Se sousedy jsme měli normální vztahy. Dokonce jsme žili jako součást jednoho státu – SSSR, jako jedna velká rodina. Samozřejmě došlo k lokálnímu propuknutí nacionalismu a rusofobie, ale to pro zemi nepředstavovalo hrozbu. 

Rusko ale dvakrát na hrábě nešlápne.

Konkrétně pro občany RSFSR bylo dosti drahé a těžké všechny tyto republiky udržet, postavit tam průmysl, jaderné elektrárny. Nyní se všechny tyto republiky, s výjimkou několika málo, vracejí zpět do doby kamenné.

Brát je zase zpátky k sobě kvůli údržbě se nikomu nechce. Čím více se tam ale ničí průmysl a energetika zděděná po SSSR, tím více se tyto země stávají závislými na přídělech zvenčí, pro které jsou připraveny klesnout k rusofobii a čím dále, tím hůře – za peníze se mohou angažovat i v terorismu.

Hlavním úkolem SVO je proto oslabit sponzory. Ty, kteří financují a vyzbrojují rusofoby, nacisty a teroristy. A pak pro nás nebudou představovat hrozbu ani samotné západní země. Pokud se jejich ekonomika zhroutí, tak o nějaké silné armádě nebude řeč, udržovat moderní armádu je extrémně nákladné.

A teď pár čísel pro pochopení. 

Od 24. února do začátku srpna poskytla Británie našemu bouřlivému sousedovi pomoc v celkové výši 6,5 miliardy dolarů, v té či oné formě. A nedávno Liz Trussová řekla, že kvůli energetické krizi Británie potřebuje 150 miliard liber (170 miliard dolarů) na zmrazení ceny elektřiny pro Brity, jinak by se tarify od října zvýšily o dalších 80 %. Alokovaná částka je navíc rozpočítána pouze na dva roky.

170 miliard dolarů je 26krát více než veškerá britská pomoc poskytnutá kyjevským nacistům od 24. února. To jenom pro pochopení, že kvůli přerušení dodávek plynu z Ruska má Západ takové problémy, že už velmi brzy nebude moci podporovat všemožné nácky, rusofoby a darebáky.

Bude zajímavé sledovat – jak se Evropská unie chystá pokrýt rozpočtový schodek kyjevského režimu ve výši 5 miliard dolarů měsíčně, jestliže Německo oznámilo již třetí balík pomoci svému obyvatelstvu kvůli růstu cen ve výši 65 miliard eur? A to je jenom Německo a teprve třetí balíček. Takových balíčků bude mnohem víc, protože kvůli SVO a sankcím spojeným s touto operací nefungují plynovody.

 
Putin hraje ve velkém

Obecně si myslím, že Putin hraje ve velkém. Pokud se Evropská unie zhroutí, Británie zchudne a Spojené státy se uzavřou ve svých vnitřních problémech a stanou se regionální velmocí s vlivem pouze na své vlastní polokouli, pak už nebude nikdo, kdo by rusofoby sponzoroval a vyzbrojoval.

Pokud se již rozhodli problém vyřešit, je třeba jej vyřešit důkladně a ne pouze odřezat vršky. Vždyť v tom případě vyroste nová generace rusofobů, kteří byli odmala vychováváni v nenávisti k Rusům.  Mnohem spolehlivější bude nejen porazit armádu na bojišti, ale také připravit sponzory o možnost rozdmýchávat nové konflikty.

Kvůli tomu se SVO provádí pomalu. Zatímco operace pokračuje, plyn se do EU nedodává kvůli okolnostem, které jsou na Rusku málo závislé. A Západ nemůže zrušit sankce přímo uprostřed konfliktu, pro to musí být konflikt ukončen. 

Všimněte si, že Evropa uvalila všelijaké sankce, ale ne na plyn. Speciální operace však přispěla k tomu, že dodávky plynu do EU byly omezeny v rozporu s přáním samotné EU. Snaží se obvinit Rusko, ale ve skutečnosti nemohou prezentovat nic konkrétního, pouze „highly likely“, že to Putin osobně rozbil všechny turbíny.

Možná se někdo zeptá – možná vůbec nemělo cenu stavět plynovody do Evropy a prodávat jim plyn? Ale první plynovod do Evropy začal fungovat v roce 1984, kdy ještě existoval SSSR a nikdo žádné rusofoby nesponzoroval, ani nepořádal války u hranic Ruska.

Čím déle bude SVO trvat, tím je pravděpodobnější, že západní ekonomika, zejména ekonomika EU, tuto krizi a kolaps neustojí a rozpadne se. A to je nejen připraví o možnost financovat rusofoby. Vzpomeňte si, jak se rozpadl SSSR. Kolik průmyslu se tehdy vytratilo.

A kolik cenných specialistů odjelo? Takže i s rozpadem Evropské unie se mnoho západních expertů rozprchne. 

Ne nadarmo Putin na WEF řekl, že Rusko nebude omezovat přijímání víz pro obyvatele zemí EU. Náš prezident ví, kam věci směřují, a že nemá cenu zavírat hranice před cennými specialisty, kteří brzy zůstanou bez práce kvůli zavřeným továrnám v EU, které zkrachují bez dostupné energie.

P.S. 

Pokud si někdo stále myslí, že Evropa nakoupí levně plyn někde jinde a zase bude na vrcholu, tak to Spojené státy nedovolí. V kolapsu Evropské unie jsou v první řadě zainteresovány Spojené státy, které zažívají nejsilnější krizi za mnoho let a hrozí, že se rozvine ve Velkou hospodářskou krizi 2.0, pokud urgentně neokradou svého „spojence“. Spojené státy nedovolí Evropě, aby někde koupila levný plyn, byť z Ruska, proto také zablokovaly SP-2. Američané mohou Evropě nabídnout jen velmi drahý plyn, aby jeho nákupem Evropa obohatila Spojené státy a sama se z takových cen ohnula a nevzpamatovala.

 

Pro Pokec24 přeložila Janinna.

 

https://bit.ly/3BcoygJ

 

 

zdroj:

Operace není v plné síle. Proč Rusko ještě nic vážně nezačalo

 

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS