OMLUVA RUSKÉ FEDERACI ZA TRESTUHODNĚ ZLÉ CHOVÁNÍ MINISTRA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY VÍTA RAKUŠANA

ИЗВИНЕНИЯ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ЗА ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЧЕХИИ ВИТА РАКУШАНА

Альянс национальных сил решительно осуждает отвратительное поведение действующего министра Витa Ракушана, который в годовщину «Дня независимого Чехословацкого государства» повесил рядом с флагом Чехии флаг, порочащий президента другой страны, на главном здании министерства.

И как верх наглости сознательно оскорбил Президента Российской Федерации – то есть страны, которая спасла нашу страну во Второй мировой войне и освободила нас от тисков нацизма.

Нам стыдно, что такой человеческий примитив и негодяй, как Вит Ракушан, когда-либо стал членом чешского правительства. Он злоупотребил своим авторитетом, пытается спровоцировать вражду с другим государством и угрожает миру Европы. Поэтому мы требуем его немедленного импичмента и судебного преследования.

Владимира Витова, председатель

Марек Адам, первый заместитель председателя

Вацлав Купилик, заместитель председателя

Йитка Энтлихова, вице-президент

Альянс национальных сил

В Праге 29 октября 2022 г.

 

OMLUVA RUSKÉ FEDERACI ZA TRESTUHODNĚ ZLÉ CHOVÁNÍ MINISTRA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY VÍTA RAKUŠANA

Aliance národních sil rozhodně odsuzuje nechutné chování momentálního ministra Víta Rakušana, který vyvěsil na hlavní budovu ministerstva na výročí „Dne vzniku samostatného československého státu“ vedle české vlajky prapor hanobící prezidenta jiného státu, natož Ruské federace – tedy země, která zachránila naši zemi ve 2. světové válce a osvobodila nás ze spárů nacizmu.

Stydíme se za to, že takový lidský primitiv a ubožák, jako je Vít Rakušan, se kdy stal členem české vlády. Zneužil svoji pravomoc, snaží se vyvolat nepřátelství s jiným státem a ohrožuje mír v Evropě. Proto požadujeme jeho okamžité odvolání a trestní stíhání.

 

Vladimíra Vítová, předsedkyně

Marek Adam, 1. místopředseda

Václav Kupilík, místopředseda

Jitka Entlichová, místopředsedkyně

Aliance národních sil

V Praze 29. 10. 2022

 

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS