OKNO – Odborová konfederace neočkovaných občanů

V Praze byla oficiálně představena nově vzniklá odborová organizace (7. 11. 2021). Pokud máte zájem o členství, napište na odbory.okno@email.cz, obratem dostanete přihlášku.

 

Odbory jsou právnickou osobou ve formě sdružení – především zaměstnanců, založené s cílem prosazovat pracovní, hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy svých členů.

Odbory jsou v souladu s Listinou základních práv a svobod a zákoníkem práce zástupcem zaměstnanců. Odborům náleží u zaměstnavatele právo na:

 • informace (např. o ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele)
 • projednání (např. při stanovení výše náhrady majetkové škody zaměstnance)
 • kontrolu (např. nad stavem pracovních podmínek a BOZP)
 • spolurozhodování
 • kolektivní vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv.

Odbory jednají jménem pracovníků, které zastupují, pokud jednají se zaměstnavatelem v otázkách vlastních pracovních podmínek (např. úprava pracovní doby, odměňování), nebo státem (typicky na Tripartitě), například ohledně výše mezd nebo pracovních podmínek.

Zaměstnavatel je povinen s odborovou organizací projednat:

 • ekonomickou situaci zaměstnavatele,
 • množství práce a pracovní tempo,
 • změny organizace práce,
 • systém odměňování a hodnocení zaměstnanců,
 • systém školení a vzdělávání zaměstnanců,
 • opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí,
 • další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců.

Jakýkoliv požadavek na povinné testování a očkování je PROTIPRÁVNÍ. Zaměstnavatelé se testováním dopouštějí trestného jednání – přečinu Útisku.

Budou-li své zaměstnance i přes jejich nesouhlas nutit k danému testování, mohou se dopouštět trestného jednání, a to přečinu Útisku dle § 177 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., „Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“

Rovněž příkazem k povinnému testování RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které je v rozporu se zákonem, může být naplněna skutková podstata zločinu Neoprávněné odebrání tkání a orgánů dle § 164 odst. 1, 3 písm. c), d), f) zákona č. 40/2009 Sb.

Také, budou-li je dále jakkoliv perzekuovat, nemusí se jednat jen o prohřešek v rámci pracovního práva, ale rovněž se může jednat o přečin Apartheidu a diskriminace skupiny lidí dle § 402 odst. 1) a 2) písm. a), b) zákona č. 40/2009 Sb.

Mlčení znamená souhlas – a ten kdo mlčí, dává souhlas k protiprávnímu a protiústavnímu jednání vlády, ministerstva zdravotnictví a i svých vlastních zaměstnavatelů!

Nově vzniklá Odborová konfederace neočkovaných občanů (OKNO) je cenný nástroj pro každého zaměstnance, který se nechce nechat očkovat a kterým se může bránit.

Každý musíme vzít tuto moc do vlastních rukou – nikdo jiný to za nás neudělá!

 

Vladimíra Vítová, ANS, Praha 7. 11. 2021

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Autor příspěvku: ANS

5 4 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Milan
Milan
18. 11. 2021 8:12

Dobrý den,
nefunguje Vám mail „info@hnutihon.cz“, chtěl jsem nějaké informace ohledně odborů a mail nelze doručit.
Můžete mi prosím napsat podmínky vstupu do odborů, jaké jsou poplatky atd?
předem děkuji
S pozdravem níže podepsán