Odpověď státního zastupitelství na trestní oznámení

Městské státní zastupitelství v Praze, 7. června 2021

 

Všem osobám
dle seznamu

ZNEUŽITÍ PRAVOMOCI ÚŘEDNÍ OSOBY A OMEZOVÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY

K Vašemu podání Vám tímto sděluji, že bylo řešeno pod společnou spisovou značkou s ostatními zcela shodnými, a to již dne 23. 3. 2021, přičemž následně toto rozhodnutí z důvodů podnětů k výkonu dohledu bylo přezkoumáváno Vrchním státním zastupitelstvím v Praze a shledáno správným. Trestní oznámení bylo založeno bez dalšího opatření a rozhodnutí Vám zasílám v příloze.

 

Přílohy:Vyrozumění o založení ze dne 23. 3. 2021

JUDr. Iva Bicanová
státní zástupce

 
 

Zdroj:2021-06-07 Odpověď na trestní oznámení

 


  
  

Autor příspěvku: ans