Očkování proti COVID-19 a nanotechnologie

Nanotechnologická agenda, spočívající v umísťování miniaturních senzorů a zařízení o velikosti v řádu nanometrů do lidského těla, prožívá v době současné falešné pandemie nebývalý rozmach. Vakcíny proti covidu by mohly obsahovat (možná obsahují) speciální nanotechnologii financovanou ze strany DARPA, tzv. hydrogel – ten by jak monitoroval vaše tělo, tak komunikoval s chytrou 5G sítí. S nástupem covidu se obě agendy mísí a pro lidstvo to neznamená nic dobrého.

 

Studie z roku 2008 nastínila plán na konstrukci nanotechnologického hardwaru

Studie se jmenuje Nanohardwarová architektura pro účely medicínské obrany a do nejmenších detailů analyzuje, jak by bylo možné využít nanozařízení k „medicínské obraně“ a „kontrole epidemií“. Její základní myšlenka spočívá v umístění nanotechnologie do lidského těla – ta by v reálném čase komunikovala s chytrou sítí na základě 5G a poskytovala by o vás oficiálním místům intimní informace. Ve studii se píše: „Nanoroboti jsou efektivním a výkonným klinickým zařízením, které je schopno zajišťovat biomedicínské monitorování jak k vojenským, tak k civilním účelům.“

Povšimněte si těch „vojenských účelů“. Je zřejmé, že tu skrývají hlubší záměr (dohled nad lidmi) za bohulibý účel (medicínské využití).

Studie zdůrazňuje nebezpečí nákazy, obzvlášť virové. To by mělo být důvodem, proč si lidé nechají píchnout nanotechnologickou vychytávku.

Cílem je trasování kontaktů, posunuté na podstatně vyšší úroveň. Zapomeňte na aplikace v telefonu: plán je dohled in vivo, neboli přímo v živém organismu. Autoři mají jasno i o způsobu sběru dat:

„K biomedicínským účelům lze úspěšně a bez jakéhokoli poškození využívat frekvence od 1 do 20 MHz.“ Otázkou je, zda vyšší frekvence například v pásmu 30-100 GHz, využívaném sítí 5G, budou stejně „neškodné“.

 

Studie z roku 2017 ukazuje, že vakcíny jsou už teď plné nanotechnologických kontaminujících látek

Nanotechnologická invaze už probíhá. To potvrzuje studie italských vědců, kteří ve vakcínách našli šokující spektrum nanočástic, pro jejichž přítomnost neexistuje žádné vysvětlení. Nanočástice byly z olova, kadmia, ceria, železa, titanu, niklu, zirkonu, hafnia, stroncia, wolframu, zlata, stříbra, platiny, antimonu, bismutu a hliníku. Autoři studie, v níž je analyzováno 44 typů patnácti tradičních vakcín, uvádějí, že tyto kontaminující látky „nejsou biologicky rozložitelné ani biologicky kompatibilní“, že nejsou uvedeny ve složení a jejich přítomnost ve vakcínách je nevysvětlitelná. Italští vědci připsali přítomnost nanokontaminace znečištění výchozích složek a neoptimálním výrobním procesům, ale jelikož mám povědomí o pozadí agendy mikročipování a nanotechnologické agendy, řekl bych, že důvod bude podstatně jiný.

Studie odhaluje, jakým způsobem tyto nanočástice škodí lidskému tělu:

„Když se částice dostane do kontaktu s proteovými tekutinami, dojde k nanobiologické interakci a formuje se ‚proteinová korona‘. Kvůli této interakci vzniká částice větší velikosti, jež není biologicky odbouratelná, a vzhledem k tomu, že ji tělo nerozpoznává, může vyvolat nepříznivé účinky.

Po injekčním vpravení do organismu se mohou nanočástice a jejich shluky usadit poblíž místa vpichu, kde způsobí otoky a granulomy… mohou však též proniknout do krevního řečiště. V takovém případě nelze odhadnout, kam se dostanou. Lze říci, že jako jakékoli cizorodé částice, obzvlášť malých rozměrů, mohou vyvolat zánětlivou reakci, která bude pravděpodobně chronická, neboť většinu těchto částic nelze odbourat. Důsledky efektu proteinové korony mohou nadto nežádoucím způsobem stimulovat imunitní systém. Je nutno upozornit, že částice těch rozměrů, jež bývají často pozorovány ve vakcínách, mohou vnikat do buněčných jader a interagovat s DNA.

V některých případech, což se týká zejména železa a jeho slitin, může docházet ke korozi, jejíž produkty vykazují toxicitu vůči tkáním…“

Zde se tedy nabízí otázka: je tato tzv. náhodná kontaminace „jen“ škodlivá lidskému zdraví, nebo se už teď jedná o nanosenzory, které přenášejí data do chytré sítě?

 

Nanotechnologie jako nejmodernější přístup k výrobě očkovacích látek

Důležitost nanotechnologií pro vývoj nových vakcín potvrzuje studie z roku 2019, jež se jmenuje Nanočásticové vakcíny proti respiračním virům, která nanovakcíny vyloženě vychvaluje:

„Konvenční vakcíny založené na živých patogenech v sobě nesou riziko návratu k patologické virulenci, zatímco vakcíny s inaktivovanými patogeny často vedou ke slabé imunitní odpovědi. Za účelem překonání těchto problémů byly vyvinuty podjednotkové vakcíny. U těch se nicméně může dostavovat omezená imunogenicita a v mnoha případech je ochrana jen částečná. Nová generace vakcín založených na nanočásticích ukázala velký potenciál, co se týče odbourání omezení platných pro konvenční a podjednotkové vakcíny. To je důsledek nedávných pokroků v chemickém a biologickém inženýrství, které umožnily tvorbu nanočástic o přesně dané velikosti, tvaru, funkčnosti a povrchových vlastnostech, jež vedou ke zvýšené přítomnosti antigenů a silné imunogenicitě.“

Další podobná studie z července 2020 už o nanomateriálech hovoří přímo v souvislosti s COVIDEM a objasňuje, jaké nanotechnologické platformy se budou využívat v budoucích vakcínách:

„mRNA vakcíny společnosti Moderna jsou založeny na lipidové nanočásticové platformě, ale objevuje se i mnoho nových nanotechnologií k dodávání vakcín na bázi nukleových kyselin do tkání… ke zlepšení stability a zpřístupňování mRNA vakcín už byly využity takové nanotechnologické platformy, jako jsou kationtové nanoemulze, liposomy, dendrimery či polysacharidové částice.“

Nová vakcína proti COVIDu od Moderny (na té se finančně podílí hlavní tvář NWO, eugenik Bill Gates), je také novým typem technologie: mRNA vakcína na nanotechnologické platformě. Totéž platí i pro jiné vakcíny proti COVIDu, které se právě vyvíjejí. Plándemie je dobrá záminka k urychlení nasazení nanotechnologických vakcín, které pro změnu urychlují uskutečnění centrálního plánu NWO: označení všech lidí mikročipem, v tomto případě spíše „nanočipem“.

 

Je to realita

Už je to tady! To, o čem mnozí alternativní badatelé píšou a mluví dlouhá léta, se stává skutečností. Operace Koronavirus je brána, skrz niž vstupuje Nový světový řád. COVID je záminka, kterou tyrani používají k ospravedlnění každého drakonického opatření, které v poslední době spatřilo světlo světa.

Víme, že nové vakcíny proti COVIDu obsahují nějakou formu nanotechnologie – netají se tím ani výrobci. Očkování bude tak plošné, jak to jen bude možné. Podílet se na něm bude i armáda, přinejmenším v USA a ve Velké Británii. Například v Austrálii má být očkování „tak povinné, jak to jen bude možné“. Čas běží a lidé by si měli uvědomit existenci naotechnologické agendy dřív, než bude pozdě.

 
 

Původní zdroj, i se všemi odkazy na studie uvedené v článku, je ZDE:
https://thefreedomarticles.com/…da/

 
Příbalový leták k očkovací látce je zde:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_cs.pdf

Mechanismus účinku: Mediátorová RNA s modifikovanými nukleosidy je ve vakcíně Comirnaty formulována v lipidových nanočásticích, což umožňuje transfer nereplikující RNA do hostitelských buněk pro přímou přechodnou expresi S antigenu viru SARS-CoV-2. mRNA kóduje v membráně ukotvený S v plné délce se dvěma bodovými mutacemi v centrální šroubovici. Mutace těchto dvou aminokyselin na prolin uzamyká S v antigenně preferované prefuzní konformaci. Vakcína vyvolává jak odpověď neutralizačních protilátek, tak i imunitní odpověď buněk na spike (S) antigen, což může přispívat k ochraně před onemocněním COVID-19.

 


 
 

Autor příspěvku: ans

5 1 hlas
Ohodnoťte článek
3 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
karel
karel
4. 3. 2021 11:33

Ahoj. Na adresu těch válečných zločinců (našich i cizích) v čele s Kill-Billem Gatesem jsem včera slyšel dobrou prognózu: BUDETE RÁDI, POTKÁ-LI VÁS HRŮZNÝ KONEC, A NIKOLI HRŮZA BEZ KONCE! Od takových lidí požadovat empatii, to je jako od bagru chtít oloupat vajíčko. Nechtěl bych být v jejich kůži, protože je čeká pláč a skřípění zubů. Přeju hodně sil a úspěchů při šíření pravdy – dobrá práce

Eva
Eva
4. 3. 2021 10:50

Děkuji za tyto články, posílám mezi lidi, snažím se dělat osvětu. Jde to ale ztuha. Ale říkám si, že snad už aspoň někdo začne přemýšlet a dá si vše, co se kolem nás děje dohromady. Věřím, že to zvládneme, máte mou podporu.

Svatoslav Butora
Svatoslav Butora
3. 3. 2021 23:43

Důvěřivým Indiánům také rozdávaly lidumilní USA-parchanti z lidumilných důvodů deky na „zahřátí“ které byly nakažené/infikovány planými neštovicemi. Dnes chtějí USA-parchanti s pomocí Nevědomců ve vládách tzv. EU opíchat jejich barbarskými nic neléčícimi „vakcinami“ podřadné indiánské obyvatelstvo i u nás i v ostatním světě. Z lidumilných důvodů nám „půjčují“ vakciny z Německa. Myslím, že je spravedlivé aby očkovací zrůdy ze Světa Lidí zmizely.