Občané, informujte ministryni spravedlnosti o porušení svých práv!

Občané, informujte ministryni spravedlnosti Marii Benešovou o porušení svých práv, o nevymahatelnosti práva a spravedlnosti.

Vážení přátelé, občané, kteří jste byli omezeni na svých zákonných právech

Institut Aleny Vitáskové z. s. (IAV) dlouhodobě usiluje o nápravu vymahatelnosti práva a spravedlnosti v naší vlasti. Ministerstvo spravedlnosti se k této problematice staví „vlažně“ a dohodnutou schůzku na dané téma nám z důvodu Covid 19 zrušilo. O situaci průběžně informujeme na www.institut-av.eu (aktuality).

Nabyli jsme přesvědčení, že Ministerstvo spravedlnosti (MSp) nedisponuje dostatečnými informacemi, v jakém rozsahu jsou v naší vlasti porušovány lidsko-právní normy, jak je nevymahatelnost práva a spravedlnosti hluboce zakořeněna v systému. Pokud by totiž tyto informace mělo a nekonalo, bylo takzvaně nečinné, či dokonce mařilo spravedlnost, jednalo by se o selhání jednoho z důležitých pilířů demokracie. A to občanská veřejnost nesmí připustit.

IAV má zájem na nápravě a žádá všechny občany, představitelé firem, kteří o nápravu stojí, aby neprodleně informovali (třeba i opakovaně) ministryni spravedlnosti o kauzách, ve kterých byli poškozeni, o kauzách, které již dříve zaslali na IAV, ministerstva, či jiné instituce a k dnešnímu dni nedošlo k nápravě.

Vaše informace zaslané Ministerstvu spravedlnosti (ministryni spravedlnosti) budou následně předloženy na připravovaných jednáních nejen s komisařkou Věrou Jourovou (EK), ale i s dalšími lidsko-právními a protikorupčními institucemi.

 

Podněty zasílané na Ministerstvo spravedlnosti označte nadpisem:

MANIFEST IAV – občanů poškozených státem

adresa:

Vážená paní JUDr. Marie Benešová, ministryně

Ministerstvo spravedlnosti

Vyšehradská 424/16 128 00 Praha – Nové Město

 

e-mailovou adresu: posta@msp.justice.cz (požadujte předat ministryni spravedlnosti Marii Benešové)

Kopii podnětu zašlete na e-mail: institut@institut-av.eu nebo na adresu IAV. Podrobně informujeme o dalším vývoji na www.institut-av.eu nebo na www.manifestiav.cz

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV Praha, dne 30. 10. 2020

 

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.