O původně zakázané druhé vlně rouškofašismu.

Prvního července t.r. jsem zde na FB zveřejnil věštbu, že od 1.9.2020 vypukne druhá vlna Kurňaviru, protože při té první se vláda ani občané dostatečně nepokadili strachy a ani se nepodařilo zničit celé národní hospodářství a zadlužit celý národ. Cenzura mi moji věštbu vymazala s odůvodněním, že šířím nepravdivé informace.

Nyní už vím, jak to s virem je doopravdy – jeho výskyt je totiž přímo úměrný počtu protirežimních demonstrací a účasti na nich – někdy se dokonce počet „nakažených“ mnohonásobně ze dne na den zvýší už jen díky nahlášení, že se něco proti režimu bude konat.

Je tedy jasné, že si za všechno můžeme sami. Kdybychom byli poslušnými otroky a dobrovolně odevzdali kapitalistům všechen svůj majetek, žádný virus by nemusel vůbec existovat!

Zbývá zodpovědět, proč se otroctví prosazuje právě tzv. rouškami.

Roušky totiž mají tři hlavní důvody použití:

Je to součást likvidace méně výkonné části obyvatelstva – staří a chronicky nemocní nemají při trvalé rouškotyranii šanci dlouho přežít. Tím se zajistí, že zbylé přeživší obyvatelstvo bude složené jen ze zdravých a silných otroků.

Kreténizace lidu – ti, kdo se budou bouřit, budou postupně nejprve finančně zničeni a posléze usmrceni, takže zbylá vrstva otroků bude tvořena genetickými zbabělci neschopnými jakéhokoliv odporu proti otrokářům.

Příprava obyvatelstva na totální islamizaci tím, že zakrývání obličeje bude považováno za normu.

A nyní k otázce: co dál? Nevím jak jinde, ale v našem městě se obyvatelstvo jednoznačně rozdělilo na třídním principu!

Námezdní pracující, čili proletariát vše ignoruje, zatímco podnikatelé a manažeři, čili buržoazie a tzv. obslužná vrstva (definice viz prof. Keller) šílí hrůzou a v roušce i řídí auto. Problém je, že nám ta kasta bohatých a mocných (snad z hrůzy, že odejdou z tohoto světa, aniž by si stihli užít to, co za 30 let svobodně tržně nahrabali) zahájila otevřený třídní boj, který sama tak vehementně zakazuje.

Čím dál více je napadán neorouškovaný chudý lid a to nejen sprostými urážkami ale množí se i případy fyzického napadení! Policie zatím nic neřeší – sami totiž taktéž roušky nenosí. A tak zbabělí podnikatelé, jichž je asi většina, aktuálně přešli do útoku formou udávání svých chudých spoluobčanů. To totiž pak už policie řešit musí.

Osobně jsem byl od 1.9. už dvakrát fyzicky napaden!

DOTAZ DNE TEDY ZNÍ – JAK REAGOVAT NA ÚTOKY BOHATÝCH STRAŠPYTLŮ, CO SE UKÁJEJÍ MOCÍ TERORIZOVÁNÍM CHUDÝCH? MLÁTIT JE? JÁ NAPŘ. JAKO INVALIDA NEMŮŽU.

Ilustrační foto – takto bude vypadat vzorný občan/otrok NWO.

Napsal Julek Schuster

 

 

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil