Novodobý středověk – degradace společnosti je cílem globálního prediktora!

článek + video

V.V. Pjakin

Na začátku 19. století se globální prediktor střetnul s tím, že se civilizace na planetě Zemi začala rozvíjet v nekontrolovatelných parametrech. Takže bylo nutné provést určitá korekční opatření, aby nepřišli o řízení v celém světě. Na konci 19. století už se to dostalo do fáze vypracování určitých scénářů. Ve Velké Británii byl v té době vyhlášen tvůrčí konkurz na návrhy způsobu přetváření světa. Co by se mělo udělat. V rámci tohoto konkurzu byla navržena metoda degradace společnosti: provést světovou válku ve dvou etapách. To byla 1. a 2. světová válka ve 20. století. A předtím, než realizovali tuto válku, provedli experiment v reálných podmínkách, kterým byla búrská válka.

…..

 

Nebylo tajemstvím, že ta budoucí světová válka má být provedena ve dvou etapách.

A v roce 1916 se naši generálové obraceli na cara a říkali mu: „Vaše Veličenstvo, pokud nyní za jakýchkoliv podmínek neuzavřeme separátní mír s Německem, tak tu druhou etapu války prohrajeme.“ Jenže pro našeho cara bylo důležitější posloužit svému zahraničnímu pánovi a bojovat za zájmy Velké Británie do posledního ruského vojáka. Proto těm generálům nezbylo nic jiného než v praxi realizovat variantu říjnové revoluce, aby sami mohli uzavřít separátní dohodu s Německem, provést industrializaci státu a připravovat se na druhou etapu světové války. Když bolševici uzavřeli Brestlitevský mír, tak si Západ reálně uvědomil, že ho bolševici nechali s jeho plány na holičkách, a proto byla přijata různá jiná opatření… Ale o tom teď mluvit nechci.

……

 

Prostřednictvím války bylo nutné svět připravit na budoucí kulturní přeměnu, a to mělo za cíl například takové kulturní hnutí jako prerafaelité. Tj. hledal se ten nejlepší rovnovážný bod mezi potřebnou úrovní technologií výroby a řízení a kulturně mravním rozvojem společnosti. No a bylo zjištěno, že by tomu asi nejlépe odpovídalo něco jako novodobý středověk. A v tomto ohledu byl ISIL tím nástrojem, který měl tento novodobý středověk v jeho východně asijské podobě prezentovat.

Takže kde je ta podstata?

Cílem je dostat státy, fungování všech států světa, přibližně na úroveň středověku.

Kvůli tomu je zapotřebí roztříštit státní unie, nenechat vytvořit žádnou takovou unii, jako jsou USA. USA byly přece vytvořeny speciálně, protože potřebovali světového četníka. A teď jim tento světový četník svou vnější politikou zasahuje do té globální a maří jim globální řízení. Vytváří globálnímu prediktoru další těžkosti v jeho řízení, které se mu beztak vymyká z rukou kvůli zákonu času.

On o to řízení tak jako tak přichází a potřebuje se z té situace nějak vymotat. A podívejte se, jaká teď v USA probíhá bitka mezi jakoby „demokraty“ a „republikány“, i když ve skutečnosti ten boj probíhá mezi státní a globální elitou, s dopady jeho ozvuků po celém světě. A v tomto ohledu… Nejednou jsme mluvili o plánu vytvořit evropský islámský chalífát, kdy mají přistěhovalci jiné rasy, jiné národnosti s jinými jazyky a kulturou smést stávající evropské státy a národy a vytvořit nové národy s novými jazyky a novými státy. No a současně s tím má být prudce snížena kulturně-vzdělávací úroveň. Oni mají sebou přinést archaičnost a právě v souladu s tím budou ty státy rozdrobeny. A ten stát, který bude dominovat v technologickém rozvoji, bude pak možné udržovat v ovladatelném stavu, jak to teď není možné ve vztahu k USA. A proto jestliže teď udělají centrem koncentrace Čínu a Írán, který také má být centrem koncentrace řízení, a budou dominovat v takovém světě, tak bude stačit čínské obyvatelstvo v počtu 300 miliónů a ještě daleko méně obyvatel v Íránu, jako v pomocném centru koncentrace řízení, aby mohli řídit všechny státy a národy, prostě všechny, a navíc nedovolit obyvatelstvu Číny dosáhnout lidského typu struktury psychiky. To právě proto je teď v Číně prováděn obrovský sociální experiment s tím sociálním kreditem. Stačí se podívat, že člověk špatně přešel přes ulici, že vyhodil nedopalek na zem místo do koše… To je jen jako příklad, a hned mu zakážou létat letadlem, neboť jako člověk není dost loajální a tak ho stát nepustí cestovat letadlem. Zavádí se tam tvrdá sociální stratifikace a tvrdé řízení společnosti. Ale aby centrum mohlo fungovat v takovémto režimu, je nutné, aby všechno ostatní bylo pod kontrolou. Jen si to představte, vy plně robotizujete, očipujete své obyvatelstvo, které se bude podřizovat vašim příkazům a zákonům a vnější obyvatelstvo bude žít podle svých kulturních tradic, protože jste si ho nedokázali podmanit. Kdo koho potom nakonec přemůže?

…………

 

A globalisté si to uvědomují. Proto sice udržují ty otázky čipizace v horkém režimu, ale dál zatím nejdou, neboť potřebují řídit celou planetu Zemi. Protože kdyby potom přišli ti lidé, které by neměli pod kontrolou, tak by zlikvidovali ty lidi, kteří by se podřizovali na úrovni zombie/biorobota. A ten projekt, který realizují, aby tohle všechno vyřešili, je uvést všechny státy do režimu novodobého středověku. To znamená prudce degradovat ovládání technologií, znalostí i návyků. Proto je všude likvidováno vzdělání, aby technologické automatizované linky fungovaly pouze pro zajištění komfortu a prostředků umožňujících dominování ve světě jen těm nemnohým vyvoleným.

…………

 

Mají existovat drobné státy, které mezi sebou budou bojovat na principu středověkých států a budou hledat ochranu u většího subjektu, který bude mít k dispozici nové zbraně. Podstatou veškeré současné politiky je likvidace stávajícího světového řádu aby v celém světě mohl být zaveden novodobý středověk, ale na novém technologickém základu, kterým budou disponovat mocní tohoto světa. A aby toto monopolní centrum řízení mohlo existovat, jsou zakládána centra koncentrace řízení v podobě Číny a Íránu.

V Rusku mají být soustředěny dopravní tepny začleněné do jednotného ekonomického programu Hedvábná stezka a koridoru Sever-Jih. Rusko jako takové má zmizet.

A na tom pracuje Dmitrij Anatoljevič Medvěděv

….

 

A pokud se takovými rukojmími stát nechcete, tak si musíte uvědomovat, že záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. A tak si musíte sami, vy sami, osvojovat znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Sami si musíte osvojovat znalosti.

 

Video k článku:
 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil