NIKDY NEZAPOMENEME: Bělehrad 1999 – 2019

PROHLÁŠENÍ !

U příležitosti 20. výročí agrese NATO proti Srbsku (Federativní republika Jugoslávie) se ve dnech 22. a 23. března 2019 stal Bělehrad místem konání mezinárodní konference pod heslem NIKDY NEZAPPOMENEME! MÍR A POKROK NAMÍSTO VÁLEK A CHUDOBY! Kromě účastníků ze Srbska se konference zúčastnilo více než 200 významných hostů z 35 zemí celého světa, kterým pořadatelé vyjádřili upřímnou vděčnost za solidaritu a podporu. Pořadatelé konference byly: Bělehradské fórum pro svět rovnosti, Federace asociací veteránů Národní osvobozenecké války Srbska, Klub srbských generálů a admirálů a Společnost srbských hostitelů ve spolupráci se Světovou radou míru.

Program aktivit byl věnován zachování trvalé paměti a vzdání holdu armádě a policii, jakož i civilním obětem, včetně dětí a starých lidí – tedy všem, kteří byli zabiti. Účastníci jednomyslně odsoudili agresi NATO a potvrdili, že to byla nezákonná, invazní a kriminální válka proti mírové suverénní evropské zemi, vedená bez mandátu Rady bezpečnosti OSN a za hrubého porušení Charty OSN, Závěrečného aktu z Helsink (OBSE 1975) a základních principů mezinárodního práva vůbec.

Západní mocnosti a USA, které napadly Srbsko, rozpoutaly válku pro své geopolitické cíle, pro dlouhodobé nasazení amerických vojsk na Balkáně a pro vytvoření příkladu pro budoucí agrese pro tzv. boj proti terorismu – jedná se o svržení legitimních vlád v rámci strategie rozšiřování a stanovení globální dominance. Účastníci konference konstatovali, že historie si všimne skutečnosti, že v roce 1999 Evropa slepě následovala cizí geopolitické zájmy, že Evropa bojovala sama proti sobě a že útok na Srbsko byl kolosální historickou chybou.

Na konferenci bylo zdůrazňováno, že nejen vůdci, ale i vykonavatelé této agrese, musí nést za své zločiny odpovědnost. Během války bylo zabito 4000 lidí včetně dětí. Dalších 6 500 osob bylo vážně zraněno. Přímé materiální škody činily 100 miliard USD. NATO a jeho členové, kteří se podíleli na agresi, mají povinnost kompenzovat Srbsku škody způsobené válkou.

Účastníci konference byli informováni o výsledcích dosud provedených vědeckých a odborných analýz, které potvrdily používání munice naplněné ochuzeným uranem a grafitových a kazetových bomb a jiných hořlavých a toxických prostředků boje. To vše vedlo k vysokému dlouhodobému znečištění životního prostředí a k masívnímu ohrožení srbských občanů.

Účastníci konference výslovně podporují snahy Srbska o zachování vlastní suverenity a územní celistvosti a požadují vyřešení budoucího statutu Kosova a Metohije, který musí být v souladu s mezinárodním právem a rezolucí 1244 Rady bezpečnosti OSN. Zdůraznili, že další rozdělení Srbska nesmí být povoleno, protože násilné převzetí Kosova a Metohije by se stalo precedentem, který by nevyhnutelně připravil půdu pro vytyčení nových hranic na Balkáně a pro vytvoření takzvané Velké Albánie. Srbsko je také oprávněno požadovat odškodnění za právní a trestní zavinění války ze strany vůdců NATO a odpovědných členů. Byla podána žádost o okamžité stíhání všech osob, odpovědných za zločiny proti srbskému národu, a to zejména v případě nedovoleného obchodování s lidskými orgány z unesených Srbů.

Agresivita NATO proti Srbsku byla nejhorším porušením základních principů mezinárodního práva a je neospravedlnitelná! Odpovědnost agresora nemůže být snížena ani pokryteckými pokusy přenést údajnou odpovědnost za vojenskou agresi NATO na samotné Srbsko nebo jeho státní vedení.

Agresivita NATO proti Srbsku byla přímým útokem na mírový a bezpečnostní systém v Evropě a ve světě, který byl postaven na výsledcích druhé světové války. To přesvědčivě dokazují i následné zásahy USA a jejich spojenců v dalších zemí – Afghánistán, Irák, Libye, Mali, Sýrie atd. Tato agrese sloužila jako precedens a vzor pro globalizaci intervencionismu a jako manuál pro využívání terorismu a k uskutečnění plánů dobývání za účelem násilného svrhnutí „nevhodných“ režimů pro naplnění vlastních geopolitických zájmů Západu, zejména USA.

Agresivita NATO proti Srbsku (Federativní republika Jugoslávie) a další vojenské zásahy transformovaly NATO na otevřeně útočnou vojenskou alianci, která je zodpovědná za současný nestabilní Balkán, za militarizaci Evropy i mezinárodních vztahů a především za absolutně otřesený globální bezpečnostní řád.

NATO je nástrojem vojensko – průmyslového komplexu a nikoli nástrojem míru a pokroku. Proto by NATO mělo být rozpuštěno a zahraniční vojenské základny zrušeny, včetně vojenské základny Bondsteele v srbské provincii Kosovo a Metohija.

Účastníci konference konstatovali, že hlavní příčinou současných světových hrozeb je agresivita NATO a odcizených mocenských center. Ta totiž mají prospěch z porušování základních principů mezinárodního práva, z eskalace hrozeb, z obnovených závodů ve zbrojení a z militarizace mezinárodních vztahů. Účastníci také odsoudili všechny způsoby zneužívání mezinárodních institucí, jako jsou: Organizace spojených národů, OBSE, UNESCO, WTO a další, a požadovali zlepšení jejich činnosti.

Politika nadvlády založená na vojenské síle, typická pro unipolární světový řád, byla odmítnuta jako nepřijatelná, protože je založena na výsadách a samozvanství, nikoliv na rovnosti všech zemí a národů. Naopak multi-polarizace vylučuje dominanci a otevírá okno pro demokratizaci mezinárodních záležitostí. Konference poslala výzvu všem lidem, aby spojili síly v boji za dodržování mezinárodního práva založeného na Chartě OSN, za posílení úlohy Organizace spojených národů a dalších univerzálních mezinárodních organizací.

Účastníci konference jednomyslně požadovali, aby byly urychleně ukončeny nové závody ve zbrojení, aby skončilo porušování mezinárodních dohod a aby prostředky z vojenských rozpočtů byly přesměrovány do oblastí hospodářského rozvoje pro zlepšení kvality života lidí a na odstranění stále vzrůstajících skličujících sociálních rozdílů.

Vyjádřili hluboké znepokojení vyvolané jednostranným upuštěním USA od platných mezinárodních smluv, zejména od smlouvy INF a požadovali plné dodržování stávajících dohod a obnovení jednání o zastavení závodů v jaderném ozbrojování.

Bylo konstatováno, že imperialistický parazitický systém s neukojitelnou chamtivostí po bohatství někoho jiného a unipolární řád, založený na strategii výjimečnosti, dominance a intervencionismu NATO, jsou klíčovými zdroji nestability, nedůvěry a konfliktů. Mír, stabilita a demokracie vyžadují radikální změny v globálních vztazích, dodržování suverénní rovnosti a nezasahování. Účastníci konference se zavázali k mírovému politickému řešení všech mezinárodních problémů, při dodržování zásad mezinárodního práva, Charty OSN a rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN.

Konference přislíbila plnou solidaritu s lidmi a vládou Venezuely pod vedením legitimního prezidenta Nicolase Madura a vyjádřila maximální podporu rozhodnému odmítnutí pokusů USA, Evropské unie, Organizace amerických států (OAS) a dalších o násilné svržení legitimního vedení země.

Účastníci konference vyjádřili hlubokou úctu, solidaritu a podporu syrské vládě, armádě a lidem v jejich dlouhodobém a hrdinném boji proti zahraniční agresi, zahraničním žoldákům a mezinárodním teroristům. Podporují zachování územní celistvosti a jednoty Sýrie a odsoudili všechny pokusy tuto zemi rozdělit.

Účastníci také apelovali, aby krize na Blízkém východě byla vyřešena mírovými politickými prostředky, které respektují nezcizitelná práva Palestinců na nezávislý stát v hranicích před 4. červnem 1967, s východním Jeruzalémem jako hlavním městem a s právem na volný a bezpečný návrat všech palestinských uprchlíků podle rezoluce OSN 194.

Konference vyjádřila hluboké znepokojení nad agresí v Jemenu, kterou podniká vojenská koalice vedená Saúdskou Arábií a podporovaná některými západními mocnostmi. Byla vyslovena žádost o okamžité zastavení této agrese a dodržování svobod a práv jemenského lidu.

Bělehrad, 23. března 2019

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil