Neviditelný zabiják!?

Tentokrát bych se chtěl ve svém článku zabývat problematikou, o které nikdo nechce moc mluvit a jde mimo oblast pozornosti laické i odborné veřejnosti. Přál bych si, aby se na webové stránce Aliance národních sil otevřela diskuze nad problematikou mikrovlnného zamoření našeho životního prostředí. O životním prostředí se píše mnoho, vznikají různá občanská sdružení a dokonce politické strany nebo hnutí, ale tato oblast zůstává přehlížená.

Prožíváme období, ve kterém se mění náš svět. Technika jde mílovými kroky dopředu a v úžasu sledujeme, co vše je lidský duch schopen vymyslet. Nikdo se již nediví, že máme mobilní telefony, internet a roboty, které jsou schopny řešit nevídané úkoly. Ale jsme na tuto průmyslovou revoluci připraveni? Jsme schopni vytvářet opatření, která by ochránila naše zdraví a životy?

Čím dál více se na mne, jako na ombudsmana, obracejí lidé se zdravotními problémy, na které můžeme pohlížet jako na potíže z nějakého vědecko fantastického filmu. Informace, které se ke mně dostávají, mají společné znaky. Zdravý člověk je najednou popálený, dokonce i prádlo jeví známky popálení a zdravotní stav se začne zhoršovat. Dokonce i psychika těchto lidí se mění.

V rámci šetření se mi dostala do rukou FREIBURSKÁ VÝZVA, ve které lékaři poukazují na shora uvedené nebezpečí. Dovolím si ji pojmout do svého textu ve slovenském překladu.

(Medzidisciplinárna spoločnosť pre medicínu životného prostredia) Interdisziplinäre Gesellschaft für Umweltmedizin e. V. IGUMED, Bergseestr. 57, 79713 BadSäckingen Tel. 07761 913490, FAX 913491, e-mail: igumed@gmx.de 9. október 2002

 

FREIBURSKÁ VÝZVA

Z veľkej starosti o zdravie ľudí sa my, lekárky a lekári všetkých odborných zameraní, špeciálne medicíny životného prostredia, obraciame na lekárov, zodpovedných pracovníkov zdravotníctva a politiky ako aj na verejnosť. V posledných rokoch pozorujeme u našich pacientov výrazný nárast ťažkých a chronických ochorení, predovšetkým: hyperaktivita) – poruchy učenia,koncentrácie a správania u detí (napr. medikamentózneovplyvňova ť – výkyvy krvného tlaku,ktoré sa čoraz ťažšie dajú – poruchy srdcového rytmu – infarkty a por&a acute;žky čoraz mladších ľudí – degeneratívne ochorenia mozgu (napr. Morbus Alzheimer) a epilepsia . – rakovinové ochorenia ako leukémia a nádory na mozgu Okrem toho pozorujeme čoraz početnejší výskyt rôznych porúch, ktoré sú pacientmi často nesprávne chápané ako psychosomatické poruchy: – bolesti hlavy a migréna &nb sp;- chronická vyčerpanosť – vnútorný nepokoj – nespavosť a denná únava – hučanie v ušiach – náchylnosť k infekciám příčinami. – bolesti nervov a měkkých tkanív, ktoré sa nedajú vysvetliť obvyklými Uviedli sme len tie najnápadnejšie symptómy. Pretože spravidla poznáme prostredie, bydliska a zvyky našich pacientov, vidíme, špeciálne po cielenom dotazovaní, stále častejšie jasnú časovú a miestnu súvislosť medzi výskytom týchto ochorení a začiatkom rádiového zaťaženia napr.vo forme inštalácie  pacientov, intenzívněno používania zariadenia pre mobilnú telefónku sieť v bližšom okolí , obstaraním DECT bezšnúrového telefónu vo vlastnom dome alebo mobilných telefónov v susedstve. Nemôžeme veriť v čisto náhodnú zhodu okolností, lebo: rádiovo príliš často pozorujeme nápadné nahromadenie určitých chorob v príslušne zaťažených oblastiach alebo obytných jednotkách, pretrvávajúce ťažkosti v relatívne príliš často sa zlepší choroba alebo zmiznú mesiace až roky krátkom čase po zredukovaní alebo eliminovaní rádiového zaťaženia v okol& iacute; pacienta, meraniami mimoriadnej príliš často sú naše pozorovania potvrdené stavebno-biologickými elektromagnetickej intenzity na príslušnom mieste. Na základe našich každodenných skúseností pokladáme technológiu mobilných telefónov, zavedenú v roku1992, ktorá sa medzi časom stala celoplošnou a bezšňůrové telefóny podľa štandardu DECT, ktoré sa dajú kúpiť od roku 1995, za jednu z najhlavnejších príčin tohto fatálneho vývoja! Týmto pulzu jú ;cim mikrovlnám sa už nikto nemôže celkom vyhnúť. Zosilňujú riziko už existujícího chemického a fyzikálneho pôsobenia životného prostredia, zaťažujú naviac obranyschopnosť organizmu a môžu spôsobiť zlyhanie doteraz ešte vyrovnávajúcich protiregulačných mechanizmov. Ohrozené sú hlavne tehotné ženy, deti, mládež, starí a chorí ľudia. Naše terapeutické snahy o navrátenie zdravia ostávajú stále častejšie bez úspechu. Lebo voľné prenikanie trvalého žiarenia do obytných a pracovných priestorov, špeciálne do detských izieb a spální, ktoré pokladáme za mimoriadne dôležité miesta oddychu, regenerácie a uzdravovania, spôsobuje ustavičný stres a zab raňuje základnému zotaveniu sa chorého. Vzhľadom na tento znepokojujúci vývoj sa cítime byť povinní oznámiť naše pozorovania verejnosti, hlavne potom, čo sme počuli, že nemecké súdy pokladajú ohrozenie v dôsledku mobilných telefónov za ”čisto hypotetické“ (pozri rozsudky Spolkového ústavného súdu Karlsruhe a Správneho súdneho dvoru Mannheim na jar 2002). To, čo zažívame v našej každodennej praxi je všetko iné než hypotetické! Narastajúci počet chronicky chorých ľudí pokladáme tiež za dôsledok nezodpovednej politiky stanovovania medzných hodnôt, ktorá namiesto toho, aby si za merítko konania zobrala ochranu obyvatelstva pred krátkodobými a obzvlášť dlhodobými účinkami r&aacut e;diov&e acute;ho žiarenia mobilných telefónnych zariadení, sa podriaďuje diktátu technológie, u ktorej sa už dávno dostatočne zistilo, že je nebezpečná. Pre nás je to začiatok vývoja, ktorý treba brať veľmi vážne a ktorý ohrozuje zdravie mnohých ľudí. Užsa nenecháme dlhšie odkazovať na ďalšie, nereálne výsledky výskumu, ktoré, ako zo skúsenosti vieme, sú často ovplyvňované priemyslom, zatiaľčo výskumy, podávajúce dôkazy, sú ignorované.Pokladáme za naliehavo nutné, aby sme konali teraz! Ako lekári sme predovšetkým advokátmi našich pacientov. V záujme všetkých dotknutých, s ktorých základným právom na život a zdravie sa toho času hazarduje, apelujeme na zod povednos ť politiky a zdravotníctva. Podporte celým vaším vplyvom naše požiadavky: od Nové komunikačné techniky, znášanlivé so zdravím, so zvážením rizik nezávisle záujmových skupín špeciálne pred ich zavedením a jako okamžité opatrenia a prechodné predpisy: na – Výrazné zníženie medzných hodnôt, výkonov vysielačiek a rádiového zaťaženia biologicky prijateľnú mieru, špeciálne v priestoroch pre spánok a regeneráciu sa zaťaženie v – Žiadne ďalšie rozširovanie technológie mobilných telefónnych zariadení,aby dôsledku žiarenia ešte niekoľkonásobne nezvýšilo antén, čo by v – Právo obyvateľstvaa obcí na spolurozhodovanie pri plánovaní umiestnenia demokracii malo byť samozrejmosťou zdravotných – Poučenie obyvateľstva a špeciálne používateľov mobilných telefónov o rizikách elektromagnetických polí a tým vedomejšie zaobchádzanie s nimi, zákaz mobilných telefónov pre deti a obmedzovanie ich používania pre mládež – Zákaz používania mobilných telef&oacut e;nov a telefónov DECT v materskýchškôlkach, školách, nemocniciach, domovoch dôchodcov, na miestach konania podujatí, vo verejných budovách a dopravných prostriedkoch, podobne ako pri zákaze fajčenia telefónnych sietí, podobne – Zóny bez mobilných telefónov a rádiových zariadení mobilných ako zóny bez automobilovej dopravy. intenzity žiarenia – Prepracovanie štandardu DECT pre bezšnúrové telefóny s cieľom zníženia a obmedzenia na skutočný čas použitia ako aj zabránenia biologicky kritickému pulzovaniu – Výskum nezávislý od priemyslu, kde budú konečne zohľadnené vo veľkom množstve existujúce kritické výsledky výskumu a našich lekárskych pozorovaní.

Prví signatári: Dr. med. Thomas Allgaier,všeobecné lekárstvo, medicína životného prostredia, Heitersheim Dr. med. Christiane Aschermann, neurologička, psychoterapia, Leutkirch Dr. med. Waltraud Bär,všeobecné lekárstvo, metódy prírodného liečiteľstva, medicína životného prostredia, Wiesloch Dr. med. Wolf Bergmann, všeobecné lekárstvo, homeopatia, Freiburg Dr. med. H. Bernhardt, detský lekár, Schauenburg Dr. med. Klaus Bogner,všeobecné lekárstvo, Friedrichshafen Dr. Karl Braun von Gladi,všeobecné lekárstvo, celistvá medicína, Teufen Hans Bruggen, internista, pľúcne a prieduškové ochorenia, medicína životného prostredia, alergológia, Deggendorf Dr. med. Christa-Johanna Bub-Jachens,v&s caron;eo becné lekárstvo, metódy prírodného liečiteľstva, Stiefenhofen Dr. med. Arndt Dohmen, internista, Bad Säckingen Barbara Dohmen, všeobecná medicína, medicína životného prostredia, Bad Säckingen Verena Ehret, lekárka, Kotzting Dr. med. Joachim Engels, interná medicína, homeopatia, Freiburg Karl-Rainer Fabig, praktický lekár Dr. med. Gerhilde Gabriel, lekárka, München Dr. med. KarlGeck, psychoterapia, Murg Dr. med. JanGerhard, detské lekárstvo, psychiatria detí a mládeže, Ahrensburg Dr. med. Peter Germann,lekár, medicína životného prostredia, homeopatia, Worms Dr. med. Gertrud Grunenthal,všeobecná medicína, Umweltmedizin, Bann Dr. med. Michael Gulich, lekár, Schopfheim Julia Gunter, psychoterapia, Korbach Dr. med. Wolfgang Haas, interná medicína, Dreieich Dr. med. Kar lHaberstig, všeobecné lekárstvo, psychoterapia, psychosomatika, Inner-Urberg Prof. Dr. med. Karl Hecht, špecialista pre stres, spánok, vesmírne lety, Berlin Dr. med. Bettina Hovels, všeobecné lekárstvo, Lörrach Walter Hofmann, psychoterapia, Singen Dr. med. Elizabeth Hoppel, metódy prírodného liečiteľstva, ortopédia, Dorfen Dr. med. Rolf Janzen, detské lekárstvo, Waldshut-Tiengen Dr. med. Peter Jaenecke, zubný lekár, Ulm Beate Justi, psychiatria, psychoterapia, Hannover Michaela Kammerer,lekárka, Murg Karl Kienle, praktický lekár, homeopatia, chiroterapia, metódy prírodného liečiteľstva, Schongau Dr. med. MonikaKuny, psychoterapia, Grünwald Dr. med. Michael Lefknecht,všeobecné lekárstvo, medicína životného prostredia, Duisburg Dr. med. Volker zur Linden, interná ; medic& iacute;na, Bajamar Dr.med. MartinLion, lekár, homeopatia, Ulm Dr. med. Dagmar Marten,lekárka, Ochsenfurt Dr. RudolfMeierhofer, zubný lekár, Roth Dr. med. Rudolf Mraz,psychoterapia, metódy přírodního liečiteľstva, Stiefenhofen Dr. med. Otto Pusch, nukleárna medicína, Bad Wildungen Dr. med. Josef Rabenbauer, psychoterapia, Freiburg ElisabethRadloff-Geck, lekárka, psychoterapia,homeopatia, Murg Dr. med. Anton Radlspeck, praktický lekár, metódy prírodného liečiteľstva, Aholming Barbara Rautenberg,všeobecná medicína,medicína životného prostredia, Kotzting Dr. med. ChristofRautenberg, internista, Kotzting Dr. med. Hans-DieterReimus, zubný lekár, Oldenburg Dr. med. UrsulaReinhardt, všeobecná medicína, Bruchkobel Dr. med. DietrichReinhardt, interná medicína, Bruchkobel Dr. med. AndreasRoche, v&scaro n;eobecná medicína, Kaiserslautern Dr. med. Bernd Salfner,detské lekárstvo, alergológia,Waldshut-Tiengen Dr. med. ClausScheingraber, zubný lekár, München Dr. med. Bernd Maria Schlamann, zubný lekár, prírodné liečiteľstvo, Ahaus-Wessum Dr. med. Hildegard Schuster, psychoterapia, Lorrach Norbert Walter,všeobecná medicína, metódy prírodného liečiteľstva,Bad Säckingen Dr. med. Rosemarie Wedig,lekárka, psychoterapia, homeopatia,Düsseldorf Dr. med. Gunter Theiss,všeobecná medicína, Frankfurt Prof. Dr. med. Otmar Wassermann, toxikológia, Schonkirchen Prof. Dr. med. H.-J. Wilhelm, krčný, nosný a ušný lekár, foniáter, Frankfurt Dr. med. BarbaraWurschnitzer-Hunig, dermatológia, alergológia, medicína životného prostredia, Kempten Dr. Dr. med. In go Frith jof Zurn, všeobecné lekárstvo, flebológia, metódy přírodního liečiteľstva, medicína životného prostredia, Nordrach Zoznam podporovateľov FREIBURSKEJ VÝZVY: Dr. med. Wolfgang Baur,všeobecné lekárstvo, psychoterapia, medicína životného prostredia, Vienenburg Prof. Dr. Klaus Buchner,fyzik, München Volker Hartenstein,člen bavorského krajinského snemu,Ochsenfurt Maria und Bruno Hennek, Svojpomocná skupina osôb poškozených chemikáliami a prostriedkami na ochranu dreva, Würzburg Dr. Lebrecht von Klitzing, fyzik pre oblasťmedicíny, Stokelsdorf Wolfgang Maes, stavebná biológia a analytika životného prostredia, Neuss Helmut Merkel, 1.predseda zväzu stavebnej biológie, Bonn Peter Neuhold, prírodný liečiteľ, Berlin Prof. Dr. Anton Schneider,vedecký ved&uac ute;ci & Uacute;stavu pre stavebnú biológiu a ekológiu, Neubeuern Dr. Birgit Stöcker, predseda svojpomocného spolku pre elektrosenzibilných ľudí, München Prof. Dr. Alfred G. Swierk, Mainz Dr. Ulrich Warnke,biofyzika, biopsychológia, biomedicína,Saarbrücken

 

Jde o širokou oblast v rámci životního prostředí, která si rozhodně zaslouží větší pozornost. Podklady takto získané budou použity při politické práci Aliance národních sil, aby tak mohla efektivně naplňovat svůj politický program. Bod programu ANS, zabývající se neionizujícím zářením v ČR je ZDE: Z programu ANS na téma neionizujícího záření

 

Na závěr tohoto článku žádám čtenáře, aby se v případě zjištění nějakých poznatků obraceli na mne, prostřednictvím mailu: karel404@seznam.cz

 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil