Nesmrtelný pluk, Praha 8.5.2019

Rozhovor Vladimíry Vítové, předsedkyně ANS pro Sputnik.

 

  1. Akce Nesmrtelný pluk se v České republice stává tradicí. Jak víme, letos bude akce organizována Občanským sdruženým pro Evropskou multikulturní společnost (OSEMS) a Všekozáckym Svazem Českých zemí a Slovenska. Účastníci se sejdou 8. května na Staroměstském náměstí v rohu u ulice Celetná. Bude mezi nimi předsedkyně vlasteneckého politického hnutí Aliance národních sil Vladimíra Vítová. Proč se každý rok zúčastňujete?

 

V naší zemi probíhají intenzivní snahy o zničení paměti národa. Školy, politici i mainstreamová média začínají čím dál zřetelněji podsouvat lidem tezi – a to do slova a do písmene – že 2. světovou válku de facto rozpoutal tehdejší Sovětský svaz a že Rudá armáda naši zemi ve 2. světové válce neosvobodila, ale naopak – že se jednalo o počátek naší okupace.

V současné době není v oblibě historická pravda – to jest, že tehdy šlo o bitvu fašistického Německa proti zemím Evropy s cílem je ovládnout a nastolit „svůj“ pořádek. Došlo k okupaci naší vlasti. Německý fašismus chtěl zotročit a vyhladit náš národ a Slovany vůbec. V těžkých bojích a za cenu obrovských lidských a materiálních ztrát nás zachránili vojáci Rudé armády a uhájili i nezávislost jiných národů a států.

 

  1. Jaký je program akce v letošním roce?

 

Nejprve budou účastníkům rozdány georgijevské stužky – za zvuků reprodukované hudby vojenských let . Od 12:00 do12:30 zazní proslovy veteránů a organizátoři dají prostor účastníkům, kteří nesou fotografie svých předků, aby pohovořili o jejich hrdinství.

Ve 12:30 hod. vyjde Nesmrtelný pluk pochodem ze Staroměstského náměstí, Celetnou ulicí na Ovocný trh. V čele pochodu bude nesena kopie Vlajky vítězství, která byla schválena vrchním velením Rudé armády na konci 2. světové války. Vlajek bylo tehdy vyrobeno devět a byly rozdány plukům, které šly na Berlín. Vlajka vítězství visela nad Reichstagem jako symbol osvobození celé Evropy od nacistů. V Rusku má tato vlajka úroveň státního symbolu a v Moskvě je vždy nesena v čele Nesmrtelného pluku. Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska přivezl letos vlajku z Jamalského kraje, kde vznikl projekt tvorby kopií těchto Vlajek vítězství pro krajany. Tyto kopie ji ž byly předány do několika zemí.

Na Ovocném trhu, za Stavovským divadlem, bude postavena scéna pro dvojjazyčný koncert dětských sborů z České republiky a z Ruska. Každý rok vystupuje soubor z jiného kraje. Letos vystoupí děti z Moravskoslezského kraje a dětský pěvecký soubor Sluneční vítr z Uljanovské oblasti. Na závěr koncertu zazní v češtině a v ruštině známá píseň „Ať je vždy mír!“

 

  1. S kolika lidmi obvykle počítá v Praze „Nesmrtelný pluk? Ve kterých městech České republiky bude kromě Prahy také organizován?

 

Nesmrtelný pluk se letos bude kromě Prahy konat také v Brně, v Karlových Varech, v Teplicích a v Ostravě, kde akci vloni spolupořádal také Český svaz bojovníků za svobodu. A právě proti této organizaci je v posledním roce veden ze strany některých politiků, senátorů a médií silný politický tlak, protože jeho nejdůležitějším posláním je udržovat živou paměť národa. V řadách tohoto spolku jsou totiž stále ještě i někteří účastníci přímých bojů 2. světové války anebo jejich děti a vnuci.

V Praze se vloni Nesmrtelného pluku zúčastnilo dva a půl tisíce lidí. Avšak této „hrstky“ účastníků na Staroměstském náměstí a na cele zaplněném Ovocném trhu si mainstreamová média ani nepovšimla J.

 

  1. Nepřekážejí úřady organizátorům a účastníkům akce?

 

O žádných problémech s úřady nevím. Snad jen to, že některé neziskovky si s velkým časovým předstihem rezervují v Praze vhodná místa, aby tak rušením znemožnily slavnostní průběh Nesmrtelného pluku, jako se o to snažily například vloni.

  1. Česká média vždy zdůrazňují politickou povahu Nesmrtelného pluku. Jak hodnotíte tuto akci vy?

 

Jak jsem řekla v úvodu, dnes dochází ve školách, na politické scéně a v médiích k aktivnímu přepisování historické paměti a ke snaze hodit odpovědnost z agresora na jeho oběť. V současnosti jsou však v Rusku i na Západě otevírány staré archívy a každý si může již i sám dohledat informace o tom, že mnozí tehdejší západní politici chtěli úmyslně způsobit porážku Sovětského svazu Německem.

Uvedu jeden konkrétní příklad za všechny:

Polsko v roce 1934 podepsalo s Hitlerem pakt o neútočení a bývalý premiér Pilsudský tehdy chtěl spolu s Hitlerem táhnout na Rusko.

Mnichovská dohoda, což byl také pakt o neutočení, byla podepsána v roce 1938, přičemž bylo takzvanými spojenci obětováno Československo s jeho vojenským průmyslem a výzbrojí. A právě Polsko ihned začalo porcovat naši tehdejší vlast.

Je tedy zřejmé, že Západu vůbec nešlo o nějaké “usmíření”, ale o to, aby byl Hitler nasměrován na Sovětský svaz.

Pakt Molotov – Ribbentrop byl poslední v řadě paktů s nacistickým Německem. Stalin se navíc před Mnichovskou dohodou snažil se západem domluvit o společném útoku na Hitlera. Dále nabízel pomoc Československu, kdyby Polsko povolilo průchod Rudé armády přes své území. Avšak Polsko tehdy pohrozilo Rusku vyhlášením války, spolu s Rumunskem a dalšími.

Teprve poté, co německá vojska vstoupila do Polska a polská vláda utekla do exilu (tudíž polský stát už de facto přestal existovat), vstoupila na území Polska Rudá armáda, ale v podstatě jen obsadila území, které jí bylo Polskem neprávem odebráno po 1. světové válce!!!

Takže dnešní „povídání“ o tom, jakým agresorem byl tehdejší Sovětský svaz je NAPROTO LŽIVÉ!

Nesmrtelný pluk samozřejmě má politickou a historickou povahu. Jeho hlavním posláním je udržovat historickou paměť národa – proto je jeho konání tak důležité.

 

 

ZDROJ ZDE: https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201904299764390-kdo-se-snazi-stat-v-ceste-nesmrtelnemu-pluku-v-praze/

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil