Neprodleně jednejte

Přišlo do schránky Aliance národních sil…

 

Vážené poslankyně a senátorky, vážení poslanci a senátoři České republiky,

příjměte neprodleně odpovídající zákony, které nadnárodní korporace, banky a firmy s obrovskými zisky, patřičně a důkladně zdaní. Jsou proto racionální důvody!

Česká ekonomika je výkonná, dává nadnárodním firmám bezpečné a dlouhodobě obrovské zisky, zatímco obyčejní čeští občané mají třetinové platy a důchody německých sousedů. Navíc mnoho zahraničních firem dostalo za předchozích vlád desetileté daňové prázdniny a je na čase, aby tento dluh začaly občanům této hostitelské země vracet. Většina dividend směřuje beztak do Německa. Mějte na mysli prosperitu České republiky! Čím více z korporátních daní investujete peněz do vyšších mezd a důchodů, tím větší bude spotřeba a zdanění vyšších příjmů, přičemž se bude moci vydávat více peněz do budování infrastruktury státu, na výzkum a na vědu.

Mějte rovněž na paměti, že budoucí ekonomický růst budou zajišťovat důkladná robotizace a chytrá umělá inteligence, které je třeba zavčasu zdanit tak, aby občané, kteří tím pádem přijdou o zaměstnání, měli státem zaručený minimální měsíční příjem (v dnešních relacích ve výši cca 1000 eur). Buďte první zákonodárci v EU, kteří myslí dopředu a na zadní kolečka. Rovněž zabraňte tomu, aby jakákoliv budoucí vláda či její člen do budoucna zavazoval náš stát k jakýmkoliv deklarativním prohlášením, podobným tomu s lithiem a australskou firmou, neboť podle anglosaského práva je taková deklarace státu zavazující k tomu, že umožní té konkrétní firmě na svém území svobodně podnikat či těžit. V opačném případě bude stát vystaven soudním sporům a rozhodčím řízením za to, že stát znemožnil deklarované podnikání a investice té které firmě. Lze tomu zabránit přijetím zákona o povinném předchozím schválování takových deklarací Parlamentem ČR, a to dříve než budou podepsány ministrem vlády a zástupcem zahraniční firmy.

26 oligarchů vlastní světové bohatství větší než 3.800.000.000 lidí! To je obrovská nespravedlnost! Takhle tento svět dál fungovat nemůže!!! CHCE TO OBROVSKOU ZMĚNU! Zdanit více všechny oligarchy! ZÁKONODÁRCI ČR NEPRODLENĚ ZAVEĎTE KORPORÁTNÍ DANĚ!!!

Více než 300 miliard Kč opouští rok co rok naši zotročenou vlast a lid na dividendách nadnárodních firem, které nás nekřesťansky dojí! Co uděláte pánové BABIŠI, FIALO, BARTOŠI, OKAMURO, HAMÁČKU, FILIPE, POSPÍŠILE, KALOUSKU, BĚLOBRÁDKU A GAZDÍKU proto, aby došlo k nápravě?

Zákonodárci ČR, neprodleně zaveďte KORPORÁTNÍ DANĚ na nadnárodní firmy, které mají z podnikání v ČR OBROVSKÉ ZISKY a vyvádějí na DIVIDENDÁCH více než 300 miliard Kč každoročně za naše hranice!!! Pokud tak neučiníte, hrozí REVOLUCE, jež vás jednou smete, což si jistě nepřejete!!!

Závěrem připomínám, že Hnutí žlutých vest, které působí ve Francii, má potencionál se rozšířit po celé Evropě. Jedině moudrost a předvídavost českých politiků může přijetím, mnou navrhovaných daňových změn vůči nadnárodním firmám a bankám, zajistit prosperitu naší vlasti, naší ekonomiky i našich občanů a zabránit tak budoucí destabilizaci naší republiky. Buďme o krok dopředu před ostatními státy. Převratné technologie, robotizace a umělá chytrá inteligence bude zanedlouho vytlačovat z pracovního trhu statisíce pracovních sil, což v zemi nepřipravené může způsobit kromě obrovské nezaměstnanosti destabilizaci sociálního a důchodového systému. Každý robot a každá umělá inteligence musí být zdaněna progresivněji než člověk tak, aby na žijící lidi, kteří budou místo výkonu práce se celoživotně vzdělávat a jejich vzdělávání bylo ve státní kase dostatek financí. Prakticky to znamená, že Česká republika už nyní musí přijmout zákony, které budou zavazovat nadnárodní firmy odvádět daně, sociální a zdravotní pojištění za každého robota a každou umělou inteligenci, a to na pracovní síly, které robotizací a díky umělé inteligenci o práci přijdou. Nadnárodní firmy budou mít výnosy za ušetřené mzdy, z které budou muset ale státu odvést daň z ušetřené mzdy ve výši např. 33%.

Správně nastavená daňová politika pro budoucnost už dnes je alfou a omegou budoucí stability a prosperity České republiky a jejího lidu.

Buďme dokonale připraveni! Od toho Jste zákonodárci, aby jste předvídali a nezmeškali přerod globální ekonomiky. Ze sféry prvovýroby, druhovýroby a služeb bude obrovský přesun směrem k čtvrté sféře – ke sféře vědecko-technické (občané s celoživotním vzděláváním, pracující na dalším výzkumu a ve vědě).

Jen tak pro zajímavost se optejte paní ministryně financí, jak je zdaněna práce samoobslužné poklady např. ve firmě TESCO???

Se srdečným pozdravem

občan Jiří Bezák

Dne 26.ledna 2019

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.