Několik poznámek ke skupině kolem Mašínů

V průběhu let se vytvořilo mimořádně kontroverzní hodnocení jejich skutků. Jedna část veřejnosti je považuje za bojovníky proti „komunismu“ zatímco druhá za sprosté vrahy. Zdá se ovšem, že pravdu nemá ani jedna z nich. Připomeňme si známá nebo méně známá fakta.

Mašíni páchali svoje skutky na území ČSR v době od 13. 09. 1951 do 02. 10. 1953, tedy více než dva roky. Je ale šest let po válce, a více než tři roky po únorovém převratu. Československá republika je již relativně konsolidována. Ale co je hlavní? V tehdejší ČSR existuje nebývalá koncentrace ozbrojených složek a jejich pomocných služeb. Patří sem armáda se svým obranným zpravodajstvím. Zvláštní důraz je třeba položit na Sbor národní bezpečnosti tvořený dvěma složkami: Veřejnou a Státní bezpečností a podporovaný Pomocnou stráží VB (vznikla v dubnu 1952). Dále sem patří Pohraniční stráž a ochrana státních hranic podporovaná Pomocníky Pohraniční stráže, de iure existujícími od roku 1954, ale ve skutečnosti fungujícími podstatně dříve, Pak je to Vnitřní stráž – fakticky existující od května 1952 – a v neposlední řadě též Lidové milice. A přes takové nakupení represivních složek páchají Mašíni beztrestně svoje činy, pohybují se volně po území státu a nikdo proti nim nezasahuje! Počátkem října 1953 opouštějí bez problémů území ČSR a pohybují se dny a týdny na území tehdejší NDR, tedy v prostředí pro ně absolutně neznámém. Navíc procházejí při své průniku do Berlína dvěma nářečovými oblastmi – hornoněmeckou v dnešním Sasku a dolnoněmeckou v současném Braniborsku. Navíc i zde páchají svoje skutky, aby bez jakýchkoliv překážek překonali vzdálenost 300 km ze státní hranice do tehdejšího Západního Berlína.

Bojují proti „komunismu“? V tomto boji zabijí pokladníka, který není komunistou, a dále bezvýznamného strážmistříčka SNB. Nezabili však žádného „komunistického“ funkcionáře nebo významnějšího důstojníka SNB!

Dali se najmout do americké armády, aby z ní po několika letech odešli s odůvodněním, že se již neplánuje boj proti komunismu.

A ještě jedno je třeba zdůraznit. Pokud je nám známo, tak nikdy proti nim nebylo vedeno trestní řízení jako proti uprchlým. Trestní stíhání bylo pouze přerušeno, tedy nedošlo k odsouzení a ČSR a později ani ČSSR nepožádaly o jejich vydání.

Záměrně zmíněné skutečnosti nekomentujeme. Nechť si každý udělá svůj názor sám.

 

Ján Kasič, bývalý příslušník SNB a Policie ČR, Pardubice,
JUDr. Petr Šáda, bývalý příslušník SNB a Policie ČR, Holice v Č.,
Miroslav Verner, bývalý příslušník ČSLA a Armády ČR, Dašice.

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
PePes
PePes
9. 10. 2019 9:25

Kriminálníci a vrazi, kteří se schovávali za boj proti komunismu.